Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Białogard

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Białogard >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

 

 

DANE TELEADRESOWE BIURA

NADLEŚNICTWA BIAŁOGARD

IRENEUSZ STYPUŁA

  NADLEŚNICZY

 

Sekretariat: 94 312 11 12; 94 312 0710; kom.: 600 029 627

Nr pokoju: 16

WODZISŁAW ZIĘTEK

  ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

Telefon bezpośredni:  94 312 0712;  kom.: 535 970 260

Sekretariat: 94 312 11 12; 94 312 0710; kom.: 600 029 627

Nr pokoju: 17

Grażyna Tamioła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Telefon bezpośredni: 94 312 0713

 

e-mail: grazyna.tamiola@szczecinek.lasy.gov.pl

 

Nr pokoju: 14

 

Imię nazwisko

stanowisko

Dział

(symbol)

Zadania

Telefon

e-mail

Nr

pokoju

Donata Iwaniuk
instruktor techniczny /ochrony środowiska/

 

Paulina Paryż
instruktor techniczny /ochrony lasu i p. poż/

 

Józefa Resiak
specjalista S.L. ds. stanu posiadania

 

Agnieszka Wrzesień
starszy specjalista S.L. ds. hodowli lasu

 

Anna Kaszycka
starszy specjalista ds. marketingu

 

Łukasz Nikonowicz
specjalista S.L. ds. użytkowania lasu

Gospodarka Leśna

(ZG)

Planowanie, organizacja, nadzorowanie prac z zakresu nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, łowiectwa, pozyskania drewna, sprzedaży drewna oraz użytków ubocznych.
Sprawy z zakresu stanu posiadania i ewidencji gruntów.

94 312 07 30 kom.: 608 383 968

donata.iwaniuk@szczecinek.lasy.gov.pl

 
 

94 312 07 33 kom.: 608 383 968

paulina.paryz@szczecinek.lasy.gov.pl

 

 

94 312 07 29 kom.: 608 383 968

jozefa.resiak@szczecinek.lasy.gov.pl

 

 

94 312 07 28 kom.: 608 383 968

agnieszka.wrzesien@szczecinek.lasy.gov.pl

 

 

94 312 07 26 kom.: 608 418 389

anna.kaszycka@szczecinek.lasy.gov.pl

 

 

94 312 07 31 kom: 608 383 968

lukasz.nikonowicz@szczecinek.lasy.gov.pl


5

 
 


5

 


7
 7

 
 6

 
 


6

Grażyna Szczygielska
specjalista ds. finansowo - księgowych i rozliczeń podatku vat

 

Ewa Pawłowska
specjalista ds finansowo-księgowych i rozliczeń zfśs.

 

Danuta Młynarska specjalista ds płac

 

Magdalena Rożek
księgowy

 
Finansowo-Księgowy
(KF)

Prowadzenie ewidencji i kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowych, sporządzanie planów finansowych, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej, egzekwowanie należności, regulowanie zobowiązań, obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac pracowników , prowadzenie sprawozdawczości finansowej.

94 312 07 16

grazyna.szczygielska@szczecinek.lasy.gov.pl

 

94 312 07 17

ewa.pawlowska@szczecinek.lasy.gov.pl

 

94 312 07 18

 

94 312 07 27

magdalena.rozek@szczecinek.lasy.gov.pl

 

 

12

 
 
 

12

 
 
 

2

 
 
 

12

Krzysztof Żak
kierownik działu administracyjno-gospodarczego

 

Grażyna Krupa
specjalista ds. administracji

 

Rafał Lipczyński
starszy specjalista ds. remontowo-budowlanych

 

Małgorzata Żakowska
sekretarka

 

Marta Przyjemska-Werner
specjalista ds. informatyki

 

Renata Romanowska
starszy referent ds. zamówien publicznych

Administracyjno-Gospodarczy

(SA)

Prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną, w tym:

Sekretariat, zaopatrzenie, remonty, zakupy, budowa środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa, transport, umowy dzierżawy, najmu mieszkań, budynków i budowli, podatki lokalne, składnica akt, utrzymanie obiektów , udostępnianie BIP. Prowadzenie w nadleśnictwie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Administrowanie SILP, administrowanie i redagowanie strony korporacyjnej Nadleśnictwa Białogard www.bialogard.szczecinek.lasy.gov.pl, prowadzenie spraw z zakresu PZP.

94 312 07 20 kom.: 608 383 727

krzysztof.zak@szczecinek.lasy.gov.pl

 

94 312 07 21 kom.: 608 383 727

grazyna.krupa@szczecinek.lasy.gov.pl

 

94 312 07 23 kom.: 608 383 727

rafal.lipczynski@szczecinek.lasy.gov.pl

 

94 312 07 10; 94 312 11 12;

FAX: 94 312 11 15; kom: 600 029 627

malgorzata.zakowska@szczecinek.lasy.gov.pl

 

94 312 07 32

m.przyjemska-werner@szczecinek.lasy.gov.pl

 

94 312 07 15

renata.romanowska@szczecinek.lasy.gov.pl

 

3

 
 
 

 

 

3

 
 
 

3

 
 
 

15

 
 
 
 

 11

 

 

11

 
 
 

 

 

Jacek Rożek
inżynier nadzoru

Stanowisko ds. kontroli

(NN)

Kontrola funkcjonalna, współpraca w sprawach planowania zadań gospodarki leśnej, koordynacja, realizacja i rozliczanie prac gospodarczych. Inicjowanie i wdrażanie innowacji.

94 312 07 14 kom: 608 383 952

jacek.rozek@szczecinek.lasy.gov.pl

17

Kwiatkowski Adam
starszy strażnik leśny pełniący funkcję komendanta Posterunku Straży Leśnej

 

Spychalski Jacek
strażnik leśny

Posterunek Straży Leśnej

(NS)

Zwalczanie szkodnictwa leśnego, ochrona mienia nadleśnictwa.

94 312 07 24 kom: 600 219 277

adam.kwiatkowski@szczecinek.lasy.gov.pl

 
 

94 312 07 25 kom.: 608 384 079

9
 
 
 
4
 
 

Piotr Kuźnicki

prowadzący sprawy z zakresu obronności i ochrony informacji niejawnych

 

Sprawy obronne i ochrona informacji niejawnych.

94 312 07 10 kom: 515 306 430

piotr.kiznicki@szczecinek.lasy.gov.pl

8

Barbara Wierzbińska
specjalista ds. pracowniczych

Stanowisko ds. pracowniczych

(NK)

Sprawy kadrowe, szkolenia,  odznaczenia pracowników, przekazywanie i przyjmowanie majątku, umowy cywilno-prawne, ochrona danych osobowych, rejestr skarg i wniosków, sprawy emerytalne pracowników i byłych pracowników, dokumenty zgłoszeniowe do ZUS, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników, FSS.

94 312 07 19; kom.: 887 371 112

barbara.wierzbinska@szczecinek.lasy.gov.pl

 

2

 
 
 
 
 
 
DANE TELEADRESOWE LEŚNICTW
I
JEDNOSTEK DO ZADAŃ SZCZEGÓLNYCH
 
 

  Leśnictwo

Imię i nazwisko

Adres kancelarii

Telefon, komórka

  NOSOWO

Krzysztof Piotrowski

Nosowo 8,76-039 Biesiekierz

943180399; 509550310

  BIAŁOGÓRZYNO

Marcin Pender

Białogórzyno 67,78-200 Białogard

943111190; 608383969

  REDLINO

Paweł Wąsacz

Kołobrzeska 42, 78-200 Białogard

943127102; 698687521

  SŁONINO

Aneta Chilmańska

Buczek 44, 78-200 Białogard

943129676; 696431453

  DARGIKOWO

Sławomir Witkowski

Buczek 44, 78-200 Białogard

943129676; 608384113

  MODROLAS

Andrzej Stosio

Borzysław 24, 78-220 Tychowo

943115002; 514957030

  DOBROWO

Paweł Adamowicz

Dobrówko 13A, 78-220 Tychowo

Kom.: 781616423

  PODBORSKO

Andrzej Lubiniecki

Podborsko 9, 78-220 Tychowo

943115575; 608383757

  PRZEGONIA

Marek Hordyński

Przegonia 2B , 78-200 Białogard

943111885; 534550301

  STANOMINO

Krzysztof Szymański

78-217 Stanomino 19A/2

943112307; 608383987

  CZARNOWĘSY

Andrzej Borowski

Biała Góra 25, 78-331 Rąbino

943643481; 608383760

  GĄSKÓW

Tomasz Lewandowski

Gruszewo 14A, 78-200 Białogard

Kom.: 608383909

  ZBYTKI

Andrzej Stranc

78-217 Stanomino 19A/1

943112281; 608383970

  ŚWIERZNICA

Marek Frymer

Biała Góra 33B, 78-331 Rąbino

Kom.: 608383975

 

  GOSPODARSTWO

  SZKÓŁKARSKIE 

  BIAŁOGÓRZYNO

 

 

 

Katarzyna Stypuła- leśniczy ds. szkółkarskich

 

 

Koszalińska 3; 78-200 Białogard


 

 

943112656; 606124397

  REGIONALNY BANK  

  GENÓW - STACJA

   NASIENNICTWA 

  LEŚNEGO

 

 

 Grażyna Piwowarczyk – starszy specjalista SL ds. nasiennictwa

 

 

 Koszalińska 3, 78-200 Białogard


 

 943121242; 501 344 357

 

  REGIONALNY BANK

  GENÓW -

  WYŁUSZCZARNIA

  NASION

 

Anna Jodłowska - specjalista SL ds. nasiennictwa

 

Kołobrzeska 42, 78-200 Białogard

 

 

943121241; 501 344 357

 
 
 
 

 

 

 Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy
Ireneusz Stypuła
Data modyfikacji: 2018/08/31 11:43:03
Redaktor zatwierdzający: Marta Przyjemska-Werner
Wprowadzający: Barbara Wierzbińska