Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Bytów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Bytów

bip_logo_pl
odstep
Adres:
ul. Szarych Szeregów 7
77-100 Bytów

tel: 059 822-60-66 lub 68
fax: 059-822-97-90
www: www.bytow.szczecinek.lasy.gov.pl
e-mail: bytow@szczecinek.lasy.gov.pl

Nadleśniczy:
Daniel Lemke

Inofrmacje ogólne:

 

Biuro Nadleśnictwa Bytów czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

 

Wnioski i zażalenia Nadleśniczy przyjmuje w każdą środę w godz. 14:00 - 16:30
po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania drogą elektroniczną na adres bytow@szczecinek.lasy.gov.pl lub osobiście za pośrednictwem sekretariatu.

 

Wnioski i zażalenia  p.o. Zastępcy  nadleśniczego ds. użytkowania lasu i marketingu  przyjmuje w każdy czwartek w godz. 8:00 - 10:00.

 

Wnioski i zażalenia Zastępca nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu przyjmuje w każdy czwartek w godz.  8:00 -10:00.

 


RODO - Klauzula informacyjna  dotyczaca przetwarzania danych osób fizycznych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 

1.       Administratorem  Pani/Pana  danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Bytów z siedzibą przy ul Szarych Szeregów 7, 77-100 Bytów, NIP 842-000-45-46 tel.: 59-822-60-66, e-mail:  bytow@szczecinek.lasy.gov.pl

 

2.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy pomiędzy Panem/Panią a Administratorem, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne.

3.   Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4.     Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5.     Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

6.     Administrator nie będzie przekazywał danych innym odbiorcom.

7.     Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.    Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.

9.   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.   W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytów

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Daniel Lemke
Data modyfikacji: 2018/07/16 11:40:24
Redaktor zatwierdzający: Alicja Lang-Jaśniak
Wprowadzający: Alicja Lang-Jaśniak