Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Czaplinek

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Czaplinek >> Archiwa

bip_logo_pl
odstep
Archiwa i rejestry urzędowe

W Nadleśnictwie Czaplinek funkcjonuje składnica akt w oparciu o zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie jednolitego rzeczowego akt oraz zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt w Państwowym Gaspodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, w związku z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archwalnym. Do materiałów wytworzonych  w Nadleśnictwie Czaplinek PGL LP do dnia 31 grudnia 2014 roku stosowane są procedury kancelaryjno - archiwalne wprowadzone zarządzeniem nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listpada 1996 roku, natomiast wobec dokumentacji powstałej po dniu 1 stycznia 2015 roku stosowane są zasady i tryb wykonywania czynnosci kancelaryjno-archiwalnych określone w zarządzeniu nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2014 roku.

Dokumenty ze składnicy udostępniane są na wniosek, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów.

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa jest udostępniana na wniosek.

 

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie danych pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Tomasz Tomecki
Data modyfikacji: 2017/05/31 09:33:13
Redaktor zatwierdzający: Łukasz Łukomski
Wprowadzający: Łukasz Gorczyński