Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Czaplinek

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Czaplinek >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

DANE TELEADRESOWE BIURA NADLEŚNICTWA CZAPLINEK

 

NADLEŚNICZY

Tomasz Tomecki

tel. bezpośredni: 0 94 37 300 40

e-mail: czaplinek@szczecinek.lasy.gov.pl  

pokój nr 3

 

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

Paweł Nowakowski

tel. bezpośredni: 0 94 37 300 45

e-mail: pawel.nowakowski@szczecinek.lasy.gov.pl

pokój nr 8

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łukomska

tel. bezpośredni: 0 94 37 141 70

e-mail: anna.lukomska@szczecinek.lasy.gov.pl

pokój nr 27    

 

Komórka organizacyjna (symbol)

Zadania

Imię i nazwisko

1) telefon

2) nr pokoju

3) adres e-mail

Sekretariat

(SA)

obsługa biura i sekretariatu nadleśniczego

Barbara Durmaj

sekretarka

1) 94 37 550 43; 94 37 550 44; 608 310 993

2) 2

3) czaplinek@szczecinek.lasy.gov.pl

barbara.durmaj@szczecinek.lasy.gov.pl

Stanowisko ds. kontroli

(NN)

kontrola  wewnętrzna w Nadleśnictwie, prawidłowość wykonywania w leśnictwach czynności związanych z gospodarką leśną

dr inż. Łukasz Łukomski inżynier nadzoru

1) 94 37 550 43; 94 37 550 44

2) 15

3) lukasz.lukomski@szczecinek.lasy.gov.pl

Bogdan Bzdyrek

inżynier nadzoru

1) 94 37 300 42

2) 7

3) bogdan.bzdyrek@szczecinek.lasy.gov.pl

Posterunek Straży Leśnej

(NS)

ochrona mienia, zwalczanie przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego, sprawy obronności i ochrona informacji niejawnych

Przemysław Krupa

komendant Posterunku Straży Leśnej

1) 94 37 300 48

2) 05

3) przemyslaw.krupa@szczecinek.lasy.gov.pl

Bartosz Częszak strażnik leśny

1) 94 37 300 48

2) 05

3) bartosz.czeszak@szczecinek.lasy.gov.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy

(SA)

całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną, nadzór nad majątkiem trwałym, remontami, amortyzacją, budownictwo ogólne, drogowe, administrowanie SILP

Monika Borowczyk

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

1) 94 37 300 43

2) 12

3) monika.borowczyk@szczecinek.lasy.gov.pl

Bożena Zalewska

specjalista ds. administracyjnych

1) 94 37 300 44

2) 16

3) bozena.zalewska2@szczecinek.lasy.gov.pl

Małgorzata Małek

specjalista ds. administracyjnych

1) 94 37 300 44

2) 16

3) malgorzata.malek@szczecinek.lasy.gov.pl

Iwona Sobczak

specjalista ds. administracyjnych

1) 94 37 300 44

2) 16

3) iwona.sobczak@szczecinek.lasy.gov.pl

Łukasz Gorczyński specjalista ds. informatyki

1) 94 37 300 44

2) 013

3) lukasz.gorczynski@szczecinek.lasy.gov.pl

Dział Gospodarki Leśnej

(ZG)

hodowla lasu,  szkółkarstwo, nasiennictwo, selekcja, ochrona przyrody, ochrona lasu, stan posiadania, edukacja przyrodniczo-leśna, leśna mapa numeryczna, zagospodarowanie turystyczne, doradztwo zalesieniowe w ramach PROW, pozyskanie i

Tomasz Lubczyński

specjalista Służby Leśnej

1) 94 37 550 43; 94 37 550 44

2) 5

3)tomasz.lubczynski@szczecinek.lasy.gov.pl

Norbert Wons

starszy specjalista Służby Leśnej

1) 94 37 550 43; 94 37 550 44

2) 6

3) norbert.wons@szczecinek.lasy.gov.pl

Kamil Lipski  podleśniczy  p.o.  specjalisty SL ds. ochrony lasu i przyrody

1) 94 37 550 43; 94 37 550 44

2) 5

3) kamil.lipski@szczecinek.lasy.gov.pl

Katarzyna Kliszczak

specjalista Służby Leśnej

1) 94 37 300 46

2) 6

3) katarzyna.kliszczak@szczecinek.lasy.gov.pl

Halina Rulewicz

specjalista ds. gospodarki towarowej

1) 94 37 141 71

2) 25

3) halina.rulewicz@szczecinek.lasy.gov.pl

Dział Finansowo-Księgowy

(KF)

obsługa finansowo-księgowa Nadleśnictwa; rachunkowość, rozliczenia finansowe i podatkowe, sprawozdawczość finansowa; sporządzanie i realizacja planu finansowo- gospodarczego

Anna Todys

starszy księgowy

1) 94 37 141 72

2) 24

3) anna.todys@szczecinek.lasy.gov.pl

Marzena Marecka księgowy

1) 94 37 141 72

2) 24

3)marzena.marecka@szczecinek.lasy.gov.pl

Magdalena Suchodolska

księgowy

1) 94 37 141 73

2) 06

3) m.suchodolska@szczecinek.lasy.gov.pl

Stanowisko ds. pracowniczych

(NK)

całokształt spraw kadrowych                                pracowniczych, szkolenia, sprawy socjalne, skargi  i wnioski

Magdalena Derda

specjalista ds.kadrowych

1) 94 37 300 41

2) 14

3) magdalena.derda@szczecinek.lasy.gov.pl

 

 

 

Pliki do pobrania:
      wykaz_danych_teleadresowych_lesnictw__2_.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Tomasz Tomecki
Data modyfikacji: 2018/08/16 14:48:57
Redaktor zatwierdzający: Łukasz Łukomski
Wprowadzający: Barbara Durmaj