Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Czaplinek

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Czaplinek >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2013 poz.1235 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1249)

Nr karty informacyjnej

Rok wydania dokumentu

Rodzaj dokumentu

Nazwa dokumentu

Temat dokumentu

Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym

1_2010

2010

Polityki, strategie, plany lub programy

Plan Urządzenia Lasu (PUL) dla N-ctwa Czaplinek na okres od 01.01.2010 do 31.12.2019

 

inne

Województwo zachodniopomorskie, część powiatów drawskiego, szczecineckiego i świdwińskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa 

 

2_2010

2010

Polityki, strategie, plany lub programy

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Czaplinek na okres od 01.01.2010 do 31.12.2019

inne

Województwo zachodniopomorskie, część powiatów drawskiego, szczecineckiego i świdwińskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. 

 

3_2010

2010

Prognozy oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Czaplinek na okres od 01.01.2010 do 31.12.2019

inne

Województwo zachodniopomorskie, część powiatów drawskiego, szczecineckiego i świdwińskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. 

 

4_2014

2014

polityki, strategie, plany lub programy

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziora Czaplineckie PLH320039

inne

Województwo zachodniopomorskie, część powiatów drawskiego, szczecineckiego i świdwińskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

 

5_2014

2014

polityki, strategie, plany lub programy

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019

inne

Województwo zachodniopomorskie, część powiatów drawskiego, szczecineckiego i świdwińskiego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. 

 

  

Pliki do pobrania:
      karta_informacyjna_01_2010 pobierz
      karta_informacyjna_02_2010 pobierz
      karta_informacyjna_03_2010 pobierz
      karta_informacyjna_04_2014 pobierz
      karta_informacyjna_05_2014 pobierz
      wniosek o udostępnienie danych pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Tomasz Tomecki
Data modyfikacji: 2017/05/31 09:16:44
Redaktor zatwierdzający: Łukasz Łukomski
Wprowadzający: Kamil Lipski