Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Dobrzejewice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Dobrzejewice >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Dobrzejewice

Zawały 101, 87-123 Dobrzejewice,

tel. 56 674-25-00

 

Zgodnie z „Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych” Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przesłane pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. znak sprawy: ZS-D-2141-11-2/12, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2013 r. dokonywanymi na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 788 ze zm.), Nadleśnictwo Dobrzejewice informuje o zamiarze transakcji zamiany nieruchomości.

 

Data zgody na

zamianę

Nieruchomość zbywana przez LP

adres leśny

adres

administracyjny

kategoria

użytku

powierzchnia

(w ha)

wartość

(w tys. zł)

17.05.2018 r.

12 – 05 – 1 – 04 – 138 – m – 00

04 – 15 – 072 – 0015 – 2138/11

Dr

0,09

7,70

12 – 05 – 1 – 04 – 171 – k - 00

04 – 15 – 072 – 0017 – 2171/5

Dr

0,64

49,20

12 – 05 – 1 – 04 – 200 – r – 00

04 – 15 – 072 – 0017 – 2200/1

Dr

0,12

8,20

12 – 05 – 1 – 04 – 200 – s – 00

04 – 15 – 072 – 0017 – 2200/2

Dr

0,04

3,70

RAZEM

0,89

68,80

 

Nieruchomość nabywana przez LP

właściciel 1)

adres administracyjny

kategoria

użytku

powierzchnia

(w ha)

Wartość

(w tys. zł)

Jednostka samorządu terytorialnego Gmina Obrowo

04 – 15 – 072 – 0017 – 355

Ls

2,13

55,10

04 - 15 – 072 – 0018 – 108/3

Dr

0,20

13,40

dopłata

 

 

0,30

RAZEM

2,33

68,80

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Paweł Nas
Data modyfikacji: 2018/09/12 10:49:02
Redaktor zatwierdzający: Małgorzata Łowicka
Wprowadzający: Bartosz Wszelaki