Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Gniewkowo

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Gniewkowo >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

 

 

 

 

Nadleśnictwo Gniewkowo ogłasza przetarg na sprzedaż sprzętu elektronicznego.

Termin składania ofert upływa 30 pazdziernika 2018r. o godzinie 9.00.

Treść ogłoszenia w załączniku na dole strony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadleśnictwo Gniewkowo ogłasza przetarg na sprzedaż sprzętu elektronicznego.

            Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2018r. o godzinie 9.00

  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nadleśnictwo Gniewkowo ogłasza przetarg na sprzedaż sprzętu leśnego ( frez leśny).

Termin składania ofert upływa dnia 1 marca 2018. o godzinie 9.00.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu komputerowego.Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu komputerowego.Termin składania ofert upływa 20 listopada 2017r. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Nadleśnictwo Gniewkowo informuje o organizacji imprezy pracowniczej kulturalno-oświatowej, adresowanej i ogólnie dostępnej dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS przy Nadlenictwie Gniewkowo pt. "Koncert Chóru Aleksandrowa, 24 listopada 2017 w Toruniu".

               Koszt biletów zostanie sfinansowany z ZFŚS, dojazd i powrót uczestników na własny koszt. Zapisy na udział w koncercie ,  do 3 listopada  

               2017r.     godz. 10.00 ( P.katarzyna Sołtys, tel 52 3510 259).

              Nadleśniczy, inż.Stanisłw Słomiński

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu komputerowego. Termin składania ofert upływa 31 pażdziernika 2017r.o godz. 10.00

 


 

Nadleśnictwo Gniewkowo zaprasza do składania ofert na usługę projektowo-kosztorysową dot. budowy dostrzegalni przeciwpożarowej            z przyłączem energetycznym na terenie leśnictwa Rudak  oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji prac budowlanych. 

                  Termin składania ofert upływa 14 kwietnia 2017r.


 

Nadleśnictwo Gniewkowo ogłasza przetarg na sprzedaz rozdrabniacza z nożami. Termin składania ofert upływa 14 kwietnia 2017r. godz.9.00.

 


 Nadleśnictwo Gniewkowo ogłasza przetarg na sprzedaz sprzetu komputerowego.

Termin skladania ofert upływa 3 kwietnia 2017r.

 


 Nadlesnictwo Gniewkowo ogłasza przetarg na sprzedaz sprzętu komputerowego.

Termin skladania ofert uplywa 7 marca 2017r.

                                                                                                       


Nadleśnictwo Gniewkowo ogłasza przetarg na sprzedaż sprzętu komputerowego.

Termin składania ofert upływa 8 lutego 2017r.

 


  Nadleśnictwo Gniewkowo

 ogłasza przetarg na sprzedaz sprzetu elektronicznego.

 Termin składania ofert  upływa 16 stycznia 2017r. o godzinie 10.00.

 Nadleśniczy

 inż.Stanisław Słomiński


 Nadleśnictwo Gniewkowo

  ogłasza III przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaz sprzetu elektronicznego.

  Termin składania ofert upływa 16 grudnia 2016r. o godzinie 10

 Nadleśniczy

inz.Stanisław Słomiński 

ROZSTRZYGNIĘTY


Nadleśnictwo Gniewkowo

                                                                             ogłasza II  przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż sprzętu elektronicznego.

                                                               Termin składania ofert upływa 29 listopada o godzinie 10.00. 

  

Nadleśniczy

 inz.Stanisław Słomiński

  unieważniony


 

Nadleśnictwo Gniewkowo

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy   na  sprzedaż sprzętu elektronicznego.

 Termin składania ofert upływa 8 listopada 2016r. godz. 10.00 . 

 

Nadleśniczy

 Nadleśnictwa Gniewkowo

 

 unieważniony

 


          OGŁOSZENIE
 

 Nadleśnictwo Gniewkowo uprzejmie informuje o  planowanej organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą "Obchody Dni Lasu w Nadleśnictwie Gniewkowo", dnia 09 lipca 2016 r. na terenie leśnictwa Balczewo ( parking koło leśniczówki Balczewo).

 Dojazd własnym staraniem i kosztem.

 Pracownicy, emeryci i renciści- byli pracownicy nadleśnictwa i członkowie ich rodzin, zainteresowani udziałem w imprezie,

 proszeni są o zgłoszenie udziału do dnia 4 lipca 2016r.- telefonicznie lub osobiście.

 Osoba kontaktowa: Katarzyna Sołtys, specjalista ds. pracowniczych

 

Nadleśniczy

 Nadleśnictwa Gniewkowo

 


 

O G Ł O S Z E N I E

Nadleśnictwo Gniewkowo

 ul. Dworcowa 10

 

88-140 Gniewkowo

 

 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż n/w sprzętu elektronicznego: 

 

Lp
Nazwa sprzętu
Nr. fabryczny
Nr.
inwentarzowy
Rok zakupu
Cena wywoławcza/brutto/
1
Komputer FUJITSU ESPRIMO P5916
1GB/HDD150GB/DVD-RW/Intel Core 2  1,8Ghz/Win8 pro
Monitor 15 cal LCD
YK3N070128
 491-838
2007
50,00,-
2
Komputer FUJITSU ESPRIMO P5916
1GB/HDD150GB/DVD-RW/Intel Core 2  1,8Ghz/Win8 pro
Monitor 15 cal LCD
YK3N054242
491-805
2007
 
50,00,-
3
Urządzenie wielofunkcyjne- Epson MX-20 Accdulaser
Q7U1202958
491-996
2011
25,00,-

 

 O stanie technicznym sprzętu informacji udziela Administrator SILP,  Pan mgr Piotr Wódczak.

 
Cena ofertowa musi być wyższa niż cena wywoławcza , pod rygorem odrzucenia oferty.

 
Sprzęt zostanie sprzedany osobie która zaoferuje najwyższą cenę.

 
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem ”Sprzedaż sprzętu elektronicznego” należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa w terminie do dnia 12.07.2016r. do godz. 10.00. Oferty przesłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie, o ile dotrą do Nadleśnictwa przed upływem składania ofert.

 Otwarcie ofert odbędzie się 12.07.2016r. o godz.10.15 w siedzibie Nadleśnictwa – dział administracji.

 

 Po otwarciu ofert odczytane zostanie:

 

 

Nadleśniczy

 


   

O G Ł O S Z E N I E


Nadleśnictwo Gniewkowo
ul. Dworcowa 10
88-140 Gniewkowo

 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż n/w sprzętu elektronicznego: 

 

Lp
Nazwa sprzętu
Nr. fabryczny
Nr.
inwentarzowy
Rok zakupu
Cena wywoławcza/brutto/
1
Komputer FUJITSU ESPRIMO P5916
1GB/HDD150GB/DVD-RW/Intel Core 2  1,8Ghz/Win8 pro
Monitor 15 cal LCD
YK3N070128
 491-838
2007
140,00,-
2
Komputer FUJITSU ESPRIMO P5916
1GB/HDD150GB/DVD-RW/Intel Core 2  1,8Ghz/Win8 pro
Monitor 15 cal LCD
YK3N054242
491-805
2007
 
140,00,-
3
Urządzenie wielofunkcyjne- Epson MX-20 Accdulaser
Q7U1202958
491-996
2011
70,00,-

 
 O stanie technicznym sprzętu informacji udziela Administrator SILP,  Pan mgr Piotr Wódczak.

 
Cena ofertowa musi być wyższa niż cena wywoławcza , pod rygorem odrzucenia oferty.

 
Sprzęt zostanie sprzedany osobie która zaoferuje najwyższą cenę.

 
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem ”Sprzedaż sprzętu elektronicznego” należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa w terminie do dnia 23.06.2016r. do godz. 10.00. Oferty przesłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie, o ile dotrą do Nadleśnictwa przed upływem składania ofert.

 Otwarcie ofert odbędzie się 23.06.2016r. o godz.10.15 w siedzibie Nadleśnictwa – dział administracji.

 Po otwarciu ofert odczytane zostanie:

 - numer oferty

 - oferowana cena zakupu brutto

 
Płatność za zakup sprzętu nastąpi gotówką w kasie Nadleśnictwa lub przelewem na konto bankowe nr BGŻ BNP PARIBAS Inowrocław 77203000451110000000667340 z dopiskiem na druku przelewu „sprzedaż sprzętu elektronicznego” w terminie 7 dni od wystawienia faktury.

 Faktura wystawiona zostanie w terminie 5 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

 
Sprzęt zostanie przekazany kupującemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po dokonaniu zapłaty.

 Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do wycofania części sprzętu ze sprzedaży, bez prawa do protestów i odwołań.

 Gniewkowo,07 czerwca 2016r.

 

Nadleśniczy

 

inż. Stanisław Słomiński

przetarg unieważniony 23.06./2016

 

   

Zn.spr.: ZG.2218.5.2015.2016                                                                                                                                                     

 Gniewkowo, 19.04.2016 r.

Informacja o wyniku przetargu

             Nadleśnictwo Gniewkowo informuje, że w dniu 12.04.2016 r.  o godz. 09.00 w sali narad Nadleśnictwa Gniewkowo przy ul. Dworcowej 10, 88-140 Gniewkowo, odbył się przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
o pow. 0,2618 ha położonej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, obr. ew. Otłoczyn, stanowiącej działkę nr 3297/9, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków symbolem B, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00026940/4.

 Na przetarg wpłynęła jedna oferta, która została uznana przez Komisję Przetargową, tj oferty nie odrzucono.

 Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysiące zł 00/100).

 W wyniku przetargu cenę nabycia nieruchomości ustalono na 42.500,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych  00/100).

 W wyniku przetargu, jako nabywcę nieruchomości, ustalono Pana Bartosza Lipskiego.

 W związku z powyższym przetarg uznano za rozstrzygnięty.

Nadleśniczy

 Stanisław Słomiński


Gniewkowo, 07.03.2016 r.

 Znak spr.: ZG.2281.5.2015.2016

 

Skarb Państwa

    w zarządzie

 Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

  Nadleśnictwo Gniewkowo

  ul. Dworcowa 10

  88-140 Gniewkowo

 

 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o ogólnej powierzchni 0,2618 ha położonej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, obręb ewidencyjny Otłoczyn, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3297/9, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00026940/4

  

1.    Sprzedaż nieruchomości następuje za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażoną w piśmie z dnia 03.03.2015 r., zn.spr.: OF.2101.41.2015.MG i prowadzona jest na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. 2007 Nr 78 poz. 532).

 

2.      Opis nieruchomości:

 a)      nieruchomości o powierzchni ogólnej 0,2618 ha położona jest na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, obręb ewidencyjny Otłoczyn, stanowi działkę ewidencyjną nr 3297/9, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00026940/4;

 b)      nieruchomość jest opisana w ewidencji gruntów i budynków jako grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem - B;

 c)      nieruchomość ma kształt nieregularny. Działka zabudowana jest kompleksem budynków garażowo-gospodarczych. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia technicznego. Istnieje dostęp do uzbrojenia w instalację elektryczną
i wodociągową. Brak dostępu do instalacji kanalizacyjnej ogólnospławnej
i gazowej.

 3.     Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/129/2000 z dnia 14.04.2000 r. w Aleksandrowie Kujawskim, nieruchomość stanowiąca działkę nr 3297/9 oznaczona jest jako: grunty rolne.

 4.      Nieruchomość może być zagospodarowana na cele budownictwa mieszkaniowego.

 5.      Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich oraz nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

 6.      Nieruchomość nie podlega wpisowi do rejestru zabytków.

 7.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100). Kwota ta stanowi cenę brutto.

 8.      Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Pani Weronika Spisak-Kowalska  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15. pod numerem  tel. 52 3510259.

 9.      Termin przetargu ustala się na dzień 12.04.2016 r. o godz. 09.00. w sali narad Nadleśnictwa Gniewkowo przy ul. Dworcowej 10 w Gniewkowie (kod: 88-140 Gniewkowo).

 10.  Wysokość wadium wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 
i może być wniesione w gotówce na rachunek bankowy Nadleśnictwa Gniewkowo - BGŻ S.A. O/Inowrocław 77 2030 0045 1110 0000 0066 7340 lub w formie gwarancji bankowej w terminie do dnia 11.04.2016 r. do godz. 12.00. Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną, która nie wygrała przetargu lub której oferta została odrzucona zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

 11.  Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia  11.04.2016 r. godz. 12.00
w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym w zalakowanej kopercie z napisem: „Oferta na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 3297/9” na adres: Nadleśnictwo Gniewkowo, ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo.

 12.  Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

      - zaoferowana cena, która musi być wyższa od ceny wywoławczej określonej  w pkt 7 ogłoszenia.

 13.  Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zawierającą najwyższą cenę.

 14.  Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygra przetarg nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

 15.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska  wymienionego w pkt 1, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 16.  Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 17.  O wyniku przetargu zawiadamia się wszystkich oferentów na piśmie w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 18.  Sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronach internetowych Nadleśnictwa Gniewkowo.

 19.  Nabywcę ustalonego w wyniku przetargu, Nadleśnictwo zawiadomi pisemnie w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości.

 20.  Sprzedaż nieruchomości nastąpi z zachowaniem formy aktu notarialnego, przy czym całość kosztów związanych ze sprzedażą ponosić będzie kupujący.

 21.  Uczestnik przetargu związany jest z ofertą do daty zakończenia przetargu.

 22.  Pisemna oferta powinna zawierać:

 a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta;

 b)      numer telefonu kontaktowego;

 c)      numer PESEL, NIP, REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

 d)     numer rachunku bankowego oferenta;

 e)      datę sporządzenia oferty;

 f)       oferowaną cenę;

 g)      sposób zapłaty ceny;

 h)      proponowany sposób wykorzystania nieruchomości;

 i)        oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

 j)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego przetargu;

 k)      dowód wniesienia wadium;

 23.  Formularz oferty oraz formularze oświadczeń stanowiące załączniki do oferty można pobrać na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Gniewkowo w zakładce: wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia lub na stronie internetowej:  www.gniewkowo.torun.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo.

 24.  Oferty złożone po terminie, nie zawierające elementów, o których mowa w pkt 22 lub do których nie dołączono dowodu wniesienia wadium będą odrzucane.

 25.  W przypadku złożenia równoważnych ofert komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty. Sprzedający zawiadamia tych oferentów o miejscu i terminie licytacji.

 26.  Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując
o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.

  Nadleśniczy

 Stanisław Słomiński

 


 

 Gniewkowo, 14.12.2015r.

  Informacja

Nadleśnictwo Gniewkowo informuje, że w nawiązaniu do informacji o wyniku przetargu z dnia 26.11.2015 r.dotyczącej rozstrzygniecia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,2618 ha położonej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, obr. ew. Otłoczyn, stanowiącej działkę nr 3297/9, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków symbolem B, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00026940/4 nabywca odstapił od podpisania umowy. W związku z powyższym zgodnie z § 6.pkt. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych w terminie określonym w Rozporządzeniu, Nadleśnictwo Gniewkowo przystapi do drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż ww. nieruchomości.


Gniewkowo, 26.11.2015 r.

 

Zn.spr.: ZG.2218.8.2015  

 Informacja o wyniku przetargu

 Nadleśnictwo Gniewkowo informuje, że w dniu 17.11.2015 r.  o godz. 10.00 w sali narad Nadleśnictwa Gniewkowo przy ul. Dworcowej 10, 88-140 Gniewkowo, odbył się przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
o pow. 0,3002 ha położonej na terenie Gminy Rojewo, obr. ew. Dąbie, stanowiącej działkę nr 4063/4, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków symbolem R VI, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00075444/4.

 Na przetarg wpłynęła jedna oferta, która została uznana przez Komisję Przetargową, tj oferty nie odrzucono.

 Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące zł 00/100).

 W wyniku przetargu cenę nabycia nieruchomości ustalono na 33.350,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
W wyniku przetargu, jako nabywcę nieruchomości, ustalono Pana Lecha Piaseckiego.
W związku z powyższym przetarg uznano za rozstrzygnięty.


 Gniewkowo, 26.11.2015 r.

 Zn.spr.: ZG.2218.5.2015

 

 Informacja o wyniku przetargu

 Nadleśnictwo Gniewkowo informuje, że w dniu 17.11.2015 r.  o godz. 11.00 w sali narad Nadleśnictwa Gniewkowo przy ul. Dworcowej 10, 88-140 Gniewkowo, odbył się przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,2618 ha położonej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, obr. ew. Otłoczyn, stanowiącej działkę nr 3297/9, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków symbolem B, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00026940/4.

 Na przetarg wpłynęła jedna oferta, która została uznana przez Komisję Przetargową, tj.  oferty nie odrzucono.

 Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100).

 W wyniku przetargu cenę nabycia nieruchomości ustalono na 60.250,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100).

 W wyniku przetargu, jako nabywcę nieruchomości, ustalono Pana Sylwestra Śmietańskiego.

 W związku z powyższym przetarg uznano za rozstrzygnięty.

 Nadleśniczy


  Gniewkowo, 16.11.2015 r.                 

 Skarb Państwa

  Nadleśnictwo Gniewkowo

88-140 Gniewkowo

 tel/fax 52 3510 259

e-mail: gniewkowo@torun.lasy.gov.pl

 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

 na sprzedaż samochodu osobowego marki NISSAN PICK UP TD  .

 

1.Informacje o pojeździe:

-nr rejestracyjny CIN H867

 -rok produkcji 2001

 -samochód 4-osobowy, czterodrzwiowy

 -kolor czerwony

 -dopuszczalna masa całkowita 2748 kg

 -pojemność silnika 2494 ccm3 / moc 75kW(103 KM)

 -wyposażenie dodatkowe: hak, zabudowa skrzyni ładunkowej

 -przebieg 239704tys. km

 -akumulatory – wyeksploatowane

 -tylna część pojazdu tj. lewy ,prawy błotnik- widoczna korozja

 -rama pojazdu – tylna część ramy uległa odkształceniu (pękła lewa strona )

 2..Cena wywoławcza: 10 000 zł ( dziesięć tysięcy) brutto. Cena ofertowa nie może być niższa i równa cenie wywoławczej, pod rygorem  odrzucenia oferty.

 3.Składanie ofert:

 3.1.Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa do dnia        15 grudnia 2015 godz. 10.00. Oferty przesłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie o ile zostaną dostarczone do siedziby Nadleśnictwa przed upływem terminu składania ofert. Na ofercie należy podać minimum  dane oferenta (imię, nazwisko/ nazwa firmy, adres) oraz dokonać adnotacji „ Oferta na zakup samochodu Nissan Pick UP , nie otwierać przed dniem 15.12.15 godz. 10.15”. Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za  skutki nieprawidłowego opisania oferty, w tym za jej przedterminowe otwarcie, co spowoduje odrzucenie oferty.

 3.2.W ofercie należy podać dane oferenta: imię i nazwisko lub nazwę firmy , adres zamieszkania lub siedziby, nr NIP oraz nr  telefonu kontaktowego. Ponadto należy zaoferować cenę nabycia samochodu ( również słownie) oraz czytelny podpis oferenta .

 4.Termin publicznego otwarcia ofert-20 grudnia godz. 10.10, pokój 27

 5.Wadium:

 5.1.Wymaga się zabezpieczenia ofert wadium w wysokości 1800 zł ( jeden tysiąc osiemset zł), przelewem na konto Nadleśnictwa : BGŻ S.A. o/Inowrocław 77203000451110000000667340 lub gotówką w Kasie w siedzibie Nadleśnictwa. Kasa czynna w dni robocze w godz. 8-14.00.

 5.2.Wadium  przepada na rzecz Nadleśnictwa w sytuacji  kiedy:                                                   

  -żaden z oferentów nie zaproponuje ceny nabycia wyższej od ceny wywoławczej ( dotyczy wszystkich uczestników przetargu)              

  --oferent, którego oferta została przyjęta nie uiści pełnej zaoferowanej kwoty nabycia w terminie do 3 dni od daty uzyskania informacji o wyniku przetargu i faktury.

 5.3.Wadium oferenta którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.

 6.Protokolarne wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu pełnej ceny nabycia samochodu, przelewem na konto jak w p. 5.1. lub gotówką w Kasie Nadleśnictwa , przy czym wpłata przelewem zostanie uznana za dokonaną  z chwilą wpływu środków na konto Nadleśnictwa.

 7.Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach 10-14.12.2015r. w godzinach 10-12.00 w Gniewkowie ul. Dworcowa 10. Osoba do kontaktu z oferentami- Maciej Rogalski

 8.Nadleśnictwo Gniewkowo nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Nabywca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń względem  sprzedającego w zakresie stanu i jakości zakupionego sprzętu, z zastrzeżeniem art. 558 Kc

 9.Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

   Nadleśniczy

 inż. Stanisław Słomiński


 Gniewkowo, 09.10.2015 r.

   Znak spr.: ZG.2281.8.2015                                      

 Skarb Państwa

   w zarządzie

 Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Gniewkowo

ul. Dworcowa 10

88-140 Gniewkowo

 
 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o ogólnej powierzchni 0,3001 ha położonej na terenie Gminy Rojewo, obręb ewidencyjny Dąbie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4063/4, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00075444/4/4

1.      Sprzedaż nieruchomości następuje za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażoną w piśmie z dnia 17.06.2015 r., zn.spr.: ZS.2281.54.2015.TZ i prowadzona jest na podstawie art. 38ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. 2007 Nr 78 poz. 532).

  2.      Opis nieruchomości:

  a)      nieruchomości o powierzchni ogólnej 0,3002 ha położona jest na terenie Gminy Rojewo, obręb ewidencyjny Dąbie, stanowi działkę ewidencyjną nr 4063/4, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00075444/4;

  b)     nieruchomość jest opisana w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne klasy VI, oznaczone symbolem – R VI;

  c)      dla terenu, w którym położona jest nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego - nieruchomość posiada warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

 d)      nieruchomość ma kształt nieregularny, wydłużony, ze stosunkowo wąskim frontem do drogi dojazdowej. Teren działki jest niezabudowany. Nieogrodzony, nieutwardzony z dogodnym dostępem do uzbrojenia w instalację elektryczną i wodociągową, bez dostępu do gminnej sieci kanalizacyjnej.

  3.      Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich oraz nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

  4.      Nieruchomość nie podlega wpisowi do rejestru zabytków.

  5.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100). Kwota ta stanowi cenę brutto.

  6.      Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Pani Weronika Spisak-Kowalska  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15. pod numerem  tel. 52 3510259.

  7.      Termin przetargu ustala się na dzień 17.11.2015 r. o godz. 10.00. w sali narad Nadleśnictwa Gniewkowo przy ul. Dworcowej 10 w Gniewkowie (kod: 88-140 Gniewkowo).

  8.      Wysokość wadium wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)  i może być wniesione w gotówce na rachunek bankowy Nadleśnictwa Gniewkowo - BGŻ S.A. O/Inowrocław 77 2030 0045 1110 0000 0066 7340 lub w formie gwarancji bankowej w terminie do dnia 16.11.2015r. do godz. 12.00. Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną, która nie wygrała przetargu lub której oferta została odrzucona zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

  9.      Pisemne oferty należy składać w terminie do 16.11.2015 r. godz. 12.00
w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym w zalakowanej kopercie z napisem: „Oferta na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 4063/4” na adres: Nadleśnictwo Gniewkowo, ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo.

  10.  Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

  - zaoferowana cena, która musi być wyższa od ceny wywoławczej określonej
w pkt 5 ogłoszenia.

  11.  Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zawierającą najwyższą cenę.

  12.  Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygra przetarg nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

  13.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze w miejscu
i terminie ustalonym zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska  wymienionego w pkt 1, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy,
a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 14.  Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

  15.  O wyniku przetargu zawiadamia się wszystkich oferentów na piśmie w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

  16.  Sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronach internetowych Nadleśnictwa Gniewkowo.

  17.  Nabywcę ustalonego w wyniku przetargu, Nadleśnictwo zawiadomi pisemnie
w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości.

  18.  Sprzedaż nieruchomości nastąpi z zachowaniem formy aktu notarialnego, przy czym całość kosztów związanych ze sprzedażą ponosić będzie kupujący.

  19.  Uczestnik przetargu związany jest z ofertą do daty zakończenia przetargu.

  20.  Pisemna oferta powinna zawierać:

  a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta;

  b)      numer telefonu kontaktowego;

  c)      numer PESEL, NIP, REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

  d)     numer rachunku bankowego oferenta;

  e)      datę sporządzenia oferty;

  f)       oferowaną cenę;

  g)      sposób zapłaty ceny;

  h)      proponowany sposób wykorzystania nieruchomości;

  i)        oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  j)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego przetargu;

  k)      dowód wniesienia wadium;

  21.  Formularz oferty oraz formularze oświadczeń stanowiące załączniki do oferty można pobrać na stronie internetowej Nadleśnictwa Gniewkowo www.gniewkowo.torun.lasy.gov.pl lub w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo.

  22.  Oferty złożone po terminie, nie zawierające elementów, o których mowa w pkt 20 lub do których nie dołączono dowodu wniesienia wadium będą odrzucane.

  23.  W przypadku złożenia równoważnych ofert komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty. Sprzedający zawiadamia tych oferentów o miejscu i terminie licytacji.

  24.  Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując
o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.

  Nadleśniczy
(-) Stanisław Słomiński

  Załączniki na dole strony


Znak spr.: ZG.2281.5.2015                         

 

Skarb Państwa

  w zarządzie

 Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

   Nadleśnictwo Gniewkowo

 ul. Dworcowa 10

   88-140 Gniewkowo

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o ogólnej powierzchni 0,2618 ha położonej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, obręb ewidencyjny Otłoczyn, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3297/9, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00026940/4

  1.      Sprzedaż nieruchomości następuje za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażoną w piśmie z dnia 03.03.2015 r., zn.spr.: OF.2101.41.2015.MG i prowadzona jest na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. 2007 Nr 78 poz. 532).

  2.      Opis nieruchomości:

  a)      nieruchomości o powierzchni ogólnej 0,2618 ha położona jest na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, obręb ewidencyjny Otłoczyn, stanowi działkę ewidencyjną nr 3297/9, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00026940/4;

  b)      nieruchomość jest opisana w ewidencji gruntów i budynków jako grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem - B;

  a)      nieruchomość ma kształt nieregularny. Działka zabudowana jest kompleksem budynków garażowo-gospodarczych. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia technicznego. Istnieje dostęp do uzbrojenia w instalację elektryczną
i wodociągową. Brak dostępu do instalacji kanalizacyjnej ogólnospławnej
i gazowej.

  3.      Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/129/2000 z dnia 14.04.2000 r. w Aleksandrowie Kujawskim, nieruchomość stanowiąca działkę nr 3297/9 oznaczona jest jako: grunty rolne.

  4.      Nieruchomość może być zagospodarowana na cele budownictwa mieszkaniowego.

  5.      Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich oraz nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

  6.      Nieruchomość nie podlega wpisowi do rejestru zabytków.

  7.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Kwota ta stanowi cenę brutto.

  8.      Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Pani Weronika Spisak-Kowalska  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15. pod numerem  tel. 52 3510259.

  9.      Termin przetargu ustala się na dzień 17.11.2015 r. o godz. 11.00. w sali narad Nadleśnictwa Gniewkowo przy ul. Dworcowej 10 w Gniewkowie (kod: 88-140 Gniewkowo).

  10.  Wysokość wadium wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 
i może być wniesione w gotówce na rachunek bankowy Nadleśnictwa Gniewkowo - BGŻ S.A. O/Inowrocław 77 2030 0045 1110 0000 0066 7340 lub w formie gwarancji bankowej w terminie do dnia 16.11.2015r. do godz. 12.00. Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną, która nie wygrała przetargu lub której oferta została odrzucona zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

  11.  Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia  16.11.2015 r. godz. 12.00
w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym w zalakowanej kopercie z napisem: „Oferta na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 3297/9” na adres: Nadleśnictwo Gniewkowo, ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo.

  12.  Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

       - zaoferowana cena, która musi być wyższa od ceny wywoławczej określonej
     w pkt 7 ogłoszenia.

  13.  Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zawierającą najwyższą cenę.

  14.  Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygra przetarg nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

  15.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze w miejscu
i terminie ustalonym zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska  wymienionego w pkt 1, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

  16.  Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

  17.  O wyniku przetargu zawiadamia się wszystkich oferentów na piśmie w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

  18.  Sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronach internetowych Nadleśnictwa Gniewkowo.

  19.  Nabywcę ustalonego w wyniku przetargu, Nadleśnictwo zawiadomi pisemnie
w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości.

  20.  Sprzedaż nieruchomości nastąpi z zachowaniem formy aktu notarialnego, przy czym całość kosztów związanych ze sprzedażą ponosić będzie kupujący.

  21.  Uczestnik przetargu związany jest z ofertą do daty zakończenia przetargu.

  22.  Pisemna oferta powinna zawierać:

  a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta;

  b)      numer telefonu kontaktowego;

  c)      numer PESEL, NIP, REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

  d)     numer rachunku bankowego oferenta;

  e)      datę sporządzenia oferty;

  f)       oferowaną cenę;

  g)      sposób zapłaty ceny;

  h)      proponowany sposób wykorzystania nieruchomości;

  i)        oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  j)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego przetargu;

  k)      dowód wniesienia wadium;

  23.  Formularz oferty oraz formularze oświadczeń stanowiące załączniki do oferty można pobrać na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Gniewkowo w zakładce: wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia lub na stronie internetowej:  www.gniewkowo.torun.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo.

  24.  Oferty złożone po terminie, nie zawierające elementów, o których mowa w pkt 22 lub do których nie dołączono dowodu wniesienia wadium będą odrzucane.

  25.  W przypadku złożenia równoważnych ofert komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty. Sprzedający zawiadamia tych oferentów o miejscu i terminie licytacji.

  26.  Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując
o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.

Nadleśniczy

 (-) Stanisław Słomiński

 Załączniki na dole strony


 Gniewkowo, 2015-09-14

 Znak spr. SA.270.9.2015

Ogłoszenie

 

 1. Zamawiający:  Nadleśnictwo Gniewkowo ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo

                                                                  ( nazwa zamawiającego )

  Zaprasza do złożenia ofert cenowej na:

 2. Przedmiot realizacji zamówienia:

 PRZEBUDOWA ODCINKA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 7 W KM 7+159 DO 7+690  ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE L-CTWA OTŁOCZYN OBRĘB EWIDENCYJNY POPIOŁY, POWIAT TORUŃSKI.

 3. Termin realizacji zamówienia:

 od 2015-09-29 do 2015.11.29

 4. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Nadleśnictwo Gniewkowo, ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo, tel. 52 3510259, gniewkowo@torun.lasy.gov.pl

 

 5.  Kryteria wyboru ofert:

100% cena

 6. Szczegółowe wymogi dotyczące oferty określono w załączniku.

Nadleśniczy

 


Gniewkowo, 27.07.2015 r.

 

 ZG.7212.16.2015.JP

 

Nadleśnictwo Gniewkowo informuje, że od dnia 27.07.2015 r. rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie ekosystemów referencyjnych.

 

Więcej inforormacji znajduje się w załączniku pt. Konsultacje społeczne dot. ekosystemów referencyjnych.

 

  

 

Nadleśniczy

 

Stanisław Słomiński

 


 

 Gniewkowo, 10.07.2015 r.

 

  NK.1101.10.2015

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo

 ogłasza nabór

na stanowisko pracy specjalisty Służby Leśnej

 
 ds. edukacji leśnej, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych

 

Podstawowe obowiązki służbowe:

 
  -prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamówieniami publicznymi

   -prowadzenie całokształtu spraw związanych z edukacją leśną

   -prowadzenie całokształtu spraw związanych z pozyskaniem środków finansowych zewnętrznych

   -prowadzenie innych zagadnień, zleconych przez Nadleśniczego lub bezpośredniego przełożonego

  Wymagania formalne:

 
  1.wykształcenie wyższe leśne i 2 lata pracy lub średnie leśne i 4 lata pracy.

   2. spełnienie wymogów określonych w art. 45 ust.2. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1153)

 
   Wymogi fakultatywne:

   1.ukończone kursy, szkolenia lub studia podyplomowe, o tematyce lub kierunkach związanych z przyszłym zakresem obowiązków

   2.znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

   3.Znajomość obsługiprogramówbiurowych Office 2010 (exel, Word, acces, PowerPoint, Outlook)

   4.doświadczenie w zakresie prowadzenia zamówień publicznych, edukacji leśnej i pozyskania środków zewnętrznych

   5.doświadczenie z zakresu pracy w SILP

 
  Wymagane dokumenty

 
  1.    List motywacyjny.

   2.    CV.

   3. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań formalnych w zakresie wykształcenia i stażu pracy

 (dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej a także świadectwa pracy lub zaświadczenie od obecnego pracodawcy o przebiegu zatrudnienia)

   4.    Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.

  5.    Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów określonych w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1153) .

 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla po­trzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

  7.      Adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail.

    Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zostaną poproszeni o przedłożenie do wglądu orygi­nałów dokumentów, o których mowa powyżej.

  Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ” Rekrutacja na stanowisko specjalisty Służby Leśnej ds. edukacji leśnej, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych ” oraz danymi kandydata (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Nadleśnictwa Gniewkowo w Gniewkowie ul .Dworcowa 10 ( sekretariat, pokój 20) w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2015 r. godz. 10.30.

   Dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa Gniewkowo po wyznaczonym powyżej terminie, zostaną zwrócone do nadawcy, bez otwierania.

 

  Informacje dodatkowe:

 

  1.Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej na czas określony 1 roku, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

 

  2.W przypadku wyboru kandydata , który nie spełnia wymogów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty Służby Leśnej, dopuszcza się zatrudnienie na stanowisku referenta ds. edukacji leśnej, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych, co najmniej do czasu spełnienia przez kandydata w/w wymogów.

   3.Kandydaci, którzy przejdą pozytywną weryfikację pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz osiągną najwyższą ocenę spełnienia wymogów fakultatywnych, zostaną zaproszeni ( e-mail lub sms) na rozmowę kwalifikacyjną, w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert. Wynik naboru zostanie przekazany kandydatom w terminie do 14 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej.

  4.Koszty, jakie poniosą kandydaci ubiegający się o zatrudnienie, w żaden sposób nie będą podlegały rekompensacie ze strony Nadleśnictwa Gniewkowo.

   5.Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego naboru na każdym etapie jego trwania, bez podania przyczyny.

   6.Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie naboru: Pani Katarzyna Sołtys, specjalista ds. pracowniczych, tel. 602 308 766

  

Nadleśniczy

 Stanisław Słomiński

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

Gniewkowo, 25.06.2015 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo informuje, że nabór na stanowisko pracy specjalisty Służby Leśnej ds. edukacji leśnej, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych zostało unieważnione.

Nadleśniczy

Stanisław Słomiński


Gniewkowo, 24.06.2015 r.

Zn.spr.: ZG.2218.8.2015

Informacja o zamiarze sprzedaży

 

Nadleśnictwo Gniewkowo, na podstawie Zarządzenia nr 25/2007 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 12 listopada 2007 r. (znak sprawy: ZZ-021-3/2007) w sprawie ujednolicenia zasad sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych na mocy art. 38 ustawy z dnia 28 września1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz. 1153 ze zm.), zmienionego Zarządzeniem nr 37/2012 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 5 listopada 2012 r. (znak sprawy: ZZ-021-10/12),   informuje o zamiarze sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4063/4, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00075444/4, położoną w obrębie ewidencyjnym Dąbie, gm. Rojewo, o powierzchni 0,3002 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, oznaczone symbolem – RVI.

Dokładny termin sprzedaży ww. nieruchomości, formę przetargu oraz cenę wywoławczą nieruchomości, Nadleśnictwo Gniewkowo poda do publicznej wiadomości
w terminie późniejszym.

 

Nadleśniczy

Stanisław Słomiński

___________________________________________________________________________________________________________________________

Gniewkowo, 23.06.2015 r.

 

Zn.spr.: ZG.2218.5.2015


Informacja o zamiarze sprzedaży

 

Nadleśnictwo Gniewkowo, na podstawie Zarządzenia nr 25/2007 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 12 listopada 2007 r. (znak sprawy: ZZ-021-3/2007) w sprawie ujednolicenia zasad sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych na mocy art. 38 ustawy z dnia 28 września1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz. 1153 ze zm.), zmienionego Zarządzeniem nr 37/2012 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 5 listopada 2012 r. (znak sprawy: ZZ-021-10/12),   informuje o zamiarze sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3297/9, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00026940/4, położoną w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kujawski, o powierzchni 0,2618 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem – B wraz z kompleksem budynków garażowo – gospodarczych.

Dokładny termin sprzedaży ww. nieruchomości, formę przetargu oraz cenę wywoławczą nieruchomości, Nadleśnictwo Gniewkowo poda do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.


Nadleśniczy

Stanisław Słomiński

   

 

 

 

Pliki do pobrania:
      sprzedaz_sprzetu__oferty_do_30.10.2018.doc pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Mariusz Heidinger
Data modyfikacji: 2018/10/16 15:13:52
Redaktor zatwierdzający: Piotr Wódczak
Wprowadzający: Katarzyna Sołtys