Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Miradz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Miradz >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

Nadleśnictwo Miradz

 

                Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, wydanymi przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i przesłanych pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. (znak sprawy: ZS-D-2141-11-2/12), obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2017 poz. 788 ze zm.), Nadleśnictwo Miradz informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany z dnia 05.10.2018 r.

 

Data zgody

na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość

(w tys. zł)

 

 

28.09.2018 r.

12-10-1-03-202-f-00

04-09-022-0012-3202/6

Dr

0,0048

0,80

12-10-1-05-192-~p-00

04-09-022-0004-3192/25

Dr

0,2301

37,80

12-10-1-06-209-~d-00

04-09-022-0004-3209/9

Dr

0,1102

18,10

12-10-1-06-210-~c-00

04-09-022-0004-3210/6

Dr

0,0025

0,42

12-10-1-06-227-~b-00

04-09-022-0004-3227/5

Dr

0,0440

7,40

12-10-1-06-230-~d-00

04-09-022-0004-3230/7

Dr

0,0680

11,50

Razem

0,4596

76,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia

 (w ha)

wartość

(w tys. zł)

Jednostka administracji samorządowej

Gmina Jeziora Wielkie

04-09-022-0001-8

RV

LsVI

N

0,79

1,00

0,31

77,00

Razem

2,10

77,00

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                Nadleśniczy Nadleśnictwa Miradz

                                                                                                                                                Janusz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      zakonczenie_konsultacji_spol_21.08.2015.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Janusz Kaczmarek
Data modyfikacji: 2018/11/14 12:55:56
Redaktor zatwierdzający: Paweł Kaczorowski
Wprowadzający: Paweł Kaczorowski