Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Miradz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Miradz >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Wykaz zarządzeń wewnętrznych Nadleśnictwa Miradz wydanych w 2018 roku:

 1. Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie wprowadzenia do stosowania cennika detalicznego na drewno pozyskane kosztem Skarbu Państwa oraz samowyrobem. Zn. spr. Z.805.1.2018 z dnia 2.01.2018 r.
 2. Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień zmiany materialnie odpowiedzialnego. Zn. spr. Z.370.2.2018 z dnia 4.01.2018 r. 
 3. Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie wysokości stawki za ścieki. Zn. spr. SA.160.1.2018 z dnia 18.01.2018 r.
 4. Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie cennika na sprzedaż sadzonek. Zn. spr. ZG.0210.2.2018 z dnia 7.03.2018 r.
 5. Zarządzenie nr 5/2018 zmieniające Zarządzenie nr 12/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz z dnia 20.03.2014 r. w sprawie pełnienia domowych dyżurów przeciwpożarowych. Zn. spr. ZG.0210.3.2018 z dnia 20.03.2018 r.
 6. Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie zapasu gotówki w kasie Nadleśnictwa Miradz. Zn. spr. K.021.1.2018 z dnia 8.03.2018 r.
 7. Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie wysokości stawek czynszowych za dzierżawę, najem i udostępnienie gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miradz. Zn. spr. ZG.2217.5.2018 z dnia 8.03.2018 r.
 8. Zarządzenie nr 8/2018 zmieniające zarządzenie nr 14/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz z dnia 31.03.2017 r. w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne, budynki gospodarcze i garaże. Zn. spr. SA.2130.2.2018 z dnia 29.03.2018 r.
 9. Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Nadleśnictwa Miradz na 2018 rok oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 roku. Zn. spr. Z.370.3.2018 z dnia 24.05.2018 r.
 10. Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie powołania oraz określenia zadań Inspektora Ochrony Danych. Zn. spr. NK.0210.5.2018 z dnia 25.05.2018 r.
 11. Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie powołania oraz określenia zadań Inspektora Ochrony Danych. Zn. spr. NK.0210.4.2018 z dnia 25.05.2018 r.
 12. Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie powołania Komisji zajmującej się fizyczną likwidacją lub sprzedażą zbędnych środków trwałych i nietrwałych. Zn. spr. S.0210.1.2018 z dnia 25.05.2018r.
 13. Zarządzenie nr 13/2018 w sprawie powołania oraz określenia zadań Inspektora Ochrony Danych. Zn. spr. NK.0210.8.2018 z dnia 4.09.2018 r.
 14. Zarządzenie nr 14/2018 w sprawie zmian do Regulaminu Pracy w Nadleśnictwie Miradz. Zn. spr. NK.0210.7.2018 z dnia 4.09.2018 r.
 15. Zarządzenie nr 15/2018 zmieniające Zarządzenie nr 9/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz z dnia 24.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Nadleśnictwa Miradz na rok 2018 oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 roku. Zn. spr. Z.370.4.2018 z dnia 25.09.2018 r.
 16. Zarządzenie nr 16/2018 wprowadzające ceny poszczególnych sortymentów danego reprezentanta GHG na potrzeby sprzedaży drewna w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D). Zn. spr. ZG.805.1.2018 z dnia 25.09.2018 r.
 17. Zarządzenie nr 17/2018 w sprawie ustalania wysokości stawki czynszu za lokale mieszkalne, budynki gospodarcze i garaże. Zn. spr. S.0210.2.2018 z dnia 28.09.2018 r.
 18. Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ochrony Wartości Pieniężnych Przechowywanych i Transportowanych w Nadleśnictwie Miradz. Zn. spr. K.021.1.2018 z dnia 2.10.2018 r.

 

 

Wykaz decyzji wewnętrznych Nadleśnictwa Miradz wydanych w 2018 roku:

 1. Decyzja nr 1/2018 w sprawie powołania komisji ds. przeglądu leśnego materiału podstawowego przeznaczonego do produkcji materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii ze zindentyfikowanego źródła. Zn. spr. ZG.0210.1.2018 z dnia 2.02.2018 r.
 2. Decyzja nr 2/2018 w sprawie udziału pracowników w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą "Regionalne Obchody Święta Lasu 2018 połączone z uroczystą naradą leśników". Zn. spr. NK.0210.1.2018 z dnia 4.04.2018 r.
 3. Decyzja nr 3/2018 w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury rozpatrywania odwołań od szacowania szkód łowieckich. Zn. spr. ZG.7330.3.2018 z dnia 30.04.2018 r.
 4. Decyzja nr 4/2018 w sprawie imprezy pracowniczej DNI LASU 2018 w Nadleśnictwie Miradz. Zn. spr. NK.0210.2.2018 z dnia 15.05.2018 r.
 5. Decyzja nr 5/2018 w sprawie imprezy towarzyszącej Pielgrzymce Leśników ... Zn.spr. NK.0210.3.2018 z dnia 15.05.2018 r.
 6. Decyzja nr 6/2018 w sprawie powołania zespołu do kontroli realizacji zapisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w umowach na usługi z zakresu gospodarki leśnej. Zn. spr. ZG.0210.6.2018 z dnia 15.05.2018 r.
 7. Decyzja nr 7/2018 w sprawie specjalnych nagród uznaniowych. Zn. spr. NK.1150.8.2018 z dnia 8.06.2018 r.
 8. Decyzja nr 8/2018 w sprawie udziału pracowników w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą "Regionalne Zawody Strzeleckie o Puchar Dyrektora RDLP w Toruniu - XXVI edycja". Zn. spr. NK.0210.6.2018 z dnia 4.09.2018 r.
 9. Decyzja nr 9/2018 w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury rozpatrywania odwołań od szacownia szkód łowieckich. Zn. spr. ZG.7330.3.2018 z dnia 19.09.2018 r.
 10. Decyzja nr 10/2018 w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkody łowieckie po rozpoznaniu odwołania od protokołu nr 59/2018 szacowania ostatecznego szkody w uprawach płodów rolnych w miejscowości Wybudowania Strzeleńskie. Zn. spr. ZG.7330.7.2018 z dnia 25.09.2018 r.
 11. Decyzja nr 11/2018 w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkody łowieckie po rozpoznaniu odwołania od protokołu nr 60/2018 szacowania ostatecznego szkody w uprawach płodów rolnych w miejscowości Wybudowania Strzeleńskie. Zn. spr. ZG.7330.7.2018 z dnia 25.09.2018 r.

 

 

 

 • Poniżej zamieszczono w formie plików do pobrania listy zarządzeń i decyzji wewnętrznych Nadleśnictwa Miradz za lata:

             - 2007 - 2012;

             - 2013 - 2017.

 • Treści wymienionych powyżej oraz w załącznikach zarządzeń i decyzji dostępne w nadleśnictwie na wniosek (plik do pobrania). Forma udostępnienia: wgląd osobisty, kserokopia czarno - biała, skan zapisany w formie pliku JPEG.
 • Ponadto zamieszczony jest aktualny cennik na drewno obowiązujący w Nadleśnictwie Miradz (plik do pobrania).

Pliki do pobrania:
      zarzadzenia_i_decyzje__lata_2007_2012.doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_z_lat_2013_2017.docx pobierz
      wniosek_o_udostepnienie_danych.doc pobierz
      cennik_detal_2018.xls pobierz
      oferta_na_sadzonki___wiosna_2017.doc pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Janusz Kaczmarek
Data modyfikacji: 2018/10/24 14:37:55
Redaktor zatwierdzający: Paweł Kaczorowski
Wprowadzający: Paweł Kaczorowski