Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Osie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Osie

bip_logo_pl
odstep
Adres:
ul. Rynek 11
86-150 Osie

tel: 52 3329503, 52 3329590
fax: 52 3329381
www: osie.torun.lasy.gov.pl
e-mail: osie@torun.lasy.gov.pl

Nadleśniczy:
Sławomir Sławiński

Biuro Nadleśnictwa Osie

czynne jest w godzinach:

pn-pt: 07.00-15.00

 

Nadleśniczy przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek

w godzinach od 13.00 - 16.00.

 

Nadleśnictwo Osie prowadzi gospodarkę leśną obejmującą użytkowanie lasu (głównie produkcję drewna) oraz działania związane z utrzymaniem trwałości drzewostanów w warunkach ich eksploatacji: hodowlę, ochronę, utrzymanie i powiększanie zasobów leśnych, a także gospodarowanie zwierzyną leśną. Dodatkowymi elementami gospodarki leśnej są: pozyskiwanie np. choinek oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu, związanych z ochroną powietrza, wód i gleby.

Gospodarkę leśną prowadzi się według zasad:

- powszechnej ochrony lasów,
- trwałości utrzymania lasów,
- ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów,
- powiększania zasobów leśnych.

Gospodarka leśna realizowana jest w oparciu o:

- ustawę o lasach Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435,
- politykę leśną państwa,
- ustawę o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju,
- zalecenia konwencji międzynarodowych.

 

Nadleśnictwo Osie wyraża swoją akceptację i aprobatę dla Zasad Prawidłowej Gospodarki Leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami zawartymi w certyfikacie FSC (SGS-FM/COC-000916. FSC PURE)

MONITORING W LESIE !

Na terenie Nadleśnictwa Osie z uwagi na liczne kradzieże drewna oraz wyrzucanie śmieci działa 24 godziny na dobę monitoring techniczny.

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Sławiński
Data modyfikacji: 2018/06/04 11:02:09
Redaktor zatwierdzający: Joanna Dams
Wprowadzający: Joanna Dams