Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Trzebciny

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Trzebciny >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Modernizacja budynku leśniczówki Lisiny
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/10/31
więcej...
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami dla zadania: Odtworzenie zbiornika wodnego oraz utworzenie obszaru mokradłowego w Nadleśnictwie Trzebciny oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/14
więcej...
Budowa budynku gospodarczego leśnictwo Wydry
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/05/28
więcej...
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przed i po realizacji inwestycji pn. 'Odtworzenie zbiornika wodnego oraz utworzenie obszaru mokradłowego w Nadleśnictwie Trzebciny'
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/05/16
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Piotr Kasprzyk
Data modyfikacji: 2010/03/26 14:41:59
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Kasprzyk
Wprowadzający: Katarzyna Kasprzyk