Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Pułtusk

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Pułtusk

bip_logo_pl
odstep
Adres:
ul.Bartodziejska 50
06-100 Pułtusk

tel: 23 692 5490, 23 692 1465, 23 692 1564
fax: j.w.
www: pultusk.warszawa.lasy.gov.pl
e-mail: pultusk@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśniczy:
mgr inż. Robert Wielkowski

Lasy Nadleśnictwa Pułtusk położone są w województwie mazowieckim, na terenie czterech powiatów:

- makowskiego (25%) - gminy: Czerwonka, Karniewo, Różan, Rzewnie, Szelków.

- ostrołęckiego (11%) - gmina Goworowo.

- pułtuskiego (57%) - gminy: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory.

- wyszkowskiego (7%) - gminy: Rząśnik i Somianka.

Ogólna powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo Pułtusk wynosi 21 194,48 ha, z tego lasy stanowią 20 695,75 ha.

W skład nadleśnictwa wchodzą trzy obręby: Obręb Lemany - 7 leśnictw, Obręb Pułtusk - 3 leśnictwa, Obręb Różan - 7 leśnictw ( w tym Leśnictwo Szkółkarskie).

W sprawie skarg i wniosków nadleśniczy przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 12 do 16.

 

NIP: 568-000-39-50

REGON: 130014659

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa i ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Pułtusk prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako „Ustawa", Nadleśnictwo informuje, że:
- Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek i teren wokół Nadleśnictwa ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk a także obszary leśne.
- Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Pułtusk z siedzibą przy ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk.
- Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
- Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.
- Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy.

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk
mgr inż. Robert Wielkowski
Data modyfikacji: 2018/04/23 08:44:20
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Michalik
Wprowadzający: Andrzej Michalik