Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Międzylesie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Międzylesie >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Międzylesie jest udostępniana na wniosek.

Nazwa aktu

Data

Tematyka

Zarządzenie nr 1/2015

Zn. Spr. N.0210.1.2015

 

02 styczeń 2015 r.

Zasady funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Nadleśnictwie Międzylesie

Zarządzenie nr 2/2015

Zn. Spr. N.0210.2.2015

14 styczeń 2015 r.

Regulamin dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Decyzja nr 1/2015

Zn. Spr.  N.100.1.2015

14 styczeń 2015 r. Uruchomienie rocznego wynagrodzenia

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015

Zn. Spr.  N.0210.3.2015
02 luty 2015 r. Ceny detaliczne drewna

Zarządzenie nr 3/2015

Zn. Spr. N.0210.4.2015
11 luty 2015 r. Powołanie Komisji Inwetaryzacyjnej w L-ctwie Szklary

Aneks nr 1 do Regulaminu Świadczeń Socjalnych

Znak Spr. N.0210.5.2015

17 luty 2015 r. Zmiany Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 4/2015

Zn. Spr. N.0210.6.2015
17 luty 2015 r. Powołanie Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 5/2015

Zn. Spr. N.0070.1.2015
17 luty 2015 r. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej LOEE

Zarządzenie nr 6/2015

Zn. Spr. N.0210.07.2015
04 marzec 2015 r. Powołanie pełnomocników nadleśniczego ds. ochrony p.poż.

Zarządzenie nr 7/2015

Zn. Spr. N.003.1.2015
24 marzec 2015 r. Powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie nr 8/2015

Zn. Spr. N.0210.8.2015
26 marzec 2015 r. Powołanie Komisji Inwetaryzacyjnej w L-ctwie Jodłów

Zarządzenie nr 9/2015

Zn. Spr. N.003.1.2015
31 marzec 2015 r. Powołanie komisji konkursowej

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 9/2015

Znak Spr. N.003.1.2015

16 kwiecień 2015 r. Zmiana składu komisji konkursowej

Zarządzenie nr 10/2015

Zn. Spr. N.0210.9.2015
16 kwiecień 2015 r. Powołanie stałej komisji ds. odbioru robót budowlanych

Zarządzenie nr 11/2015

Zn. Spr. N.411.1.2015
16 kwiecień 2015 r. Powołanie komisji ds. ewidencji infrastruktury leśnej poza ewiden. środków trwałych

Zarządzenie nr 12/2015

Zn. Spr. N.0210.10.2015

04 maj 2015 r. Sporządzanie szacunków brakarskich na 2016 r.

Zarządzenie nr 13/2015

Zn. Spr. N.804.1.2015

14 maj 2015 r. Komisja ds. sprzedaży zbędnych środków trwałych

Zarządzenie nr 14/2015

Zn. Spr. N.0300.1.2015

14 maj 2015 r. Plan finansowo-gospodarczy na 2015 r.

Decyzja nr 2/2015

Zn. Spr.  N.041.1.2015

14 maj 2015 r. Wprowadzenie Modułu Leśniczego i Szkółkarza

Decyzja nr 3/2015

Zn. Spr.  N.0210.11.2015

08 lipiec 2015 r. Zakaz wstępu do lasu na terenach leśnictw klęskowych.

Decyzja nr 4/2015

Zn. Spr.  N.270.1.2015

08 lipiec 2015 r. Odstopięnie od stosowanie Reulaminu stosowanie Instrukcji wydatkowania środków na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy

Aneks nr 10 do Zarządzenia nr 8/2002

Znak Spr. N.0210.12.2015

13 lipiec 2015 r. W sprawie gospodarowania taborem pojazdów samochodowych

Decyzja nr 5/2015

Zn. Spr.  N.0210.13.2015

27 lipiec 2015 r. W sprawie unieważnienia aukcji w serwisie e-drewno

Aneks nr 11 do Zarządzenia nr 8/2002

Znak Spr. N.0210.14.2015

 31 lipiec 2015 r.  W sprawie gospodarowania taborem pojazdów samochodowych

Decyzja nr 6/2015

Zn. Spr.  N.0210.15.2015

 19 sierpień 2015 r.  W sprawie usuwania drzew trocinkowych

Zarządzenie nr 15/2015

Zn. Spr. N.0210.15.2015

 10 wrzesień 2015 r.  W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 16/2015

Zn. Spr. N.003.2.2015

25 wrzesień 2015 r. W sprawie powołania komisji konkursowej na nabór na stanowisko podleśniczego

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 16/2015
Znak Spr. N.003.2.2015

12 październik 2015 r. W sprawie zmiany składu komisji konkursowej

Zarządzenie nr 17/2015

Zn. Spr. N.0210.17.2015

28 październik 2015 r. Zbycia ruchomych środków trwałych

Zarządzenie nr 18/2015

Zn. Spr. N.100.2.2015

28 październik 2015 r. Ewidencja ponadnormatywnego czasu pracy pracowników SL

Zarządzenie nr 19/2015

Zn. Spr. N.012.1.2015

29 październik 2015 r. Powołanie Komisji Egzaminacyjnej ds. stażu

Decyzja nr 7/2015

Zn. Spr.  N.0210.18.2015

18 listopad 2015 r. Wykonanie szlaków zrywkowych na obszarach poklęskowych

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 1/2015
Znak Spr. N.0210.19.2015

02 grudzień 2015 r. Zasad funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Nadleśnictwie Międzylesie

Zarządzenie nr 20/2015

Zn. Spr. N.0210.20.2015

04 grudzień 2015 r. Powołanie Komisji ds. wyłonienia firmy badającej sprawozdanie finansowe

 

 Stan aktualny na dzień: 08 grudzień 2015 r.

Treść zarządzeń jest dostępna na:
  wniosek w formacie.pdf,
  wniosek w formacie .doc

 

Wniosek można złożyć:

- drogą elektroniczną : miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl

- w sekretariacie Nadleśnictwa Międzylesie

- tradycyjną pocztą na adres Nadleśnictwa Międzylesie


 

 

Pliki do pobrania:
      zarzadzenia_1999_2010_r.pdf pobierz
      zarzadzenia_2011_r.pdf pobierz
      zarzadzenia_2012_rok.pdf pobierz
      zarzadzenia_2013_rok.pdf pobierz
      zarzadzenia_2014_rok.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dariusz Jesionowski - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2016/01/14 12:37:54
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: