Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Milicz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Milicz >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Dokumenty zawierające informację o środowisku:

1. Plan Urządzenia Lasu na okres 01.01.2016 - 31.12.2025 (elaborat umieszczono w zakładce Plan Urządzania Lasu)

2. Plan Ochrony Przyrody na okres 01.01.2016 - 31.12.2025 (POP umieszczono w zakładce Ochrona Przyrody)

3. Prognoza oddziaływania Planu Urządzenia Lasu na środowisko na okres 01.01.2016 - 31.12.2025.

Udostępnianie informacji o środowisku, zgodnie z art. 15 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), następuje na wniosek – plik do pobrania poniżej:

Pliki do pobrania:
      wniosek_o_udostepnienie_informacji_o_srodowisku.doc pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Janusz Łabuda
Data modyfikacji: 2017/08/21 14:24:57
Redaktor zatwierdzający: Jarosław Bełza
Wprowadzający: Karolina Rutkowska-Jucha