Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Milicz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Milicz >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

 

Aktualny stan ochrony przyrody:

 

 Rezerwaty

- rezerwat „Wzgórze Joanny” – utworzony na mocy zarządzenia nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska z dnia 28 stycznia 2011r. - rezerwat leśny o powierzchni 24,57 ha.

- rezerwat „Stawy Milickie” – utworzony na mocy zarządzenia MLiPD z dnia 20 września 1973 r. (M.P. Nr 42, poz. 255).- rezerwat faunistyczny  o łącznej powierzchni 5298,15 ha, na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Milicz znajduje się 129,25 ha.

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”- utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 1996 r. o pow. 17686,25 ha.

Pomniki przyrody

- drzewa pojedyncze – 1 szt. dąb szypułkowy – wiek 421 lat, obwód 600 cm. wys. 31m

- drzewa pojedyncze – 1 szt. dąb szypułkowy – wiek 341 lat, obwód 565 cm. wys. 25m

Grupy drzew

- 18 szt. dąb szypułkowy – wiek od 191 do 341 lat, obwód od 295 do 485 cm. wys. od 22 do 30 m.

-  2 szt. dąb szypułkowy – wiek 291 lat, obwód 470 i 550 cm. wys. 25 m

Głaz narzutowy

- obwód 640 cm. wys. 238 cm.

Grodziska

- grodzisko „Kaszowo” (Zamczysko) – z 2 połowy X-XI wieku.

- grodzisko „Wrocławice” (Krężel, Zapadły Zamek) – grodzisko pierścieniowate z IX, X- XI wieku.

- grodzisko „Lelików  (Grodziszcze) – grodzisko pierścieniowate z VII, VII-X wieku.

Użytki ekologiczne

-  powierzchnia użytków ekologicznych  96,55 ha.

- 55 szt.

Obszary Natura 2000

W zasięgu terytorialnym działania Nadleśnictwa Milicz wyznaczono następujące Obszary Natura 2000:

 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - OZW „Ostoja nad Baryczą”- o łącznej powierzchni 82026,38 ha, na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Milicz znajduje się  17 579,95 ha.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - OZW „Chłodnia  w Cieszkowie”- 17,66 ha. Przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 OZW Chłodnia w Cieszkowie PLH020001 jest nocek duży Myotis myotis i mopek Barbastella barbastellus.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - OZW „Skoroszowskie Łąki”- o łącznej powierzchni 1359,69 ha, na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Milicz znajduje się 183,79 ha. Przedmiotami ochrony w obszarze są siedliska przyrodnicze: ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże ze związku Arrhenatherion oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe ze związku Molinion.                                                                                                                                                                 

Specjalne Obszary Ochrony Ptaków OSO Dolina Baryczy –  o łącznej powierzchni 55516,83 ha, na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Milicz znajduje się 7678,50 ha. 

                                                                                                             

 

Introdukcje

- reintrodukcja  8 szt. sokołów   wędrownych w latach 1999 i 2000 na terenie Leśnictwa Skoroszów.

 

 

 

Program Ochrony Przyrody opracowany dla Nadleśnictwa Milicz na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 roku został załączony poniżej.

 

Pliki do pobrania:
      pop_do_publikacji.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Janusz Łabuda
Data modyfikacji: 2017/09/08 07:20:32
Redaktor zatwierdzający: Jarosław Bełza
Wprowadzający: Bartłomiej Dec