Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Milicz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Milicz >> Zamówienia publiczne >> Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą zadania: Zbiornik retencyjny Leśnictwo Rakłowice oddział 210 h i 212 c

bip_logo_pl
odstep
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą zadania: Zbiornik retencyjny Leśnictwo Rakłowice oddział 210 h i 212 c

Data opublikowania: 2018/02/28
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2018/04/26 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)

Milicz, dnia 06.04.2018 r.

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. Jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”) dla przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą zadania: Zbiornik retencyjny Leśnictwo Rakłowice oddział 210 h i 212 c   w następującym zakresie:

 

1)        pkt 4 lit. a SIWZ otrzymuje brzmienie:

„-         Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenie, geodezyjne wytyczenie w terenie   z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki do 15.12.2018r.”

 

2)        pkt 11 ppkt 11.7 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„-         nie otwierać przed 26.04.2018 r.”

 

3)        pkt 12 ppkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„-            Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 26.04.2018 r. do godz. 09:00,  w Nadleśnictwie Milicz pokój nr 100 (Sekretariat)”

 

4)        pkt 12 ppkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„-            Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04.2018 r. o godz. 09:15, w Nadleśnictwie Milicz budynek B (świetlica)”

 

 

Niniejsza zmiana SIWZ, z uwagi na fakt, iż  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, wymaga przedłużenia terminu składania ofert:

Termin składania ofert: do 26.04.2018 r. do godz. 9.00

Podpisał

Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz

mgr inż Janusz Łabuda

 

Pliki do pobrania:
      uniewaznienie_mr_2__czesc_1.pdf pobierz
      uniewaznienie_mr___czesc_2.pdf pobierz
      zapytanie_mrn2___odpowiedz.pdf pobierz
      odpowiedz_mala_retencja.pdf pobierz
      ogloszenie_2018_mrn.pdf pobierz
      ogloszenie_opublikowane_mala_retencja.pdf pobierz
      siwz_mala_retencja_2.pdf pobierz
      zalacznik_nr_1_do_siwz_mala_retencja.pdf pobierz
      zalacznik_nr_2___jedz_mala_retencja.docx pobierz
      zalacznik_nr_3_do_siwz_mala_retencja.pdf pobierz
      zalacznik_nr_4_do_siwz_mala_retencja.pdf pobierz
      zalacznik_nr_5_do_siwz_mala_retencja.pdf pobierz
      zalacznik_nr_6___umowa_o_projekt_mala_retencja.pdf pobierz
      zalozenia_projektowe_mala_retencja.docx pobierz
      podrecznik_wdrazania_projektow.pdf pobierz
      zalozenia_metodyczne_do_inwentaryzacji_przyrodniczej_mala_retencja.pdf pobierz
      szczegolowe_zapisy_do_dosu_mala_retencja.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Janusz Łabuda
Data modyfikacji: 2018/04/16 08:24:25
Redaktor zatwierdzający: Jarosław Bełza
Wprowadzający: Karolina Rutkowska-Jucha