Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Oława z siedzibą w Bystrzycy

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Oława z siedzibą w Bystrzycy >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

Pliki do pobrania:
      Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: "Organizację 5 - dniowej wycieczki autokarowej na Węgry dla pracowników Nadleśnictwa Oława, w terminie od 29 kwietnia do 3 maja 2017 roku" pobierz
      Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Organizację 5 - dniowej wycieczki autokarowej na Węgry dla pracowników Nadleśnictwa Oława, w terminie od 29 kwietnia do 3 maja 2017 roku". pobierz
      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.:"Organizacja 5-dniowej wycieczki autokarowej na Węgry dla pracowników Nadleśnictwa Oława, w terminie od 29 kwietnia do 3 maja 2017" pobierz
      Zaproszenie do składania ofert na organizację 5 - dniowej wycieczki autokarowej na Węgry dla pracowników Nadleśnictwa Oława, w terminie od 29 kwietnia do 3 maja 2017 roku. pobierz
      Odpowiedzi na zadane zapytania do przetargu nieograniczonego znak sprawy SA.270.37.2016. pobierz
      Zawiadomienie o wynikach postępowania dla zadania pn.:"Przebudowa ogrodzenia budynku mieszkalnego - leśniczówki Chrząstawa" pobierz
      Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.:"Przebudowa ogrodzenia budynku mieszkalnego - leśniczówki Chrząstawa" pobierz
      Załącznik nr 1 do zapytania pod nazwą "Przebudowa ogrodzenia budynku mieszkalnego - leśniczówki Chrząstawa" pobierz
      Załącznik nr 2 do zapytania pod nazwą "Przebudowa ogrodzenia budynku mieszkalnego - leśniczówki Chrząstawa" pobierz
      Załącznik nr 3 do zapytania pod nazwą "Przebudowa ogrodzenia budynku mieszkalnego - leśniczówki Chrząstawa" pobierz
      Załącznik nr 4 do zapytania pod nazwą "Przebudowa ogrodzenia budynku mieszkalnego - leśniczówki Chrząstawa" pobierz
      Załącznik nr 5 do zapytania pod nazwą "Przebudowa ogrodzenia budynku mieszkalnego - leśniczówki Chrząstawa" pobierz
      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn:"Przebudowa ogrodzenia budynku mieszkalnego - leśniczówki Chrząstawa" pobierz
      Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielane na podstawie art.4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn.:"Przebudowa ogrodzenia budynku mieszkalnego - leśniczówki Chrząstawa" oraz załączniki od nr 3 do nr 5 pobierz
      Załącznik nr 1 do zapytania pod nazwą "Przebudowa ogrodzenia budynku mieszkalnego - leśniczówki Chrząstawa" pobierz
      Załącznik nr 2 do zapytania pod nazwą "Przebudowa ogrodzenia budynku mieszkalnego - leśniczówki Chrząstawa" pobierz
      Zaproszenie do składania ofert na zadanie pt.: Usługi zrębkowania pozostałości poeksploatacyjnych w nadleśnictwie Oława pobierz
      Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert na zadanie pt.: Usługi zrębkowania pozostałości poeksploatacyjnych w nadleśnictwie Oława pobierz
      Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert na zadanie pt.: Usługi zrębkowania pozostałości poeksploatacyjnych w nadleśnictwie Oława pobierz
      Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert na zadanie pt.: Usługi zrębkowania pozostałości poeksploatacyjnych w nadleśnictwie Oława pobierz
      Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert na zadanie pt.: Usługi zrębkowania pozostałości poeksploatacyjnych w nadleśnictwie Oława pobierz
      Załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert na zadanie pt.: Usługi zrębkowania pozostałości poeksploatacyjnych w nadleśnictwie Oława pobierz
      Załącznik nr 6 do zaproszenia do składania ofert na zadanie pt.: Usługi zrębkowania pozostałości poeksploatacyjnych w nadleśnictwie Oława pobierz
      Załącznik nr 7 do zaproszenia do składania ofert na zadanie pt.: Usługi zrębkowania pozostałości poeksploatacyjnych w nadleśnictwie Oława pobierz
      Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowegona zadanie pn.: Wykonanie prac utrzymaniowych na drodze leśnej w lesnictwie Kotowice, w oddziałach 315, 316, 318, 319 pobierz
      Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac utrzymaniowych na drodze leśnej w leśnictwie Kotowice pobierz
      Załącznik nr 1 na wykonanie prac utrzymaniowych na drodze leśnej w leśnictwie Kotowice pobierz
      Załącznik nr 2 na wykonanie prac utrzymaniowych na drodze leśnej w leśnictwie Kotowice pobierz
      Załącznik nr 3 na wykonanie prac utrzymaniowych na drodze leśnej w leśnictwie Kotowice pobierz
      Załącznik nr 4 na wykonanie prac utrzymaniowych na drodze leśnej w leśnictwie Kotowice pobierz
      Załącznik nr 5 na wykonanie prac utrzymaniowych na drodze leśnej w leśnictwie Kotowice pobierz
      Załącznik nr 6 na wykonanie prac utrzymaniowych na drodze leśnej w leśnictwie Kotowice pobierz
      Załącznik nr 7 na wykonanie prac utrzymaniowych na drodze leśnej w leśnictwie Kotowice pobierz
      Informacja o wyborze oferty na rozbiórkę baraku o nr inwent. 109/0146 oraz budynku gospodarczego o nr inwent. 108/0147 w miejscowości Karwiniec 63 pobierz
      Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne na Rozbiórke baraku o nr inwent. 109/0146 oraz budynku gospodarczego o nr inwent. 108/0147 w miejscowości Karwiniec 63 pobierz
      Zapytanie ofertowe na dostawę środka do odstraszania komarów pobierz
      Ważna Informacja dotycząca zapytania ofertowego na wykaszanie łąk na terenie Nadleśnictwa Oława pobierz
      Zapytanie ofertowe na wykaszanie łąk będących w zarządzie Nadleśnictwa Oława pobierz
      Załączik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy pobierz
      Załącznik do oferty nr 1 pobierz
      Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego pobierz
      Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego pobierz
      Umowa pobierz
      Załączniki do umowy pobierz
      Zapytanie ofertowe na dostawę namiotu, stołów oraz ławek do siedziby Nadleśnictwa Oława pobierz
      Odpowiedź na zapytanie dotyczące zapytania ofertowego na dostawę komputera przenośnego oraz osprzętu komputerowego pobierz
      Zapytanie ofertowe na dostawę komputera przenośnego oraz osprzętu komputerowego pobierz
      Zapytanie ofertowe na wynajem dwóch kabin sanitarnych pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadlesnictwa Oława w roku 2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/02
więcej...
Wykonanie ekspertyzy dostaw sprzętu do lokalizacji pożarów w ujęciu istniejącej oraz projektowanej infrastruktury systemu ppoż w Nadleśnictwie Oława z nadzorem nad prawidłowym wykonaniem systemu
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/08
więcej...
Przebudowa instalacji deszczowni na szkółce leśnej Łaziszki na dz. nr 260/213 AM-2, obręb ewidencyjny Dębina jednostka ewidencyjna Jelcz - Laskowice - obszar wiejski
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/10/12
więcej...
Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane w zakresie: przebudowy Kancelarii Leśnictwa Chrząstawa, wykonanie zbiornika na nieczystości przy budynku mieszkalnym, utwardzenia terenu przy budynku mieszkalnym
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/01
więcej...
Zakup i dostawa rozdrabniacza leśnego wraz z osprzetem
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/09/28 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadlesnictwa Oława w roku 2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/28
więcej...
Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane w zakresie: przebudowy Kancelarii Leśnictwa Chrząstawa, wykonanie zbiornika na nieczystości przy budynku mieszkalnym, utwardzenia terenu przy budynku mieszkalnym
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/09/20
więcej...
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie Nadleśnictwa Oława w leśnictwach Łaziszki, Dziuplina
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/25
więcej...
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadań pn.:Karwińskie Mokradła nr zadania 13-20-1.2-03, Paczkowski Spływ nr zadania 13-20-1.2-04, Orli Nos nr zadania 13-20-1.2.01
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/10/10
więcej...
Budowa masztu obserwacyjnego przeciwpożarowego wraz z zasilaniem monitoringu wizyjnego przeciwpożarowego oraz ogrodzeniem na części działki nr 1914/5 AM-11, obręb Bystrzyca, gmina Oława.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/05
więcej...
"Dostawa sprzętu komputerowego do Nadlesnictwa Oława
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/08/07
więcej...
Budowa masztu obserwacyjnego przeciwpożarowego wraz z zasilaniem monitoringu wizyjnego przeciwpożarowego oraz ogrodzeniem na części działki nr 1914/5 AM-11, obręb Bystrzyca, gmina Oława.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/14
więcej...
Zaproszenie doskładania ofert o zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 UPZP pod nazwą "Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na prace z zakresu utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Oława na terenie leśnictw:Kotowice, Oleśnica, Oława, Paczków, Miłocice, Łaziszki".
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/13
więcej...
Wykaszanie łąk w Nadlesnictwie Oława w 2018 roku
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/06/26
więcej...
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi stanowiącej dojazd pożarowy nr 6 w lesnictwach Janików, Oława o długości 5,81 km.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/06/06 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Budowa linii kablowej średniego napięcia wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci SN oraz budową stacji transformatorowej słupowej zasilającej budynek socjalny, budynek gospodarczy oraz budynek pompowni na szkółce leśnej 'Łaziszki' zlokalizowanych na działkach nr 335, 250/203, 260/213, obręb ewidencyjny Dębina, gmina Jelcz-Laskowice oraz na działkach nr 88/7, 208, 84, 67, 70, obręb ewidencyjny Sątok, gmina Bierutów.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/05/15
więcej...
Zn. spr. SA.270.12.2018 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadań pn.: Jezioro Dziewicze nr zadania 13-20-1.1-01, Rów Oleśnicki nr zadania 13-20-1.2-05, Mokradła Łaziszki nr zadania 13-20-1.2-02
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/14 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Zn. spr. SA.270.9.2018 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadań pn.: Karwińskie Mokradła nr zadania 13-20-1.2-03, Paczkowski Spływ nr zadania 13-20-1.2-04, Orli Nos nr zadania 13-20-1.2-01
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/05/10
więcej...
Wykonanie usług z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa na terenie Nadlesnictwa Oława w latach 2018-2019
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/03/19
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Tomasz Dziergas - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2017/03/28 15:28:20
Redaktor zatwierdzający: Szymon Żak
Wprowadzający: Szymon Żak