Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Świdnica

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Świdnica >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 Wykaz obowiązujących zarządzeń i decyzji wewnętrznych w Nadleśnictwie Świdnica.

 

2017

Lp

Nr zarządzenia

Z dnia

Dotyczy

1

1/2017

02.01.2017

ZU.814.1.2017
w sprawie: ustalenia trybu rozpatrywania reklamacji na surowiec drzewny zakupiony w Nadleśnictwie Świdnica

2

2/2017

23.01.2017

ZU.800.1.2017
w sprawie: ustalenia regulaminu sprzedaży drewna oraz cennika detalicznego

3

3/2017

24.01.2017

ZU.7600.1.2017
dot. sporządzania szacunków brakarskich

4

4/2017

25.01.2017

NB.1302.1.2017
w sprawie: uprawnień do otrzymywania posiłków profilaktycznych dla pracowników terenowych

5

5/2017

31.01.2017

ZG.7331.1.2017
w sprawie: wprowadzenia zasad rozliczania i ewidencjonowania mechanicznego zabezpieczania drzew przed spałowaniem-rysakowanie

6

6/2017

30.01.2017

S.014.2.2017
w sprawie: ustalenia zasad naliczania wynagrodzenia za utrzymanie kancelarii leśniczego

7

7/2017

27.02.2017

ZG.7030.2.2017
w sprawie:. Przeprowadzenia oceny produkcji szkółkarskiej

8

8/2017

28.02.2017

N.0210.8.2017
w sprawie: zasad przekazywania i przejmowania majątku i dokumentów w Nadleśnictwie Świdnica

9

9/2017

06.03.2017

Z.370.1.2017
w sprawie: przekazania leśnictwa Zagórze w zw. z nieobecnością w pracy powyżej trzydziestu dni leśniczego Tadeusza Radonia

10

10/2017

10.03.2017

ZG.2620.2.2017
w sprawie: ochrony przeciwpożarowej lasów

11

11/2017

21.03.2017

ZU.0210.01.2017
w sprawie: Wprowadzenia mnożnika zwiększającego normę czasu przy pozyskaniu

12

12/2017

21.03.2017

ZU.0210.02.2017
w sprawie: opisów stref trudności przy zrywce drewna ujętych w katalogach norm

13

13/2017

20.03.2017

ZG.2217.22.2017
w sprawie: ustalenia regulaminu niegraniczonego przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

14

14/2017

31.03.2017

ZG.0210.1.2017
w sprawie: ustalenia norm pracochłonności przy zrąbkowaniu pozostałości pozrębowych

15

15/2017

03.07.2017

ZU.0210.03.2017
w sprawie: wprowadzenia mnożnika zwiększającego normę czasu przy pozyskiwaniu

16

16/2017

08.08.2017

Z.7603.1.2017
w sprawie: udostępniania gruntów pod zrywkę drewna

17

17/2017

26.09.2017

ZU.0210.04.2017
w sprawie: wprowadzenia mnożnika zwiększającego normę czasu pracy przy pozyskaniu

Lp.

Numer Decyzji

z dnia

Dotyczy

1

1/2017

02.01.2017

ZG.082.1.2017
w sprawie: Powołania zespołu do wdrożenia "Projektu adaptacji lasu"

2

2/2017

13.01.2017

NP..021.1.2017
w sprawie: wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników

3

3/2017

25.01.2017

NB.1302.1.2017
w sprawie: ustalenia wartości talonów żywieniowych w ramach posiłków profilaktycznych

4

4/2017

20.03.2017

N.0210.9.2017
w sprawie: obsługi wybranych procesów kadrowych w Nadleśnictwie Świdnica

5

5/2017

20.03.2017

ZG.2620.3.2017
w sprawie: wyznaczenia pełnomocników nadleśniczego w ochronie p.poż

6

6/2017

31.03.2017

NB.1302.2.2017
w sprawie: refundacji okularów korekcyjnych

7

7/2017

05.05.2017

NP.166.1.2017
w sprawie: organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej

8

8/2017

28.04.2017

NP.166.2.2017
w sprawie: powołania komisji przygotowującej imprezę pracowniczą

9

9/2017

29.05.2017

NP.166.3.2017
w sprawie: uczestnictwa pracowników w naradzie gospodarczej

10

10/2017

07.06.2017

NP.166.5.2017
w sprawie: organizacji imprezy pracowniczej "Dzień Leśnika"

11

11/2017

19.06.2017

NP.166.6.2017
w sprawie: uczestnictwa w imprezie pracowniczej "XXIX Rajd Leśników"

12

12/2017

27.06.2017

NP.166.8.2017
w sprawie: uczestnictwa w imprezie pracowniczej "Dzień Leśnika połączony z VI Pielgrzymką Leśników"

13

13/2017

03.07.2017

ZU.800.3.2017
w sprawie: stanu siły wyższej

14

14/2017

30.08.2017

NP.166.9.2017
w sprawie: uczestnictwa w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej "Zawody strzeleckie leśników w konkurencjach myśliwskich "

15

15/2017

31.08.2017

NP.166.10.2017
w sprawie: uczestnictwa w imprezie pracowniczej "Wycieczka do Rumunii"

16

 16/2017

14.09.2017

NP.166.11.2017

w sprawie: uczestnictwa w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej „XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę” 

17

17/2017

26.09.2017

NP.012.1.2017
w sprawie: czasu pracy pracowników Nadleśnictwa Świdnica w 2017 roku

2016

Lp

Nr zarządzenia

Z dnia

Dotyczy

1

1/2016

19.01.2016

ZU.800.1.2016
w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Świdnica

2

2/2016

01.02.2016

NB.1301.1.2016
w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 4/10 w sprawie regulaminu pracy Nadleśnictwa Świdnica.

3

3/2016

22.02.2016

NP.012.1.2016
w sprawie: zmian w regulaminie organizacyjnym Nadleśnictwa Świdnica

4

4/2016

07.03.2016

ZG.2620.1.2016
w sprawie
: akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasów

5

5/2016

04.04.2016

S.012.2.2016
w sprawie: zmiany funkcji administratora BIP

6

6/2016

26.04.2016

K.0300.1.2016
w sprawie: wprowadzenia Planu Finansowo Gospodarczego na rok 2016

7

7/2016

30.09.2016

ZG.7030.11.2016
 w sprawie: przeprowadzenia oceny produkcji szkółkarskiej

8

8/2016

26.10.2016

K.0300.2.2016
w sprawie: prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego na 2017 rok

9

9/2016

27.10.2016

Z.1.37.16
w sprawie: inwentaryzacji składników majątkowych w roku 2016

10

10/2016

09.11.2016

S.0210.1.2016
w sprawie: używania przez pracowników działających na terenie Nadleśnictwa Świdnica środków lokomocji do celów służbowych

Lp.

Numer Decyzji

z dnia

Dotyczy

1

1/2016

22.02.2016

NB.1302.1.2016
w sprawie: ustalenia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników Nadleśnictwa Świdnica.

2

2/2016

29.02.2016

ZG.0210.1.2016
w sprawie: cennika sadzonek drzew i krzewów leśnych na 2016 rok.

3

3/2016

31.03.2016


w sprawie: siły wyższej o lokalnym znaczeniu zw. ze szkodnikami w drzewostanie.

4

4/2016

01.04.2016

N.0210.2.2016
w sprawie: wprowadzenia nowych czynności zw. z usuwaniem posuszu

5

5/2016

27.07.2016

NB.1300.2.2016
w sprawie: kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwach

6

6/2016

01.08.2016

ZU.5115.1.2016
w sprawie: zaleceń do przemieszczania drewna

7

7/2016

16.09.2016

NP.021.1.2016
w sprawie: organizacji imprezy pracowniczej: szkolenia w Ustce

8

7a/2016

30.09.2016

S.212.1.2016
w sprawie: zmiany przeznaczenia domku myśliwskiego położonego w miejscowości Jodłownik

9

8/2016

02.11.2016

S.401.3.2016
w sprawie: powołania Komisji do likwidacji zbycia oraz oszacowania ceny zbycia telefonów komórkowych będących na wyposażeniu pracowników

10

9/2016

10.11.2016

S.3502.1.2016
w sprawie: zasady rozliczania kosztów samochodu marki Nissan Navara

11

10/2016

17.11.2016

S.4000.05.2016
w sprawie: dot. powołania Komisji w celu ustalenia normy zużycia paliwa w służbowym samochodzie Nissan Navara

 

2015

Lp

Nr zarządzenia

Z dnia

Dotyczy

1

1/2015

07.01.2015

ZU.800.1.2015
w sprawie: ustalenia regulaminu sprzedaży drewna, cennika detalicznego oraz cennika drewna towarzyszącego dla umów z Portalu Leśno-Drzewnego e-drewna systemowego.

2

2/2015

24.02.2015

NS.2500.2.2015
w sprawie: pełnienia funkcji magazyniera w magazynie broni.

3

3/2015

26.02.2015

Z.370.1.2015
w sprawie: inwentaryzacji w leśnictwie Bojanice.

4

4/2015

04.03.2015

ZG.2620.1.2015
w sprawie: akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasów.

5

5/2015

08.04.2015

Z.370.2.2015
w sprawie: inwentaryzacji w leśnictwie Bojanice.

6

6/2015

21.04.2015

N.0210.1.2015
w sprawie: polityki bezpieczeństwa danych osobowych
w Nadleśnictwie Świdnica.

7

7/2015

21.04.2015

NP.012.1.2015
w sprawie: zmian w regulaminie organizacyjnym Nadleśnictwa Świdnica.

8

8/2015

24.04.2015

NB.1301.1.2015
w sprawie: zmian w Zarządzeniu nr 4/10 ws. regulaminu pracy Nadleśnictwa Świdnica.

9

9/2015

30.04.2015

ZU.7600.01.2015
w sprawie: sporządzania szacunków brakarskich.

10

10/2015

04.05.2015

S.410.01.2015.SA2
w sprawie: likwidacji zbędnego środka trwałego ruchomego.

11

11/2015

09.06.2015

NB.1300.1.2015
w sprawie: przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich pracowników.

12

12/2015

31.08.2015

Z.37.1.2015
w sprawie: inwentaryzacji składników majątkowych.

13

13/2015

29.09.2015

ZG.7030.12.2015
w sprawie: oceny produkcji szkółkarskiej.

14

14/2015

09.10.2015

NP.1101.4.2015
w sprawie: wprowadzenia procedury wyłaniania kandydatów do pracy.

Lp.

Numer Decyzji

z dnia

Dotyczy

1

1/2015

23.02.2015

NP.0210.1.2015
w sprawie: czasu pracy pracowników Nadleśnictwa Świdnica.

2

2/2015

25.02.2015

ZG.0210.1.2015
w sprawie: cennika sadzonek drzew i krzewów leśnych na 2015 rok.

3

3/2015

10.08.2015

ZG.2621.3.2015
w sprawie: Ogłoszenie okresowego zakazu wstępu do lasu.

4

4/2015

20.08.2015

ZG.2621.3.2015
w sprawie: odwołania okresowego zakazu wstępu do lasu.

5

5/2015

31.08.2015

w sprawie: ogłoszenia okresowego zakazu wstępu do lasu w Leśnictwie Grochotów.

6

6/2015

07.09.2015

w sprawie: odwołania okresowego zakazu wstępu do lasu w Leśnictwie Grochotów.

7

7/2015

21.09.2015

S.401.2.2015
w sprawie: powołania Komisji do likwidacji i zbycia telefonów komórkowych.

8

8/2015

16.10.2015

NP.1101.5.2015
w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko sekretarki.

 

2014

Lp

Nr zarządzenia

Z dnia

Dotyczy

1

1/2014

03.01.2014

ZU – 900-01/13
w sprawie: ustalenia regulaminu sprzedaży drewna, cennika detalicznego oraz cennika drewna towarzyszącego dla umów z e-drewna systemowego.

2

2/2014

31.01.2014

NP-1031-1/14
w sprawie: ogłoszenia Regulaminu przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3

3/2014

06.02.2014

NP-110-1/14
w sprawie: prowadzenia procedury wyłaniania kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Świdnica.

4

4/2014

06.02.2014

NP-170-1/14
w sprawie: wprowadzania regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Nadleśnictwie Świdnica.

5

5/2014

13.02.2014

NP-"Z"-1/2014-2530
w sprawie: wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Nadleśnictwie Świdnica.

6

6/2014

14.03.2014

ZO-2511-1/14
w sprawie: akcji bezpośredniej ochrony przeciw pożarowej lasu.

7

7/2014

14.03.2014

S-021-1/14
w sprawie: przyznania drewna na opalanie kancelarii leśnictw oraz budynku socjalno-biurowego w Mościsku.

8

8/2014

14.03.2014

NP.-021-1/14
w sprawie: zmiany w zarządzenia nr 4/10 z dn. 25.02.2010r. W sprawie ogłoszenia regulaminu pracy Nadleśnictwa Świdnica (NP.-021-2/10).

9

9/2014

25.03.2014

NP.-170-2/14
w sprawie: wprowadzenia zmiany Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwie Świdnica.

10

10/2014

01.04.2014

NP.-013-2/14
w sprawie: ogłoszenia regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Świdnica.

11

11/2014

19.05.2014

NS-2504-1/2014
w sprawie: zniesienia obowiązku cechowania pni. zniesienia obowiązku prowadzenia ewidencji szkód przez leśnictwa. Stosowania nowego wzoru meldunku o ujawnieniu szkodnictwa leśnego.

12

12/2014

20.05.2014

S-021-02/14
w sprawie: zmiany wzorników druków "Miesięczna karta pracy (KSO)" Druki wejściowe do SILP.

13

13/2014

20.05.2014

K 033-1/14
w sprawie: stosowania w Nadleśnictwie Świdnica Planu Finansowo Gospodarczego na rok 2014.

14

14/2014

05.08.2014

Z-37/   /14
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji drewna w leśnictwie Jodłownik.

15

15/2014

04.08.2014

NS-2504-2/2014
w sprawie: przekazania magazynu broni.

16

16/2014

12.08.2014

S-021-3/14
w sprawie: stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

17

17/2014

25.08.2014

N-2504-1/2014
w sprawie: przekazania magazynu broni.

18

18/2014

26.08.2014

S-021-6/14
w sprawie: zasad ustalania wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokalni mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży.

19

19/2014

29.09.2014

Z-7110-01/2014
w sprawie: przeprowadzenia oceny produkcji szkółkarskiej.

20

20/2014

07.10.2014

S-021-5/2014
w sprawie: obowiązujących limitów na jazdy lokalne i dojazdy do siedziby Nadleśnictwa.

21

21/2014

27.10.2014

Z-37-1/14
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w roku 2014.

22

22/2014

18.11.2014

N-0210-2/14
w sprawie: przekazania leśnictwa Jodłownik.

23

23/2014

24.11.2014

S-021-8/2014
w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania rozmów  telefonów służbowych komórkowych.

24

24/2014

17.12.2014

NP-170-3/14
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Lp.

Numer Decyzji

z dnia

Dotyczy

1

1/2014

24.01.2014

NP.-013-1/14
w sprawie: czasu pracy pracowników Nadleśnictwa Świdnica.

2

2/2014

25.02.2014

ZH-714-01/14
w sprawie: cennika sadzonek drzew i krzewów leśnych na 2014 rok.

3

3/2014

01.04.2014

FK6-322/01/14
w sprawie: regulaminu użytkowania pojazdów samochodowych w celach służbowych w Nadleśnictwie Świdnica.

4

4/2014

11.04.2014

NP.-1402-1/14
w sprawie: przeprowadzenia szkolenia na temat:
Organizacji i zadania stałego dyżuru w Nadleśnictwie Świdnica.

5

5/2014

18.07.2014

ZU-900-02/14
w sprawie: unieważnienia aukcji "e-drewno" 1326140578.

6

6/2014

22.09.2014

ZU-900-03/14
w sprawie: unieważnienia aukcji e-drewno
1326140589.

7

7/2014

17.10.2014

NP.-110-2/14
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko referenta leśnego leśnictwa Bojanice.

8

8/2014

18.11.2014

S-4224-11/14
w sprawie: powołania Komisji do likwidacji , zbycia oraz oszacowania ceny zbycia telefonów komórkowych pracowników.

9

9/2014

27.11.2014

NP.-1402-2/14
w sprawie: przeprowadzenia szkolenia obronnego.

 

2013

Lp

Nr zarządzenia

Z dnia

Dotyczy

1

1/2013

04.01.2013

ZU – 900-01/13
w sprawie: ustalenia regulaminu sprzedaży drewna, cennika detalicznego oraz cennika drewna towarzyszącego dla umów z e-drewna systemowego.

2

2/2013

21.01.2013

NP.-013-1/13
w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Nadleśnictwa Świdnica.

3

3/2013

01.02.2013

Z-0210-1/13
w sprawie: przekazani leśnictwa Pieszyce w związku z absencją leśniczego K. Kręgla.

4

4/2013

06.02.2013

N-2503-1/13
w sprawie: powołania komisji do odbioru magazynów broni w miejscach zamieszkania strażników leśnych.

5

5/2013

13.02.2013

Z-0210-2/13
w sprawie: przekazania leśnictwa Piskorzów przez Podleśniczego Z. Borka Leśniczemu K.Kręgiel.

6

6/2013

13.02.2013

Z-0210-3/13
w sprawie: przekazania leśnictwa Pieszyce przez Podleśniczego S.Pyrcz Leśniczemu K.Tulej.

7

7/2013

18.03.2013

NP-021-1/13
w sprawie: tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny.

8

8/2013

18.03.2013

NP.-021-1/13
w sprawie: uruchomienia Punktu Alarmowego (PAZK) w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i alarmowania o zdarzeniach niebezpiecznych.

9

9/2013

25.03.2013

Z-0210-4/13
w sprawie: przekazania leśnictwa Lutomia  w związku z przewidywaną absencją w pracy powyżej trzydziestu dni  Pana Andrzeja Pernet  Leśniczego Leśnictwa Lutomia i zastępstwem tego stanowiska przez podleśniczego pana Pawła Węża.

10

10/2013

25.03.2013

ZO-2511-1/13
w sprawie: akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasów.

11

11/2013

03.04.2013

Z-0210-5/13
w sprawie: przekazania leśnictwa Lutomia przez Pana Pawła Wąż Panu Andrzejowi Pernet.

12

12/2013

03.04.2013

ZO-751-1/13
w sprawie: organizacji Ośrodka Hodowli Muflona w Bielawie.

13

13/2013

25.04.2013

N-2126-6/13
w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawy gruntowej pod budowę kaplicy.

14

14/2013

08.05.2013

NP.-021-2/13
w sprawie: ogłoszenia regulaminu awansowania pracowników Nadleśnictwa Świdnica.

15

15/2013

08.05.2013

S-021-1/2013
w sprawie: używania przez pracowników działających na terenie Nadleśnictwa Świdnica środków lokomocji do celów służbowych.

16

16/2013

16.07.2013

S- 210-9/13
w sprawie: zasad ustalania stawek czynszu za korzystanie z budynków i lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych przynależnych do mieszkań wynajmowanych i udostępnianych bezpłatnie na cele mieszkalne w Nadleśnictwie Świdnica.

17

17/2013

16.09.2013

Z-7110-01/2013
w sprawie: przeprowadzenia oceny produkcji szkółkarskiej.

18

18/2013

30.10.2013

Z-37-1/13
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w roku 2013.

19

19/2013

25.11.2013

NS-2504-1/13
w sprawie: ochrony lasu przed szkodnictwem.

20

20/2013

25.11.2013

NS-093-1/13
w sprawie: ochrony lasu przed szkodnictwem.

21

21/2013

06.12.2013

NP.-013-3/13
w sprawie: ogłoszenia regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Świdnica.

Lp

Numer Decyzji

z dnia

Dotyczy

1

1/2013

25.02.2013

ZH-714-01/13
w sprawie: cennika sadzonek drzew i krzewów leśnych na rok 2013.

2

2/2013

01.10.2013

S-4220-9/2013
w sprawie: powołania Komisji do likwidacji, zbycia oraz do oszacowania ceny zbycia telefonów komórkowych będących na wyposażeniu osobistym pracowników Nadleśnictwa Świdnica.

3

3/2013

09.10.2013

NP.-0380-1/13
w sprawie: przeglądu dokumentów niejawnych z klauzulami tajności w Nadleśnictwie Świdnica.

4

4/2013

06.12.2013

ZT-2126-45/13
w sprawie: ustalenia ceny za dzierżawę obiektu na cele gospodarki rybackiej w Nadleśnictwie Świdnica.

 

2012

Lp

Nr zarządzenia

Z dnia

Dotyczy

1

1/2012

09.01.2012

ZU-900-01/12
w sprawie: 1.Ustalania regulaminu sprzedaży drewna w N-ctwie Świdnica,                            
2. Ustalania cennika detalicznego w N-ctwie Świdnica obowiązującego od dnia 2 stycznia2012,                                             3. Ustalania cennika towarzyszącego dla umów z Portalu Leśno-Drzewnego w N-ctwie Świdnica od dnia 2 stycznia 2012,
4.Wstalenia cennika drewna towarzyszącego dla umów z e-drewna systemowego w N-ctwie Świdnica obowiązującego od dnia 2 stycznia 2012.

2

02/2012

07.02.2012

SA-4020/02/12
w sprawie: przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu SUZUKI JEMMY JEANS o nr rejestracyjnym DSW 87SE nr inwentarza 741/560.

3

03/2012

26.04.2012

K-033-1/12
w sprawie: wprowadzenia do stosowania w N-ctwie Świdnica Planu Finansowo Gosp. na rok 2012.

4

04/2012

21.05.2012

NS-2501-1/12
w sprawie: zasad przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych z użyciem kamer w ramach monitoringu leśnego stosowanego przez N-ctwo Świdnica.

5

05/2012

29.05.2012

ZU-940-02/12
w sprawie: trybu rozpatrywania reklamacji na surowiec drzewny w N-ctwie Świdnica.

6

06/2012

28.06.2012

NB-130-1/12
w sprawie: opracowania zasad podczas pozyskiwania drewna kosztem i staraniem nabywcy.

7

07/2012

28.06.2012

S-013-3/12
w sprawie: ustalenia zasad naliczania ryczałtu za utrzymanie kancelarii leśniczego.

8

08/2012

05.09.2012

N-2126-1/12
w sprawie: ustalenia stawki i czynszu dzierżawy gruntu znajdującego się w miejscowości Zagórze Śląskie, działka 426 i 429.

9

09/2013

21.09.2012

Z-7110-01/2012
w sprawie: przeprowadzenia oceny produkcji szkółkarskiej przez komisję w składzie: M.Calów, D.Drozdowski, D.Hruzd, D.Malinowski.

10

10/2012

24.09.2012

NP.-013-3/12
w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Nadleśnictwa Świdnica z dnia 14.01.2011r. (NP.-013-1/11).

11

11/2012

25.09.2012

Z-7110-02/2012
w sprawie: oceny upraw sztucznych i naturalnych w piątym roku ich istnienia.

12

12/2012

19.10.2012

Z-710-01/2012
w sprawie: zaleceń w zakresie uznawania, ewidencjonowania i oceny odnowień naturalnych.

13

13/2012

24.10.2012

NP.-013-3/12
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzania egzaminów dla stażystów w Nadleśnictwie Świdnica.

14

14/2012

25.10.2012

ZO-2126-27/12
w sprawie: ustalenia regulaminu nieograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę gruntów rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej.

15

15/2012

26.10.2012

Z – 37 –1 /12
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w roku 2012 w Nadleśnictwie Świdnica.

16

16/2012

08.11.2012

K 033-2/12
w sprawie: Prowizorium  Planu Finansowo-Gospodarczego RDLP we Wrocławiu na 2013 rok.

17

17/2012

14.11.2012

S-021-3/12
w sprawie: używania przez pracowników działających na terenie Nadleśnictwa Świdnica środków lokomocji do celów służbowych.

18

18/2012

21.12.2012

S-021-4/2012
w sprawie: używania przez pracowników działających na terenie Nadleśnictwa Świdnica środków lokomocji do celów służbowych.

19

19/2012

31.12.2012

S-021-5/12
w sprawie: stosowania w Nadleśnictwie Świdnica Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro.

Lp

Numer Decyzji

z dnia

Dotyczy

1

1/2012

16.01.2012

NB-133-3/2012
w sprawie: zasad refundacji okularów korekcyjnych dla pracowników uprawnionych do tego świadczenia.

2

2/2012

15.02.2012

ZH-714-01/12
w sprawie: cennika sadzonek drzew i krzewów leśnych na 2012r.

3

3/2012

01.03.2012

ZO-2511-1/2012
w sprawie: dyżurów przeciwpożarowych.

4

4/2012

16.03.2012

NP.021-1/12
w sprawie: przeprowadzenie wewnętrznej kontroli stanowiska ds. ochrony informacji niejawnych w Nadleśnictwie Świdnica.

5

5/2012

14.08.2012

ZE-2126-12/12
w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu wyboru dzierżawcy użytków rolnych.

6

6/1012

10.10.2012

S-0320-3/12
w sprawie: sposobu finansowania dostępu do internetu dla realizowanego projektu Stanowisko Leśniczego.

7

7/2012

02.11.2012

ZP-2126-04-2/12
w sprawie: powołania Komisji, celem przeprowadzenia procedur przetargowych, związanych z dzierżawą nieruchomości gruntowej zabudowanej infrastrukturą turystyczną po byłym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 426 i 429 obręb Zagórze Śląskie gmina Walim, na cele prowadzenia działalności rekreacyjno-wypoczynkowej.

8

8/2012

12.11.2012

ZP-2126-05-2/12
w sprawie: powołania Komisji, celem przeprowadzenia procedur przetargowych, związanych z dzierżawą nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Potoczek w gminie Pieszyce obręb ewidencyjny Rościszów, na działkach ewidencyjnych, nr 794/3, 794/6, 794/7, 794/9, 794/15,  oraz części działek ewidencyjnych nr 795, 797, zabudowanej wyciągiem narciarskim wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności rekreacyjno-sportowej związanej z prowadzeniem sportów zimowych i wypoczynkiem ludności – całkowita powierzchnia 3,87 ha.

9

9/2012

13.11.2012

S-4020-5/12
w sprawie: powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w służbowym samochodzie osobowym marki Mitsubishi ASX Invite 1.8 DID 4WD o nr rejestracyjnym DSW 30696, nr inw. 741/922.

10

10/2012

06.12.2012

NP-1402-1/12
w sprawie: przeprowadzenia szkolenia na temat:
Organizacja i zadania stałego dyżuru – wdrożenie nowego zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

 

2011

Lp

Nr zarządzenia

Z dnia

Dotyczy

1

1/2011

03.01.2011

Znak spr.: S-013-1/11
w sprawie: czasu pracy pracowników Nadleśnictwa Świdnica w roku 2011.

2

2/2011

11.01.2011

Znak spr.: NB-133-1/11
w sprawie: przyznania zwiększonych norm ilościowych środków higieny osobistej.

3

3/2011

11.01.2011

Znak spr.: NB-133-2/11
w sprawie: uprawnień do otrzymywania posiłków profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżyniera nadzoru, leśniczego, podleśniczego, referenta, stażysty, praktykanta, robotnika leśnego, kierowcy ciągnika.

4

4/2011

12.01.2011

Znak  spr.: S-087-1/11
w sprawie: powołania komisji ds. oceny dokumentacji
niearchiwalnej.

5

5/2011

14.01.2011

Znak spr.: ZU-900-01/11
w sprawie: ustalenia regulaminu sprzedaży drewna w
Nadleśnictwie Świdnica, ustalenia cennika drewna towarzyszącego dla umów z Portalu Leśno-Drzewnego,
ustalenia cennika drewna towarzyszącego  dla umów z  e-drewna  systemowego w Nadleśnictwie Świdnica obowiązującego od 03 stycznia 2011r.

6

6/2011

14.01.2011

Znak spr.:NP.-013-1/11
w sprawie: ogłoszenia regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Świdnica.

7

7/2011

01.02.2011

Znak spr.: Z-0210--/11
w sprawie:  Przekazania leśnictwa Witoszów w związku z awansem na to stanowisko Leśniczego Leśnictwa  Witoszów Pana Pawła Wolaka.

8

8/2011

01.02.2011

Znak spr.:S-21-1/11
w sprawie  : powołania Komisji do przekazania najmowanego pomieszczenia przez Pana Sławomira Galickiego.

9

9/2011

01.02.2011

Znak spr.: S-021-1/11
w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego znajdującego się w miejscowości Słotwina 2.

10

10/2011

21.03.2011

Znak spr.: Z-013-1/11
w sprawie: przekazania leśnictwa Zagórze  Panu Tadeuszowi Radoniowi w związku z powrotem do pracy po długotrwałej  chorobie.

11

Aneks nr 1

18.04.2011

Znak sprawy: ZU-900-03/11
Aneks Nr 1  do zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica w sprawie zmiany cennika detalicznego w Nadleśnictwie Świdnica obowiązującego od dnia 19 kwietnia 2011r.

12

11/2011

20.04.2011

Znak sprawy : K-033-1/11
w sprawie: wprowadzenie do stosowania w Nadleśnictwie Świdnica Planu Finansowo Gospodarczego na rok 2011r.

13

12/2011

11.05.2011

Znak spr.: S-021-1/11
w sprawie: powołania komisji do wyboru ofert składanych w trybie - poza ustawą Prawo zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn. " Przebudowa i doposażanie
budynków gospodarczych na  stację edukacji ekologicznej przy ulicy Sikorskiego 9 w Świdnicy.

14

13/2011

11.05.2011

Znak spr.: S-021-2/11
w sprawie: negocjacji stawki czynszu dzierżawy dla pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego - kwatera myśliwska - położonych w Bielawie przy ulicy Korczaka 12.

15

14/2011

21.06.2011

Znak spr.: Z-021-01/11
w sprawie: obowiązujących limitów na jazdy lokalne i dojazdy do siedziby Nadleśnictwa.

16

Aneks Nr 2

18.07.2011

Znak spr.: ZU-900-04/11
Aneks Nr 2  do zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica  Nr 5 w sprawie:
1. zmiany regulaminu sprzedaży drewna w Nadleśnictwie
    Świdnica
2. zmiany cennika detalicznego w Nadleśnictwie Świdnica 
   obowiązującego od dnia  19 lipca 2011r.
3. zmiany cennika towarzyszącego do umów z Portalu Leśno Drzewnego  w Nadleśnictwie Świdnica obowiązującego od dnia  01 lipca 2011 r.
4. zmiany cennika  drewna towarzyszącego dla umów
z e-drewna   systemowego w Nadleśnictwie Świdnica
obowiązującego od dnia 01 lipca 2011r.

17

15/2011

12.09.2011

Znak spr.: Z-7110-01/2011
w sprawie: przeprowadzenia oceny produkcji szkółkarskiej przez komisję.

18

Aneks Nr 3

17.10.2011

Znak spr.: ZU-900-07/11
ANEKS Nr 3 do zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica  Nr 5/2011  w sprawie :
1. Zmiany cennika detalicznego w Nadleśnictwie Świdnica  obowiązującego od dnia 18 października 2011r.

19

16/2011

20.10.2011

Znak spr.: S-021-3/2011
w sprawie: używania przez pracowników działających na terenie Nadleśnictwa Świdnica  środków lokomocji do celów służbowych.

20

17/2011

20.10.2011

Znak spr.: S-021-4/11
w sprawie: przyznania drewna na opalanie kancelarii leśnictw oraz budynku socjalno -biurowego w Mościsku Dzierżoniowskim.

21

18/2011

31.10.2011

Znak spr.: Z-37-01/11
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych w roku 2011 w Nadleśnictwie Świdnica.

22

19/2011

02.11.2011

Znak spr. : NP. 013-2/11
w sprawie:  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Nadleśnictwa Świdnica z dnia 14.01.2011r. ( NP. -013-1/11).

23

20/2011

30.11.2011

Znak spr.: ZE -733-13/11
w sprawie: powołania Komisji " Programu edukacji leśnej w Nadleśnictwie Świdnica ".

24

21/2011

01.12.2011

Znak spr. : N-033-1-2011
w sprawie: powołania zespołu pracowników, którego zadaniem będzie opiniowanie wniosków na zakup samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych.

25

22/2011

01.12.2011

Znak spr.: N-033-2/2011
w sprawie: zasad udzielania pomocy finansowej pracownikom Nadleśnictwa Świdnica w nabywaniu samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych.

Lp

Numer Decyzji

z dnia

Dotyczy

1

1/2011

31.01.2011

Znak spr.: ZO-731-2/2011
w sprawie: lasów HCVF.

2

2/2011

15.02.2011

Znak spr.: ZO-727-1/2011
w sprawie: dokumentacji rozgradzania grodzeń leśnych.

3

3/2011

16.02.2011

znak spr.: ZO-2510-9/11
w sprawie: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

4

4/2011

25.02.2011

Znak spr.: ZH-714-01/11
w sprawie: cennika sadzonek drzew i krzewów leśnych na
 2011r.

5

5/2011

14.03.2011

Znak spr.: ZO-2511--1/2011
w sprawie: dyżurów przeciwpożarowych.

6

6/2011

18.03.2011

Znak spr. : ZU -900-2/2011
w sprawie: powołania komisji realizującej sprzedaż drewna.

7

7/2011

21.03.2011

Znak spr.: NB-131-4/2011
w sprawie: środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego.

8

8/2011

22.03.2011

Znak spr.: ZO-7211-3/2011
w sprawie: utylizacji kory i resztek pozrębowych jawora.

9

9/2011

04.07.2011

Znak spr.: NP.-021-1/11
w sprawie: przeprowadzenia wewnętrznej kontroli stanowiska ds. ochrony informacji niejawnych i obronności w Nadleśnictwie Świdnica.

10

10/2011

10.11.2011

Znak spr.: S-240-2/11
w sprawie: powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w służbowym samochodzie ciężarowym marki Nissan Pickup o numerze rejestracyjnym DSW 23707 numer inwentarza 742/722.

11

11/2011

28.11.2011

Znak spr.: NP -1402-1/11
w sprawie: przeprowadzenia szkolenia na temat : 
Doskonalenia nabytych umiejętności w zakresie postępowania kadry kierowniczej oraz pracowników odpowiedzialnych za realizację procedur dotyczących HNS  w przypadku zajmowania  obszarów leśnych przez wojska sojusznicze.

 

2010

Lp

Nr zarządzenia

Z dnia

Dotyczy

1

1/2010

04.01.2010

Znak spr.: ZU -900-01/10
w sprawie:
1.ustalenia regulaminu sprzedaży drewna w Nadleśnictwie
   Świdnica.
2. ustalenia cennika detalicznego w Nadleśnictwie
   Świdnica obowiązującego od dnia 04 stycznia 2010r.
3. ustalenia cennika dla drewna towarzyszącego w Nadleśnictwie Świdnica obowiązującego od dnia 04 stycznia 2010r.

2

ANEKS

06.01.2010

Aneks
do Zarządzenia nr 9 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica
z dnia 15 maja 2009r.,

3

2/2010

05.01.2010

Znak spr.: 13/14/-1/10
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu okresowego bhp. dla pracowników administracyjno-biurowych, podleśniczych, leśniczych oraz na stanowisku robotniczym zorganizowanego w formie seminaryjnej.

4

2.1/2010

01.02.2010

Znak spr.:S-013-1/10
w sprawie :  wdrażania wyodrębnionych stron Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Świdnica w ramach Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych.

5

3/2010

25.02.2010

Znak spr.: Z-014-01/10
w sprawie : przekazania Leśnictwa Lubiechów,  w związku z odejściem na emeryturę z dniem 28.02.2010 Pana Antoniego Liniewicza.

6

4/2010

25.02.2010

Znak spr.:  NP.-021-2/10
W sprawie : ogłoszenia Regulaminu Pracy Nadleśnictwa Świdnica

7

5/2010

25.02.2010

Znak spr.: NP.-013-1/10
W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Nadleśnictwa Świdnica

8

6/2010

25.02.2010

Znak spr.: S-021-1/2010
W sprawie ustalenia /negocjacji/ stawki czynszu dzierżawnego dla lokalu użytkowego znajdującego się w miejscowości Słotwina 2.

9

7/2010

30.03.2010

Znak.spr.: N-37/1/10
W sprawie przeprowadzenia  w dniu 06.04.2010r., inwentaryzacji drewna na składnicy drewna w Mościsku.

10

ANEKS

12.04.2010

Znak spr.: ZU 900-03/10
Aneks Nr 1 do zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica  Nr 1/2010 w sprawie zmiany cennika detalicznego w Nadleśnictwie Świdnica obowiązującego od dnia 13 kwietnia 2010r.

11

8/2010

15.04.2010

Znak spr.: N-021/4/2010
w sprawie : ogłoszenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej  Nadleśnictwa Świdnica oraz w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Nadleśnictwa  Świdnica.

12

9/2010

26.04.2010

Znak spr.:N-0210-2/10
Zarządzenie Nadleśniczego Nr 9/2010 z dnia 26.04.2010r.
w sprawie : przekazania leśnictwa Witoszów w związku z awansem  na stanowisko zastępcy Nadleśniczego Pana
Marcina Calów.

13

10/2010

27.04.2010

Znak spr.: N-0210-3/10
Zarządzenie Nadleśniczego Nr 10/2010 z dnia 27.04.2010r.
w sprawie  : przekazania leśnictwa Bojanice, w związku z 
absencją w  pracy powyżej trzydziestu dni Pana Waldemara Porucznika

14

ANEKS

04.05.2010

Znak spr.: ZU 900-06/10
Aneks Nr 2
do zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica  Nr 1/2010 w sprawie zmiany cennika detalicznego w Nadleśnictwie Świdnica obowiązującego od dnia 05 maja 2010r.

15

11/2010

24.05.2010

Znak spr.: K-033-1/10
W sprawie:  wprowadzenia do stosowania w Nadleśnictwie
Świdnica Planu Finansowo Gospodarczego na rok 2010r.

16

12/2010

02.06.2010

Znak spr.: S-201-1/10
W sprawie : ustalenia stawki czynszu dzierżawy dla nieruchomości położonych w miejscowości Podolin 7,
dz. Nr  1282, oddz. 318 j, obręb Lutomia Górna, gmina Świdnica.

17

13/2010

08.06.2010

Znak spr. : NP. -170-1/10
w sprawie  : zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Nadleśnictwa Świdnica.

18

14/2010

10.06.2010

Znak spr.: N-0210-5/10
w sprawie : przekazania leśnictwa Jodłownik leśniczemu Ryszardowi Schneider w związku z powrotem do pracy po długotrwałej chorobie.

19

15/2010

10.06.2010

Znak spr.: S- 021-1/10
w sprawie : przyznawania nagród Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica za promowanie i współpracę z Nadleśnictwem.

20

ANEKS Nr.3

13.07.2010

Znak spr.: ZU-900-07/10
Aneks nr 3 
do Zrządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica Nr 1/2010 w sprawie ;
1. zmiany cennika detalicznego w Nadleśnictwie Świdnica obowiązującego od dnia 14 lipca 2010r
2.
zmiany cennika dla drewna towarzyszącego w Nadleśnictwie Świdnica obowiązującego od dnia 14 lipca 2010r.

21

16/2010

23.07.2010

Znak spr.: Z-0210-1/10
w sprawie : przekazania leśnictwa Bojanice Leśniczemu Waldemarowi Porucznikowi  w związku z powrotem do pracy po długotrwałej chorobie.

22

17/2010

26.08.2010

Znak spr.: SA-4020/2/10
dot.; przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu KIA SPORTAGE nr rejestracyjny DSW K370, numer inwentarza 741/547

23

18/2010

21.09.2010

Znak spr.: NP. -1103-1/10
w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dla stażystów w Nadleśnictwie Świdnica.

24

19/2010

21.09.2010

Znak spr.: S-013-2/10
w sprawie : polityki informacyjnej Lasów Państwowych
w Nadleśnictwie Świdnica.

25

20/2010

08.10.2010

Znak spr.:S-021-3/2010
sprawie : używania przez pracowników działających  na terenie
Nadleśnictwa Świdnica środków lokomocji do celów służbowych.

26

21/2010

25.10.2010

Znak spr.: Z-37-01/10
w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych w roku 2010r. w Nadleśnictwie Świdnica.

27

22/2010

27.10.2010

Znak spr.: S-021-4/10
w sprawie : przyznania drewna na opalanie kancelarii leśnictw oraz budynku socjalno-bytowego w Mościsku Dzierżoniowskim.

28

ANEKS

29.10.2010

Aneks
do Zarządzenia nr 1/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica
w sprawie zmiany cennika detalicznego  w Nadleśnictwie Świdnica obowiązującego od dnia 2 listopada 2010r.

29

ANEKS

02.11.2010

Aneks  nr  1
do zarządzenia Nadleniczego Nadleśnictwa Świdnica nr 21
-wykreślenie punktu nr 7
-w punkcie 11 zastąpić przewodniczącego W.Malagę na rzecz
  pana Mariusza Rumina.
 

30

23/2010

02.11.2010

Znak spr.:Z-013-1/10
w sprawie : przekazania leśnictwa Zagórze w związku z przewidywaną absencją w pracy powyżej trzydziestu dni Pana
Tadeusza Radoń i zastępstwem tego stanowiska przez Pana
Radosława Streubel.

31

23A/2010

02.11.2010

Znak spr.: Z-7110-01/2010
w sprawie : Przeprowadzenia oceny produkcji szkółkarskiej przez komisję.

32

24/2010

23.12.2010

Znak spr.: N-0210-6/10
w sprawie : pełnej inwentaryzacji leśnictwa Lubiechów w związku z likwidacją z dniem 01.01.2011r.

35

25/2010

31.12.2010

Znak spr.: N-7013-1/10
w sprawie : likwidacji leśnictwa Lubiechów  z dniem 01.01.2011r.

Lp

Numer Decyzji

z dnia

Dotyczy

1

1/2010

11.01.2010

NP- 021-1/10
w sprawie : przeprowadzenia wewnętrznej kontroli
stanowiska ds.. ochrony informacji  niejawnych w Nadleśnictwie Świdnica
DECYZJA znajduje się w Dziale Kadr

2

ANEKS  nr 1

08.01.2010

ANEKS
Do DECYZJI nr  2/2008 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica
 z dnia 23 stycznia 2008r., :
Wprowadza się zmianę w Rozdziale IV § 1 pkt 1.

3

2/2010

06.01.2010

Znak spr.: ZO-7521-1/2/2010
W sprawie : ustalenia stawki transportowej myśliwego krajowego na terenie OHZ BIELAWA

4

3/2010

30.03.2010

Znak spr.: ZH-714-03/2010
W sprawie 
cennika sadzonek drzew i krzewów leśnych na 2010r.

5

4/2010

07.04.2010

Znak spr.: NP.-021-3/10
W sprawie czasu pracy pracowników Nadleśnictwa
Świdnica w 2010 roku.

6

5/2010

13.04.2010

Znak spr.: NP- 1402-1/10
W sprawie przeprowadzenia szkolenia na temat : Zadania stałego dyżuru w Nadleśnictwie Świdnica.

7

6/2010

19.04.2010

Znak spr.: N-0210-1/10
W sprawie : uzgadniania kosztów pomiędzy komórkami organizacyjnymi w Nadleśnictwie.

8

7/2010

26.04.2010

Znak sprawy.:  ZO-727-1/2010
w sprawie : ustalenia pracochłonności przy rozgradzaniu grodzeń leśnych.

9

8/2010

10.06.2010

Znak spr.: S-021-2/10
w sprawie : przyznania nagrody Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica za promowanie  i współpracę z Nadleśnictwem.

10

9/2010

09.11.2010

Znak spr.: NP.-021-4/10
w sprawie  :zmiany decyzji nr 2/KT Nadleśniczego
Nadleśnictwa Świdnica w/s powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego.

11

KT/1/10

28.10.2010

Znak spr. NP.-1402-2/10
w sprawie :  przeprowadzenia szkolenia na temat -doskonalanie  nabytych umiejętności w zakresie postępowania kadry kierowniczej oraz pracowników odpowiezialnych za realizację procedur dotyczących HNS.

12

KT/2/10

03.12.2010

Znak spr. NP.-021-5/10
w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 1/KT Nadleśniczego Nadleśnictwa  Świdnica w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa po objęciu militaryzacją.

13

10/2010

21.12.2010

Znak spr.: NP.-170-2/10
w sprawie ; Wprowadzenia "Regulaminu gospodarowania ZFŚS
w Nadleśnictwie Świdnica.

14

11/2010

21.12.2010

Znak spr.: S- 4020-1/10
w sprawie : zasad rozliczania kosztów samochodu marki NISSAN PICKUP nr rejestracyjny DSW 2L29

 

 

2009

Lp

Nr zarządzenia

Z dnia

Dotyczy

1

1/2009

05.01.2009

ZU-900-01/09
w sprawie :
1.ustalenia regulaminu sprzedaży drewna w Nadleśnictwie
   Świdnica.
2.ustalenia cennika detalicznego w Nadleśnictwie Świdnica
   obowiązującego od dnia 05 stycznia 2009r.
3.ustalenia cennika dla drewna towarzyszącego w Nadleśnictwie Świdnica obowiązującego od dnia 05 stycznia 2009r.

2

1a/2009

02.02.2009

NP - 013-1/09
w sprawie:
polityki bezpieczeństwa i instrukcji bezpiecznej eksploatacji zasaobów  informatycznych Lasów Państwowych  w Nadleśnictwie Świdnica

3

2/2009

09.03.2009

NP- 013-1/09
w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Nadleśnictwa Świdnica

4

3/2009

09.03.2009

NP- 013--3/09
w sprawie:
zmiany do Zarządzenia nr.1/09 N-czego Nadleśnictwa Świdnica z dnia 02.02.2009r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji bezpiecznej eksploatacji zasobów  informatycznych Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Świdnica.

5

4/2009

25.03.2009

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Świdnica, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położone na terenie Gminy Bielawa.

6

5/2009

25.03.2009

NP-117-1/09
W sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  Nadleśnictwa Świdnica.

7

6/2009

25.03.2009

NA/FK5-013-5/2009
w sprawie : zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa
systemu informatycznego w Nadleśnictwie Świdnica.

8

7/2009

25.03.2009

NA/FK5-013-6/2009
w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr. 1/09 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Świdnia z dnia 02.02.2009r., w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji bezpiecznej eksploatacji zasobów
informatycznych Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Świdnica.

9

Aneks nr 2

15.04.2009

ZU-900-03/09
do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica nr 1
dot.:
1. zmiany cennika detalicznego w Nadleśnictwie Świdnica
   obowiązującego od dnia 16.04.2009r.
2.zmiany cennika dla drewna towarzyszącego  obowiązujący od dnia 16.04.2009r. 

10

8/2009

15.05.2009

K-033-2/09
Wprowadzenie do stosowania w Nadleśnictwie Świdnica Planu Finansowo Gospodarczego na rok 2009r.

11

9/2009

15.05.2009

S-021-1/2009
W sprawie używania przez pracowników działających na terenie Nadleśnictwa Świdnica , środków lokomocji do celów służbowych.

12

Aneks  nr 3

09.07.2009

ZU-900-04/09
do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica nr 1
dot.:
1.zmiany cennika detalicznego w Nadleśnictwie Świdnica
   obowiązującego od dnia 13.07.2009r.
2. zmiany cennika do drewna towarzyszącego w Nadleśnictwie Świdnica  obowiązującego od dnia 13.07.2009r.

13

10/2009

10.08.2009

NP.-021-1/09
w sprawie : ochrony informacji niejawnych w Nadleśnictwie Świdnica.

14

10a/2009

12.08.2009

Znak spr.: S-201-07/2009
W sprawie ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości położonych w miejscowości Bojanice, działka numer 452, oddz. 298a, w miejscowości Roztocznik , działka nr 360/30, oddz. 30i.

15

11/2009

25.08.2009

NS-2502-1/09
W sprawie stosowania przez pracowników Nadleśnictwa Świdnica wzoru meldunku o kradzieżach drewna/szkodnictwie leśnym.

16

12/2009

21.09.2009

Z-37-01/09
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych  w roku 2009 w Nadleśnictwie Świdnica.

17

13/2009

30.09.2009

NP.-021-1/09
W sprawie obiegu i kontroli dokumentów wejściowych do SILP.

18

14/2009

01.10.2009

SA3-174-4/09
w sprawie :
Anulowania zarządzenia nr.11 z dnia 31.10.2000r., odnośnie wprowadzonych zmian w używaniu odzieży bhp przez referentów leśnych pracujących w terenie oraz stażystów pracujących w terenie.

19

Aneks

12.10.2009

Aneks do zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica
Nr 12
Znak spr.: Z-37-01/09

20

15/2009

12.10.2009

Znak spr.: Z-37-02/09
w sprawie : przekazania leśnictwa Gilów  w związku z odwołaniem z dniem 16.10.2009r. Pana Jerzego Chabrosa ze
stanowiska leśniczego leśnictwa Gilów.

21

16/2009

05.11.2009

Znak spr.: K-033-1/09