Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocław, Nadleśnictwo Szklarska Poręba

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocław, Nadleśnictwo Szklarska Poręba >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu usługi leśnictwa  na wykonanie usług leśnych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w latach 2017 i 2018 w leśnictwach Kamienno, Orle, Kamieńczyk, Górzyniec, Krokusy, Kamieniecka Góra wraz z Plantacją zachowawczą jodły  do pobrania pdf

 .................................................................................................................................................

ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK DO POBRANIA pdf

 ....................................................................................................................................................

 zagospodarowanie i użytkowanie lasu w Nadleśnictwie Szklarska Poręba na lata 2014-2016 - wynik

.........................................................................................................................................................

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na podwóz drewna- wynik

.............................................................................................................................................................

 Wykonanie zrywki drewna po pracownikach Nadleśnictwa w Leśnictwie Szklarska Poręba w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2014r - wynik
............................................................................................................................................................... 

Pliki do pobrania:
      plan_zamowien_na_2017_rok.pdf pobierz
      ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_wynik_postepowania.pdf pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba w 2019 roku
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/12/11 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Wykonanie robót budowlanych dla obiektów małej retencji górskiej oraz przeciwdziałania erozji wodnej w podziale na części (pakiety) w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w ramach projektu 'Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich'.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/12
więcej...
Termomodernizacja budynku w miejscowości Jakuszyce 3, działka nr ewid. 389/1 obręb 0008
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/21
więcej...
Wykonanie robót budowlanych dla obiektów małej retencji górskiej oraz przeciwdziałania erozji wodnej w podziale na części (pakiety) w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w ramach projektu 'Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)'
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/07
więcej...
Termomodernizacja budynku w miejscowości Jakuszyce 3 działka nr ewid.389/1 obręb 0008 Gmina Szklarska Poręba
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/27
więcej...
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów małej retencji górskiej oraz przeciwdziałania erozji wodnej w podziale na części ( pakiety) w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w ramach projektu Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/02
więcej...
Wykonanie usługi szczegółowego monitoringu przyrodniczego dla zadania o nazwie 'Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym - budowa zastawek', które realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą: 'Kompleksowy projekt adaptacji lasów
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/05/28
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Jerzy Majdan
Data modyfikacji: 2017/01/23 07:53:35
Redaktor zatwierdzający: Bożena Barszczak
Wprowadzający: Bożena Barszczak