Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Zdroje

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Zdroje >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

PLAN POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY,USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE NA 2017 ROK

Plan do pobrania poniżej:

 Plan postepowań

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Nadleśnictwa Zdroje w roku 2019
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/12/20
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2019
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/30
więcej...
Rozbiórka budynku mieszkalnego w Szczytnej - Stare Bobrowniki 5 - w leśnictwie Bobrowniki
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/09/24
więcej...
Budowa budynku gospodarczego przy istniejącym budynku mieszkalnym - leśniczówce "Orlica" w Lasówce
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/25
więcej...
Podniesienie standardu biurowego siedziby Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej przy ul. Krótkiej 5 - dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie klimatyzacji
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/14
więcej...
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Budowa Ośrodka Edukacji Leśnej w Szczytnej ul. Krótka 5
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/12 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Przebudowa przepustu w miejscowości Gołaczów
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/28
więcej...
Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe 2018-2020 - Nadleśnictwo Zdroje (II)
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/07
więcej...
Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe 2018-2020 - Nadleśnictwo Zdroje
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/30
więcej...
Przebudowa przepustu w miejscowości Gołaczów
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/26
więcej...
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO NADLEŚNICTWA ZDROJE W SZCZYTNEJ PRZY UL. KRÓTKIEJ 5
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/16
więcej...
WYKONANIE USŁUGI SZCZEGÓŁOWEGO MONITORINGU PRZYRODNICZEGO NA ZADANIE NR 13-07-1.2-01 O NAZWIE "POPRAWA STOSUNKÓW WODNYCH W REJONIE TORFOWISKO POD ZIELEŃCEM"
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/05/21
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Przemysław Zwaduch - Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdroje
Data modyfikacji: 2017/05/25 07:34:33
Redaktor zatwierdzający: Eugeniusz Kaczmarek
Wprowadzający: Eugeniusz Kaczmarek