Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Złotoryja

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Złotoryja >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Na stronie Nadleśnictwa Milicz zamieszczona jest dokumentacja przetargowa do postępowania prowadzonego pn. Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 poprzez wprowadzanie w ramach racjonalnej gospodarki jarzębu brekinii.

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_milicz/zamowienia_publiczne/pg_201706200382535034725

 

Informujemy, że na stronie  Nadleśnictwa Milicz  zamieszczone jest   ogłoszenie o postępowaniu na zamówienie publiczne w związku z realizacją projektu :

p.n.: „Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 poprzez wprowadzenie w ramach racjonalnej gospodarki leśnej jarzębu brekinii”.

 

Organizatorem przetargu  nieograniczonego jest Nadleśnictwo Milicz.

Przetarg został opublikowany w dniu 17.05.2017r.

Otwarcie ofert nastąpi  25.05.2017r.

bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_milicz/zamowienia_publiczne/pg_201705170330944548616

 

 

Informacje o aktualnych zamówieniach publicznych dostępne są na stronie : wroclaw.lasy.gov.pl/index.php

 

 

 

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadleśnictwa Złotoryja w roku 2020
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/04/21
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Złotoryja w roku 2020
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/02/28
więcej...
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z zadaniami małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Złotoryja
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/02/05
więcej...
Dostawa paliw płynnych dla Nadleśnictwa Złotoryja na lata 2020-2022
przetarg nieograniczony, data składania: 2019/12/20 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Nadleśnictwa Złotoryja oraz członków ich rodzin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2019/12/17
więcej...
Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Złotoryja
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/01/24 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Dostawa kruszywa do bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Złotoryja w latach 2020-2021
przetarg nieograniczony, data składania: 2019/12/10
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Złotoryja w roku 2020
przetarg nieograniczony, data składania: 2019/12/23
więcej...
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z zadaniami małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Złotoryja
przetarg nieograniczony, data składania: 2019/10/04
więcej...
Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Złotoryja
przetarg nieograniczony, data składania: 2019/06/11
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jacek Kramarz - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2017/06/21 08:14:12
Redaktor zatwierdzający: Zdzisław Obuchowicz
Wprowadzający: Jolanta Obuchowicz