Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

W załącznikach znajdują sie wykazy obowiązujących Zarządzeń i Decyzji Dyrektora RDLP we Wrocławiu. 
Zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP we Wrocławiu, udostępniana jest na wniosek. Treść Zarządzeń i Decyzji udostępniana jest na wniosek, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujacych przpisów. 
Informacji udziela Pani Katarzyna Czubska, pokój 307, tel. 071/ 377-17-76 e-mail: katarzyna.czubska@wroclaw.lasy.gov.pl

Pliki do pobrania:
      Zarządzenia - 2007 rok pobierz
      Decyzje - 2007 rok pobierz
      Zarządzenia - 2008 rok pobierz
      Decyzje - 2008 rok pobierz
      Zarządzenia - 2009 rok pobierz
      Decyzje - 2009 rok pobierz
      Zarządzenia - 2010 rok pobierz
      Decyzje - 2010 rok pobierz
      Zarządzenia - 2011 rok pobierz
      Decyzje - 2011 rok pobierz
      Zarządzenia - 2012 rok pobierz
      Decyzje - 2012 rok pobierz
      Zarządzenia - 2013 rok pobierz
      Decyzje - 2013 rok pobierz
      Zarządzenia - 2014 rok pobierz
      Decyzje - 2014 rok pobierz
      Zarządzenia - 2015 rok pobierz
      Decyzje - 2015 rok pobierz
      Zarządzenia - 2016 rok pobierz
      Decyzje - 2016 rok pobierz
      Zarządzenia - 2017 rok pobierz
      Decyzje - 2017 rok pobierz
      Zarządzenia - 2018 rok pobierz
      Decyzje - 2018 rok pobierz
      Decyzja nr 6/2016 Dyrektora RDLP we Wrocławiu w sprawie ogłoszenia stanu siły wyższej o znaczeniu regionalnym, związanej ze szkodami w drzewostanie, jakie nastąpiły w następstwie działania szkodliwych czynników biotycznych oraz abiotycznych. pobierz
      Decyzja nr 25/2016 Dyrektora RDLP we Wrocławiu uchylająca Decyzję nr 32/2015 Dyrektora RDLP we Wrocławiu z 27 maja 2015 roku w sprawie powołania kapituły do nadawania Kordelasa Leśnika Polskiego. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Górski - Dyrektor RDLP w Wrocławiu
Data modyfikacji: 2018/07/11 15:33:39
Redaktor zatwierdzający: Marek Zięba
Wprowadzający: Marek Zięba