Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Cybinka

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Cybinka >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

DZIERŻAWY


Cybinka,   18.11.2019r.

Zn. spr.: SAP.2217. 03 .2019.JZ

INFORMACJA
O WOLNYM GARAŻU DO WYNAJĘCIA W CYBINCE 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka informuje, że posiada w Cybince jeden segment garażowy do wynajęcia o powierzchni 23 m2 znajdujący się przy ulicy Plac Limanowskiego.   
    W związku z powyższym prosimy zainteresowanych najmem garażu o składanie do nadleśnictwa wniosków.
    Stawki wyjściowe dla garaży są kalkulowane raz w roku według stanu na dzień 01 stycznia roku sporządzenia kalkulacji, nie później niż do dnia 31 stycznia.
Obecnie na podstawie Zarządzenia Nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka z dnia 16.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych stawek wyjściowych za najem garaży, niebędących przynależnymi do mieszkań, stanowiących zasób Nadleśnictwa Cybinka oraz ogólnych zasad ich udostępnienia, miesięczna stawka wyjściowa czynszu za m2 wynosi 3,18 zł netto.
(Osoba do kontaktu: Justyna Żarska tel. 68 391 13 07 wew. 37


 


 TURYSTYKA

Z dniem 18.04.2019 r., na podstawie Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka wprowadzone zostały zasady ustalania opłat za korzystanie z obiektu turystycznego ,,Przystań Kajakowa’’ w miejscowości Sądów, pozostająca w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Cybinka.

 Treść zarządzenia

Wykaz obiektów turystycznych oraz szczegółowe informacje dotczące zasad z ich korzystania, znajdują sie na stronie internetowej Nadleśnictwa Cybinka: http://www.cybinka.zielonagora.lasy.gov.pl 
w zakładce - Turystyka


  SPRZEDAŻ DREWNA

Sprzedaż drewna w PGL LP odbywa się za pośrednictwem portali internetowych: Portal Leśno Drzewny, oraz e-drewno. Cześć surowca drzenego przeznaczona jest na sprzedaż detaliczną dla klientów indywidualnych. Sprzedaż detaliczną drewna prowadzą leśniczowie w środy, według obowiązującego cennika ustalanego  zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka.

 Decyzja nr 4/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka w sprawie ustalenia cen sprzedaży detalicznej drewna opałowego i użytkowego w Nadleśnictwie Cybinka na rok 2020

 Załącznik nr 2 do Decyzji nr 4/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka z dnia 10.01.2020 r.

 Decyzja nr 3/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Cybinka w 2019 roku

 Zarządzenie nr 3/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka w sprawie zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Cybinka.

Informujemy że, pozyskane drewno, z którego przychody ze sprzedaży stanowią główny sposób finansowania zadań gospodarczych w nadleśnictwie, w całości pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC , co potwierdza certyfikat nr SGS-FM/COC-009010 ważny od 23.03.2017 do 22.03.2022 r.

Drewno 100% certyfikowane PEFC. Certyfikat PEFC nr PL PEFC-11/0032 potwierdza prowadzenie trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.


  OFERTY  PRACY

Nabór pracowników w Nadleśnictwie Cybinka odbywa się na zasadach określonych
w  regulaminie zatrudniania nowych pracowników w Nadleśnictwie Cybinka wprowadzonym Zarządzeniem nr 35 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka  z dnia 05.12.2014r.

Aktualne oferty pracy w Lasach Państwowych można znaleźć na stronie: http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/informacje/oferty-pracy

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Krzysztof Tomczak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Cybinka
Data modyfikacji: 2020/02/05 13:39:30
Redaktor zatwierdzający: Robert Taryma
Wprowadzający: Robert Taryma