Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Sława Śląska

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Sława Śląska >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Pliki do pobrania:
      ZARZĄDZENIE NR 43 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sława Śląska z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie udzielania zamówień o wartości poniżej progu pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska w roku 2019
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/26
więcej...
Powstrzymanie sukcesji naturalnej, usuwanie odrośli oraz prowadzenie gospodarki kośnej na torfowisku", w ramach projektu pn. 'Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska'.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/10/08
więcej...
Powstrzymanie sukcesji naturalnej, usuwanie odrośli oraz prowadzenie gospodarki kośnej na torfowisku", w ramach projektu pn. 'Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska'.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/24
więcej...
Wydanie publikacji albumowej, folderów promujących projekt, edukacyjnej mapy przyrodniczo-turystycznej oraz plakatów promujących projekt" w ramach projektu pn. 'Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/12
więcej...
Powstrzymanie sukcesji naturalnej, usuwanie odrośli oraz prowadzenie gospodarki kośnej na torfowisku", w ramach projektu pn. 'Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska'.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/03
więcej...
Rozbiórka budynku administracyjno-gospodarczego na byłej szkółce w Krzepielowie.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/29
więcej...
Powstrzymanie sukcesji naturalnej, usuwanie odrośli oraz prowadzenie gospodarki kośnej na torfowisku", w ramach projektu pn. 'Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska'.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/17
więcej...
Powstrzymanie sukcesji naturalnej, usuwanie odrośli oraz prowadzenie gospodarki kośnej na torfowisku", w ramach projektu pn. 'Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska'.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/23
więcej...
Powstrzymanie sukcesji naturalnej, usuwanie odrośli oraz prowadzenie gospodarki kośnej na torfowisku", w ramach projektu pn. 'Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska'.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/11
więcej...
Zarządzanie projektem współfinansowanym przez Unię Europejską oraz PGL LP, pn. 'Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska' .
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/06 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Wykonanie monitoringu ptaków, szkód w przyrodzie oraz projektu zabezpieczenia miejsc lęgowych ptaków w linii brzegowej Jeziora Sławskiego oraz na jego wyspach w ramach projektu pn. 'Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska'.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/06
więcej...
Zarządzanie projektem współfinansowanym przez Unię Europejską oraz PGL LP, pn. 'Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska' .
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/04/10 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy N-ctwa Sława Śląska mgr inż. Wiesław Daszkiewicz
Data modyfikacji: 2018/01/22 12:31:24
Redaktor zatwierdzający: Paweł Samarzewski
Wprowadzający: Daniel Szczucki