Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Torzym

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Torzym

bip_logo_pl
odstep
Adres:
ul.Wodna 1
66-235 Torzym

tel: (068)3413655
fax: (068)3413654
www: www.zielonagora.lasy.gov.pl
e-mail: Torzym@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśniczy:
mgr inż. Michał Poklewski-Koziełł

Biuro Nadleśnictwa Torzym czynne jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00-15.00

 

Nadleśniczy przyjmuje interesantów w sprawie

skarg i wniosków w każdy poniedziałek

w godz. 11.00 do 15.30

 

MONITORING

Informujemy, że w celach ochrony lasów przed

szkodnictwem leśnym, tj. czynami zabronionymi

ściganymi w trybie karno-sądowym, na terenie

Nadleśnictwa Torzym w wytypowanych miejscach

prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń

rejestrujących obraz.

REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Od 25 maja 2018 r. możliwość przetwarzania danych osobowych przez stosowanie monitoringu wizyjnego będzie uzależniona od istnienia bezpośredniego upoważnienia ustawowego umożliwiającego jego stosowanie. Obecnie upoważnienie takie zawarte jest wyłącznie w regulacjach prawnych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Nadleśnictwo Torzym uprzejmie informuje, że teren Nadleśnictwa Torzym, w tym teren Siedziby Nadleśnictwa są monitorowane!

 e-mail: Torzym@zielonagora.lasy.gov.pl.
    Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
   Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres 30 dni, a dane z terenów leśnych mogące stanowić dowód w sprawie mogą być przechowywane do zakończenia sprawy. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.

 

 Informacja o spełnieniu obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych umieszczone jest w zakładce "Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia" w części Pliki do pobrania.

 

 

 

 

 

Biurowiec Nadleśnictwa Torzym

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Michał Poklewski-Koziełł
Data modyfikacji: 2018/08/07 13:39:00
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Warwas-Dyzmańska
Wprowadzający: Katarzyna Warwas-Dyzmańska