Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

szukaj >
>> Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych >> Zamówienia publiczne >> Dostawa materiału zarybieniowego oraz zarybianie 13 jezior na potrzeby realizacji projektu Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce.

bip_logo_pl
odstep
Dostawa materiału zarybieniowego oraz zarybianie 13 jezior na potrzeby realizacji projektu Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce.

Data opublikowania: 2020/06/17
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2020/06/30

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pobierz
      Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej pobierz
      Informacja z otwarcia ofert pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Michał Ciepłucha - dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
Data modyfikacji: 2020/07/02 11:06:43
Redaktor zatwierdzający: Marek Matecki
Wprowadzający: Marek Matecki