Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego

szukaj >
>> Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Zarządzenia i decyzje

Zakład Informatyki Lasów Państwowych powstał w 2004 r. zgodnie z zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.    plik do pobrania

 

 

Zarządzenia i decyzje Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych*:

  rok 2018:

 • Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 27.11.2018  w sprawie powołania Komisji Przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Serwis urządzeń sieciowych firmy CISCO w okresie 3 lat.”.
 • Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 27.11.2018  w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 35/2018 z  23.10.2018r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Dostawa programów systemu informacji przestrzennej dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 23.11.2018  w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 29/2018 z 08.08.2018r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup usługi rozszerzonego wsparcia dla oprogramowania Informix na okres 15 miesięcy”.
 • Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 22.11.2018  w sprawie przeprowadzenia  rocznej inwentaryzacji  składników majątku w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego.
 • Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 22.11.2018  w sprawie wyboru Reprezentanta załogi/Zastępcy reprezentanta załogi Zakładu Informatyki Lasów Pańśtwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego.
 • Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 21.11.2018  w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 7/2018 z 26.02.2018r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Wykonanie i wdrożenie kompleksowej platformy integracji danych”.
 • Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 19.11.2018  w sprawie  powołania Komisji Przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa oprogramowania Check Point”.
 • Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 05.11.2018  w sprawie  zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 14/2018 z 22.03.2018r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup i wdrożenie w PGL LP systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi klasy EMM (Enterprise Mobility Management)”.
 • Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 05.11.2018  w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 17/2018 z 06.04.2018r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup serwerów na potrzeby MS Exchange”.
 • Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 05.11.2018  w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 23/2018 z 28.06.2018r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa systemu monitoringu ruchu  w sieci WAN LP”.
 • Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 05.11.2018  w sprawie powołania Komisji Przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa przełączników sieciowych dla biura DGLP”.
 • Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 30.10.2018  w sprawie powołania Komisji Przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi utrzymania, udostępniania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna”.
 • Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 23.10.2018  w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych  im. Stanisława Kostki Wisińskiego.
 • Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 23.10.2018  w sprawie powołania Komisji Przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa, dostarczenie oraz wdrożenie urządzeń sieciowych w Centrum Przetwarzania Danych LP”.
 • Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 23.10.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup programów systemu informacji przestrzennej dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 22.10.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odnowienie wsparcia na systemy RedHat Enterprise Linux Server”.
 • Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 18.10.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie i rozwój systemu LAS wraz  z modyfikacjami i wsparciem użytkowników”.
 • Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 18.10.2018  w sprawie powołania Komisji Przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Rozbudowa macierzy HDS w CP i CZ na potrzeby EZD PUW”.
 • Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 10.10.2018 w sprawie wprowadzenia prowizorium planu finansowo – gospodarczego na 2019 rok w  Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego.
 • Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 14.09.2018 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem 1/2018 z 28 marca 2018 r. postepowanie pn.: „Dostawa kart kryptograficznych na potrzeby jednostek organizacyjnych LP”
 • Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 08.08.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Zakup usługi rozszerzonego wsparcia dla oprogramowania Informix na okres 15 miesięcy”.
 • Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 27.07.2018 zmieniające Zarządzenie nr 18 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.1.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 24.07.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Przedłużenie licencji, serwisu i wsparcia technicznego dla środowisk zapór sieciowych NGFW Cisco ASA i Firepower”
 • Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 16.07.2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 10.07.2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 03.07.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Usługi utrzymania i rozwoju systemu Taksator Plany Uproszczone – procedura po unieważnieniu postępowania”
 • Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 28.06.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemu monitoringu ruchu w sieci WAN LP”.
 • Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 24.05.2018 w sprawie wprowadzenia planu finansowo – gospodarczego na 2018 r.w  Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego.
 • Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 24.05.2018 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem 14/2018 z 22 marca 2018 r. postepowanie pn.: „Zakup i wdrożenie w PGL LP systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi klasy EMM (Enterprise Mobility Management)”.
 • Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 24.05.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa programów systemu informacji przestrzennej dla jednostek organizacyjnych LP”
 • Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 18.05.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup licencji MS Exchange".
 • Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 06.04.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup urządzeń do równoważenia obciążenia "load balancer".
 • Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 06.04.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.„Zakup serwerów na potrzeby MS Exchange"
 • Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 06.04.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Przedłużenie wsparcia dla 7000 licencji systemu Cisco Prime Collaboration Provisioning, zakup 500 nowych licencji, wykonanie migracji systemu Cisco Prime Collaboration Provisioning do wersji 12.x oraz wykonanie aktualizacji klastra systemu Cisco Unified Communications  Manager do wersji 11.5”.
 • Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 28.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa kart kryptograficznych na potrzeby jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 22.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup i wdrożenie w PGL LP systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi klasy EMM (Enterprise Mobility Management)”.
 • Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 21.03.2018 zmieniające Zarządzenie nr 19 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.2.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 21.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Usługi utrzymania i rozwoju systemu Taksator i Taksator Plan Cięć"
 • Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 21.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Usługi utrzymania i rozwoju systemu Taksator Plany Uproszczone".
 • Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 19.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa i utrzymanie Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej oraz Systemu Wewnętrznej Informacji Prawnej dla jednostek organizacyjnych PGL LP przez okres 42 miesięcy” .
 • Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Odnowienie wsparcia dla licencji Informix Advanced Enterprise na okres do 31.03.2019".
 • Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie zmiany Schematu organizacyjnego w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych  im. Stanisława Kostki Wisińskiego.
 • Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 26.02.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Wykonanie i wdrożenie kompleksowej platformy integracji danych”.
 • Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 07.02.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup oprogramowania ArcGIS na potrzeby projektu LeśnikPlus”.
 • Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 01.02.2018  zmieniające Zarządzenie nr 23 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych  z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.6.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego systemu informatycznego
  (wsparcie techniczne).
 • Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 26.01.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa programów narzędziowych i innych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 26.01.2018 w sprawie zmiany składu Zespołu powołanego Zarządzeniem nr 48/2017 z dnia 29.11.2017r. do przygotowania i przeprowadzenia Dialogu technicznego w celu realizacji projektu "Przebudowa hurtowni w oparciu o szynę integracji danych (wdrożenie narzędzi ETL)".
 • Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 19.01.2018  zmieniające Zarządzenie nr 18 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.1.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 19.01.2018  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.  „Zakup licencji na konta poczty elektronicznej oraz wsparcia na system operacyjny Solaris 10”.

 

 

 

  rok 2017:

 • Zarządzenie nr 52/2017 z dnia 29.12.2017  w sprawie przeprowadzenia roczenj inwentaryzacji składników majątku w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 51/2017 z dnia 15.12.2017 w sprawie w sprawie zmiany Schematu organizacyjnego w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych  im. Stanisława Kostki Wisińskiego.
 • Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 15.12.2017 zmieniające Zarządzenie nr 18 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych  z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.1.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
 • Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 05.12.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa urządzeń w istniejącym środowisku serwerów Cisco UCS wraz z usługą wsparcia na okres 36 miesięcy.”
 • Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 29.11.2017  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa hurtowni w oparciu o szynę integracji danych (wdrożenie nearzędzi ETL)".
 • Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 28.11.2017  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odnowienie wsparcia dla licencji Informix oraz innych produktów nabytych w ramach IBM Passport Advantage”.
 • Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 28.11.2017  w sprawie  zmiany składu  Komisji Przetargowej, Zarządzeniem  nr 42/2017 z dnia 08.11.2017 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa serwerów dla  środowiska Check Point”.
 • Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 20.11.2017  w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 43/2017 z dnia 07.11.2017 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa i przedłużenie wsparcia technicznego dla środowiska Check Point”.”
 • Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 07.11.2017  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn  „Odnowienie licencji na systemy Red Hat Enterprise Linux”.
 • Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 07.11.2017  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Rozbudowa i przedłużenie wsparcia technicznego dla środowiska Check Point”.
 • Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 07.11.2017  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa serwerów dla środowiska Check Point.”
 • Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 31.10.2017  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie  i rozwój systemu LAS – procedura po unieważnieniu postępowania” .
 • Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 27.10.2017  w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 22/2017 z dnia 18.05.2017 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozwój oprogramowania wspierającego realizację przedsięwzięć rozwojowych”.
 • Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 01.09.2017 w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
 • Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 23.08.2017 w sprawie powołania  Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa serwerów aplikacyjnych”.
 • Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 23.08.2017 w sprawie powołania  Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wsparcie utrzymania oprogramowania IBM Informix – procedura po unieważnieniu postępowania”.
 • Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 22.08.2017 zmieniające Zarządzenie nr 19 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych  z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.2.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych
 • Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 11.08.2017 zmieniające Zarządzenie nr 20 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.3.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych.
 • Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 26.07.2017  w sprawie wyznaczenia pracownika upoważnionego do niszczenia nośników informacji  w  Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych oraz kontaktów z firmami zewnętrznymi prowadzącymi utylizację fizyczną zniszczonych nośników.
 • Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 26.07.2017  w sprawie wprowadzenia zasad niszczenia nośników informacji w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 25.07.2017  w sprawie  zmiany składu Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 8/2017 z dnia 20.03.2017r oraz Zarządzeniem nr 65/2016 z dnia 30.11.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie  i rozwój systemu LAS”.
 • Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 07.07.2017 w sprawie powołania  Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Aktualizacja i serwis Microsoft CA z infrastrukturą klucza publicznego ActivIdentity AAA, ActivIdentity Card Managment System – CMS - postępowanie po unieważnieniu procedury”.
 • Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 03.07.2017 w sprawie powołania  Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Serwis infrastruktury serwerowni Centrum Podstawowego Przetwarzania Danych LP przez okres 36 miesięcy”.
 • Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 03.07.2017 w sprawie powołania  Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa urządzeń DWDM dla Centrów Przetwarzania Danych LP ”.
 • Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 03.07.2017 w sprawie powołania  Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie oraz wdrożenie urządzeń sieciowych dla Centrów Przetwarzania Danych LP”
 • Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 29.06.2017 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 18/2015 z dnia 03.06.2015 r, Zarządzeniem nr 4/2016 z dnia 07.02.2016, Zarządzeniem nr 39/2016 z dnia 03.06.2016, Zarządzeniem nr 48/2016 z dnia 27.07.2016 oraz Zarządzeniem nr 13/2017 z dnia 30.03.2017 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej LP”.
 • Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 22.06.2017 w sprawie zmiany Schematu organizacyjnego w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych              im. Stanisława Kostki Wisińskiego.
 • Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 20.06.2017 zmieniające Zarządzenie nr 21 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.4.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 25.05.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn  „Usługi utrzymania, udostępnienia i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna".
 • Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn  „Utrzymanie i rozbudowa Centralnego Systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników oraz rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix - zamówienie uzupełniające".
 • Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 18.05.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn „Utrzymanie i rozwój oprogramowania wspierającego realizację przedsięwzięć rozwojowych”.
 • Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 18.05.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn „Aktualizacja i serwis Microsoft CA z infrastrukturą klucza publicznego ActiveIdentity".
 • Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 09.05.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wsparcie utrzymania oprogramowania Informix”.
 • Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 08.05.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 15 maja 2014 r.
 • Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowo – gospodarczego na 2017 r. w  Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 07.04.2017 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej powołanej Zarządzeniem  nr 55/2016 z dnia 10.10.2016 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Wymiana infrastruktury serwerowej bazy Informix”.
 • Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 06.04.2017 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 40/2016 z dnia 03.06.2016 r oraz Zarządzeniem  nr 4/2015 z dnia 23.02.2015 r, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup usługi wsparcia licencji Enhanced systemu Cisco Unified Communications Manager".
 • Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 05.04.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Usługi serwisu urządzeń IBM/Lenovo w centrach przetwarzania danych PGL LP oraz biurach RDLP”.
 • Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 30.03.2017 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 18/2015 z dnia 03.06.2015 r oraz Zarządzeniem nr 4/2016 z dnia 07.02.2016 r oraz Zarządzeniem nr 39/2016 z dnia 03.06.2016 r oraz Zarządzeniem nr 48/2016 z dnia 27.07.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie i rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej LP”.
 • Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 29.03.2017  zmieniające Zarządzenie nr 19 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych  z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.2.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 23.03.2017 w sprawie miany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Serwis urządzeń Cisco dla jednostek PGL LP - procedura po unieważnieniu postępowania”.
 • Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odnowienie usługi wparcia producenta oprogramowania Liferay Portal na okres 24 miesięcy ”.
 • Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 20.03.2017  w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 60/2016 z dnia 15.11.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa systemu pamięci masowych w centrach przetwarzania danych PGL LP".
 • Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 20.03.2017 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 65/2016 z dnia 30.11.2016 r powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie  i rozwój systemu LAS”.
 • Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 20.03.2017 zmieniające Zarządzenie nr 23 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.6.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcie techniczne)
 • Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 28.02.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Dostawa programów antywirusowych, zabezpieczających i antyspamowych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 17.02.2017 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 61/2016 z dnia 16.11.2016 roku -  Regulaminu udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego.
 • Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 16.02.2017 w sprawie zmiany regulaminu kontroli wewnętrznej w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 15.02.2017 w sprawie wprowadzenia w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych zasad regulujących organizację spotkań z Podmiotami zewnętrznymi.
 • Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 31.01.2017  w sprawie zmiany obiegu dokumentów w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Serwis urządzeń CISCO dla jednostek PGL LP - procedura po unieważnieniu postępowania".

   rok 2016:

 • Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 28.12.2016 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 68/2016 z dnia 15.12.2016 w sprawie zmiany nazwy postępowania wskazanej w Zarządzeniu nr 62/2016 z dnia 18.11.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup elementów szyny integracyjnej".
 • Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 15.12.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „ Zakup supportu Checkpoint dla licencji PGL LP".
 • Zarządzenie nr 66/2016 z dnia 09.12.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Serwis urządzeń Cisco dla jednostek PGL LP na okres 2 lat”.
 • Zarządzenie nr 65/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozwój systemu LAS".
 • Zarządzenie nr 64/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.„Zakup usługi rozszerzonego wsparcia dla oprogramowania Informix".
 • Zarządzenie nr 63/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.„Zakup usługi rozszerzonego wsparcia dla oprogramowania Business Objects".
 • Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 18.11.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup elementów szyny integracyjnej”.
 • Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 16.11.2016 w sprawie  zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego.
 • Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 15.11.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa systemu pamięci masowych w centrach przetwarzania danych PGL LP”.
 • Zarządzenie nr 59/2016 z dnia 09.11.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Odnowienie subskrypcji oprogramowania RedHat w centrach przetwarzania danych Lasów Państwowych na okres 1 roku".
 • Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie powołania Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratorów Systemu Teleinformatycznego.
 • Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 24.10.2016 w sprawie odwołania  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 30/2016 z dnia 03.06.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup szyny integracyjnej”.
 • Zarządzenie nr 56/2016 z dnia 21.10.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 37/2016 z dnia 03.06.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa systemu pamięci masowych w centrach przetwarzania danych PGL LP".
 • Decyzja nr 7/2016 z dnia 10.10.2016 r.w sprawie powołania Zespołu do realizacji dialogu technicznego pn." Dialog Techniczny na Nową Architekturę Systemu Las".
 • Zarządzenie nr 55/2016 z dnia 10.10.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Wymiana infrastruktury serwerowej bazy Informix”.
 • Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 06.10.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Rozbudowa węzła sieciowego ZILP".
 • Zarządzenie nr 53/2016 z dnia 06.10.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn."Aktualizacja i serwis Microsoft CA z infrastrukturą klucza publicznego, ActivIdentity AAA. ActivIdentity Card Managment System".
 • Zarządzenie nr 52/2016 z dnia 04.10.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.
  „Zakup upgradu licencji CISCO Enhanced do Enhanced Plus na potrzeby wideokonferencji dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 16.09.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.
  „Dostawa programów systemu informacji przestrzennej dla jednostek organizacyjnych LP – procedura po unieważnieniu postępowania”.
 • Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 01.08.2016 zmieniające Zarządzenie nr 9 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016r. (znak: ZW.0210.2.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych
 • Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 27.07.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn . „Dostawa usługi wsparcia na posiadane licencje oprogramowania poczty elektronicznej”.
 • Zarządzenie nr 48/2016 z dnia 27.07.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr18/2015 z dnia 03.06.2015 r oraz Zarządzeniem nr 4/2016 z dnia 07.02.2016 r oraz Zarządzeniem nr 39/2016 z dnia 03.06.2016 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej LP”.
 • Zarządzenie nr 47 /2016 z dnia 07.07.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup systemu Informacji Prawnej dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”.
 • Zarządzenie nr 46 /2016 z dnia 07.07.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Utrzymanie i rozbudowa centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników oraz rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix – zamówienie uzupełniające”.
 • Zarządzenie nr 45 /2016 z dnia 04.07.2016 w sprawie wprowadzenia planu sprawdzeń w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 44 /2016 z dnia 23.06.2016 zmieniające Zarządzenie nr 18 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.1.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 43 /2016 z dnia 23.06.2016  zmieniające Zarządzenie Nr 22 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.5.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego.
 • Decyzja nr 6/2016 z dnia 15.06.2016 r.w sprawie przydzielenia dostępu do danych zawartych w EZD PUW dla pracowników ZILP w podziale na pełnione funkcje.
 • Zarządzenie nr 42 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 32/2015 z dnia 01.09.2015  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa środowiska bazodanowego Oracle”.
 • Zarządzenie nr 41 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 25/2015 z dnia 04.08.2015  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa kart kryptograficznych”.
 • Zarządzenie nr 40 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 4/2015 z dnia 23.02.2015 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup usługi wsparcia licencji Enhanced systemu Cisco Unified Communications Manager".
 • Zarządzenie nr 39 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 18/2015 z dnia 03.06.2015 r oraz Zarządzeniem nr 4/2016 z dnia 07.02.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej LP”.
 • Zarządzenie nr 38 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 8/2016 z dnia 15.03.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozwój oprogramowania Taksator".
 • Zarządzenie nr 37 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 10/2016 z dnia 26.04.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa systemu pamięci masowych w centrach przetwarzania danych PGL LP”.
 • Zarządzenie nr 36 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 11/2016 z dnia 26.04.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa programów antywirusowych, zabezpieczających i antyspamowych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 35 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 12/2016 z dnia 26.04.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa programów systemu informacji przestrzennej dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 34 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 13/2016 z dnia 26.04.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa programów narzędziowych i innych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 33 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 25/2016 z dnia 11.05.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa Business Objects o możliwości przeprowadzenia analiz przestrzennych – postępowanie po unieważnieniu zamówienia”.
 • Zarządzenie nr 32 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 27/2016 z dnia 25.05.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup licencji Oracle Standard Edition Two”.
 • Zarządzenie nr 31 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 28/2016 z dnia 30.05.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozbudowa centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników oraz rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix – zamówienie uzupełniające”
 • Zarządzenie nr 30 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 29/2016 z dnia 01.06.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup szyny integracyjnej”.
 • Zarządzenie nr 29 /2016 z dnia 01.06.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn "Zakup szyny integracyjnej".
 • Zarządzenie nr 28 /2016 z dnia 30.05.2016 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 9/2016 z dnia 18.03.2016 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Utrzymanie i rozbudowa centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników oraz rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix – zamówienie uzupełniające”
 • Zarządzenie nr 27 /2016 z dnia 25.05.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn„ Zakup licencji Oracle Standard Edition Two”.
 • Zarządzenie nr 26 /2016 z dnia 13.05.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych
  z dnia 15 maja 2014 r.
 • Zarządzenie nr 25 /2016 z dnia 11.05.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Rozbudowa Business Objects o możliwości przeprowadzenia analiz przestrzennych – postępowanie po unieważnieniu zamówienia”.
 • Zarządzenie nr 24 /2016 z dnia 06.05.2016 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 9/2016 z dnia 18.03.2016 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Utrzymanie i rozbudowa centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników oraz rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix – zamówienie uzupełniające”
 • Zarządzenie nr 23 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds.. Serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcie techniczne).
 • Zarządzenie nr 22 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds..aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego.
 • Zarządzenie nr 21 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds..wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 20 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds..budowy, utrzzymania i rozwoju elektroniczego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych.
 • Zarządzenie nr 19 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds.. Leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urzędzeniowego Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 18 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds..serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 17 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowo - gospodarczego na rok 2016.
 • Zarządzenie nr 16 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie zmiany Ragulaminu pracy w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 15 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie zmiany Ragulaminu organizacyjnego w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 14 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn "Zakup licencji na potrzeby systemu zabezpieczeń Check Point".
 • Zarządzenie nr 13 /2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Dostawa programów narzędziowych i innych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 12 /2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Dostawa programów systemu informacji przestrzennej dla jednostek organizacyjnych LP".
 • Zarządzenie nr 11 /2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa programów antywirusowych, zabezpieczających i antyspamowych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 10 /2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa systemu pamięci masowych w centrach przetwarzania danych PGL LP”.
 • Decyzja nr 5/2016 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie powołania  Zespołu do Oszacowania Propozycji Ugodowej wykonawcy Pro-Holding pn. „Postępowanie ugodowe dotyczące realizacji umowy nr. OP-2710-30/U/11:  z dnia 23.04.2012 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a firmą Pro-Holding Sp. z o.o.”.
 • Decyzja nr 4/2016 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do weryfikacji zgłoszeń i przydzielenia nagród w Quizie wiedzy o EZD zgodnie z Regulaminem quizu.
 • Zarządzenie nr 9/2016 z dnia 18.03.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozbudowa centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników oraz rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix – zamówienie uzupełniające”.
 • Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 20/2014 z dnia 23.07.2014 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozwój oprogramowania Taksator".
 • Decyzja nr 3/2016 z dnia 25.02.2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
 • Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 25.02.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.: "Zakup bazy danych na potrzeby Portalu Korporacyjnego Lasów Państwowych"
 • Decyzja nr 2/2016 z dnia 23.02.2016 r. w sprawie zmiany składu członków Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „Uruchomienie Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych Lasów Państwowych”.
 • Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 22.02.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup usługi wsparcia producenta oraz usług programistycznych dla liferay portal”.
 • Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 17.02.2016 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „ Usługi utrzymania, udostępniania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna”
 • Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 17.02.2016 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn„Utrzymanie i rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej LP”.
 • Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 02.02.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Usługi utrzymania, udostępniania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna".
 • Decyzja nr 1/2016 z dnia 18.01.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „Uruchomienie Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 07.01.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup serewrów na potrzeby systemu zabezpieczeń CheckPoint".
 • Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 07.01.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Usługa utrzymania oprogramowania Taksator, Taksator Plan Cięć, Taksator Plany Uproszczone".

  rok 2015:

 • Zarządzenie nr 47/2015 z dnia 28.12.2015 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Zakładzi Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 46/2015 z dnia 28.12.2015 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 45/2015 z dnia 09.11.2015  w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 36/2015 z dnia 17.09.2015 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa Business Objects o możliwości przeprowadzenia analiz przestrzennych”.
 • Zarządzenie nr 44/2015 z dnia 05.11.2015  w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem 42/2015 z dnia 14.10.2015  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Rozbudowa i wdrożenie Portalu Pracowniczego Lasów Państwowych”.
 • Zarządzenie nr 43/2015 z dnia 30.10.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Modernizacja Systemu Alarmu Pożarowego w siedzibie DGLP – zamówienie uzupełniające".
 • Zarządzenie nr 42/2015 z dnia 14.10.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Rozbudowa i wdrożenie Portalu Pracowniczego Lasów Państwowych”.
 • Zarządzenie nr 41/2015 z dnia 05.10.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup programów antywirusowych, zabezpieczających i antyspamowych dla jednostek organizacyjnych LP - II półrocze - procedura po unieważnieniu postępowania”.
 • Zarządzenie nr 40/2015 z dnia 23.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup programów narzędziowych i innych dla jednostek organizacyjnych LP - II półrocze”.
 • Zarządzenie nr 39/2015 z dnia 23.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup programów systemu informacji przestrzennej dla jednostek organizacyjnych LP - II półrocze”.
 • Zarządzenie nr 38/2015 z dnia 23.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup programów antywirusowych, zabezpieczających i antyspamowych dla jednostek organizacyjnych LP - II półrocze”.
 • Zarządzenie nr 37/2015 z dnia 18.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Serwis biblioteki Scalar wraz z dostawą napędów LTO 6”.
 • Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 17.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Rozbudowa Business Objects o możliwości przeprowadzania analiz przestrzennych”.
 • Zarządzenie nr 35/2015 z dnia 17.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Wykonanie niezależnego węzła CO w siedzibie DGLP – procedura po unieważnieniu postępowania”.
 • Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 15.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn  „Odnowienie wsparcia producenta dla oprogramowania VMware”.
 • Zarządzenie nr 33/2015 z dnia 15.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Odnowienie wsparcia producenta dla oprogramowania RedHat Enterprise Linux".
 • Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 01.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn  „Rozbudowa środowiska bazodanowego Oracle”.
 • Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 01.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Rozbudowa środowiska analityczno–raportowego SAP Business Objects”.
 • Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 01.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Rozbudowa środowiska pamięci masowych EMC i środowiska serwerów kasetowych Lenovo”.
 • Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 26.08.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Modernizacja Systemu Alarmu Pożarowego w siedzibie DGLP w Warszawie – zamówienie uzupełniające”.
 • Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 26.08.2015 w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 16 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 15 maja 2014 r.
 • Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 12.08.2015 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem 22/2015 z dnia 13.07.2015  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn "Wykonanie niezależnego węzła cieplnego w siedzibie DGLP".
 • Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 04.08.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Modernizacja serwerowni ZILP”.
 • Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 04.08.2015 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem 7/2015 z dnia 13.03.2015  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Dostawa kart kryptograficznych".
 • Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 27.07.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania „Utrzymanie i rozwój oprogramowania wspierającego realizację Strategii LP- procedura po unieważnieniu postępowania".
 • Zarządzenie nr 23/2015 z dnia 22.07.2015 w sprawie wprowadzenia planu sprawdzeń w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 13.07.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Wykonanie niezależnego węzła cieplnego w siedzibie DGLP".
 • Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 10.07.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.  " Zakup usługi serwisu urządzeń CISCO w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych - zamówienie uzupełniające".
 • Zarządzenie nr 20/2015 z dnia 02.07.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.  „Utrzymanie i rozwój oprogramowania wspierającego realizację strategii Lasów Państwowych”.
 • Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 09.06.2015 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 20/2014 z dnia 23.07.2014 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozwój oprogramowania Taksator".
 • Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 03.06.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej LP".
 • Zarządzenie nr 17/2015 z dnia 14.05.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Upgrade posiadanych przez Lasy Państwowe licencji Informix".
 • Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 14.05.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa infrastruktury sprzętowej ZILP”
 • Zarządzenie nr 15/2015 z dnia 22.04.2015 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 02.04.2015 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup programów antywirusowych, zabezpieczających i antyspamowych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 17.04.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Serwis urządzeń IBM w Centrum Podstawowym Przetwarzania Danych LP, Centrum Zapasowym Przetwarzania Danych LP oraz Centrach Przetwarzania Danych regionalnych dyrekcji LP” – procedura  po unieważnieniu postępowania.
 • Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 10.04.2015 w sprawie zmiany składu  komisji przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 12/2015 z dnia 02.04.2015 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup programów narzędziowych i innych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 02.04.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup programów narzędziowych i innych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 02.04.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup programów systemu informacji przestrzennej dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 02.04.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup programów antywirusowych, zabezpieczających i antyspamowych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 23.03.2015 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad ewidencji czasu pracy pracowników w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych
 • Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 17.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Zakup usługi serwisu drukarek - zamówienie uzupełniające".
 • Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 17.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Dostawa kart kryptograficznych".
 • Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 17.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup licencji Microsoft dla jednostek organizacyjnych LP".
 • Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 03.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Serwis urządzeń IBM w Centrum Podstawowym Przetwarzania Danych LP i Centrum Zapasowym Przetwarzania Danych LP".
 • Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 23.02.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup usługi wsparcia licencji Enhanced systemu Cisco Unified Communications Manager".
 • Decyzja nr 1/2015 z dnia 12.02.2015 r. w sprawie przydzielenia dostępu do danych zawartych w EZD PUW dla pracowników ZILP w podziale na pełnione funkcje.
 • Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 04.02.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Modernizacja Systemu Alarmu Pożarowego w siedzibie DGLP w Warszawie"
 • Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 07.01.2015 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 07.01.2015 w sprawie wprowadzenia w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych wyciągu z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz klasyfikacji prowadzonych spraw w podziale na prowadzone w postaci elektronicznej i papierowej w oparciu o symbol klasyfikacji JRWA.

 

Zarządzenia i decyzje Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych*:

  rok 2014:

 

 • Zarządzenie nr 40/2014 z dnia 31.12.2014 w sprawie wprowadzenia w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych elektronicznego systemu obiegu dokumentów EZD PUW.
 • Zarządzenie nr 39/2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie zmiany skałdu komisji przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr. 35/2014 z dnia 09.12.2014 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Dostawa oprogramowania Microsoft na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 38/2014 z dnia 18.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Wykonanie systemu nagłośnienia w salach konferencyjnych DGLP w Warszawie".
 • Zarządzenie nr 37/2014 z dnia 11.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci komputerowej oraz systemu telefonii IP w ZILP" zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki.
 • Zarządzenie nr 36/2014 z dnia 11.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Usługa utrzymania, udostępniania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna".
 • Zarządzenie nr 35/2014 z dnia 09.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Dostawa oprogramowania Microsoft na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 34/2014 z dnia 01.12.2014 w sprawie przeprowadzenia wyboru Przedstawiciela Pracowników w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 33/2014 z dnia 19.11.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.„Zakup usługi serwisu urządzeń CISCO w jednostkach organizacyjnych LP na okres dwóch lat – zamówienie uzupełniające”.
 • Zarządzenie nr 32/2014 z dnia 12.11.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.„Zakup oprogramowania narzędziowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – II półrocze".
 • Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 07.11.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Modernizacja telefonii IP Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 06.11.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Zakup komputerów przenośnych".
 • Zarządzenie nr 29/2014 z dnia 23.10.2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Zakładzi Informatyki Lasów Państwowych.
 • Decyzja nr 8/2014 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. "Rozbudowa aplikacji Zasoby".
 • Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 07.10.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup usługi serwisu drukarek w jednostkach organizacyjnych LP na okres dwóch lat".
 • Zarządzenie nr 27/2014 z dnia 02.10.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup usługi serwisu urządzeń CISCO w jednostkach organizacyjnych LP na okres dwóch lat".
 • Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 01.10.2014 w sprawie wprowadzenia w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych Regulaminu Zamówień Publicznych.
 • Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 01.09.2014 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 24/2014 z dnia 20.08.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup oprogramowania użytkowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych - II półrocze".
 • Zarządzenie nr 23/2014 z dnia 20.08.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup usługi utrzymania, udostępniania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna".
 • Decyzja nr 7/2014 z dnia 08.08.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. "Projektowanie, budowa i rozwój materiałów szkoleniowych za pomocą narzędzi e-learningowych".
 • Zarządzenie nr 22/2014 z dnia 29.07.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci komputerowej oraz systemu telefonii IP w ZILP".
 • Zarządzenie nr 21/2014 z dnia 24.07.2014 w sprawie wprowadzenia w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych elektronicznego Systemu Zarządzania Zadaniami Przacowników.
 • Zarządzenie nr 20/2014 z dnia 23.07.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Rozwój oprogramowania Taksator".
 • Zarządzenie nr 19/2014 z dnia 15.07.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Rozbudowa przestrzeni dyskowej".
 • Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 10.06.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Rozbudowa systemu klimatyzacji w Centrum Zapasowym Przetwarzania Danych".
 • Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 20.05.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Rozbudowa platformy szkoleń elektronicznych".
 • Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 15.05.2014 w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Decyzja nr 6/2014 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn." Światy obiektów dla aplikacji Zasoby"
 • Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn."Rozbudowa Portalu Pracowniczego Lasów Państwowych wraz ze wsparciem wdrożenia" - procedura po unieważnieniu postępowania.
 • Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 01.04.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowcyh nr.5/2014 z dnia 03.02.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn."Zakup usługi wsparcia producenta oraz usług programistycznych dla Liferay Portal".
 • Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 21.03.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn."Serwis macierzy EMC".
 • Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 21.03.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowcyh nr.9/2014 z dnia 12.03.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Serwis macierzy EMC i rozbudowa systemu kopii bezpieczeństwa".
 • Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Rozszerzenie  łączy WAN i Internet w zapasowym Centrum Przetwarzania Danych LP - procedura po unieważnieniu postępowania".
 • Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 12.03.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Rozbudowa węzała telekomunikacyjnego Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 12.03.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Serwis macierzy EMC i rozbudowa systemu kopii bezpieczeństwa".
 • Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 12.03.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Rozbudowa infrastruktury sprzętowo-programowej Zakładu Informatyki Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Zakup usługi utrzymania, udostępniania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna".
 • Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 14.02.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Zapewnienie rozszerzonej usługi wpsarcia dla oprogramowania BusinessObjectrs".
 • Decyzja nr 5/2014 z dnia 07.02.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn." Przygotowanie zestawu materiałów pomocniczych dla użytkowników BusinessObjects".
 • Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 03.02.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn."Zakup usługi wsparcia producenta oraz usług programistycznych dla Liferay Portal".
 • Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 28.01.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn."Zakup oprogramowania użytkowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup komputerów przenośnych i urządzeń audiowizualnych" (procedura po unieważnieniu postępowania).
 • Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 14.01.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Utrzymanie i rozbudowa systemu poczty elektronicznej Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 10.01.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Utrzymanie i rozbudowa centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników oraz rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix".
 • Decyzja nr 1/2014 z dnia 13.01.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. " Modyfikacje SZBM".
 • Decyzja nr 2/2014 z dnia 13.01.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn."Migracja portalu internetowego ZILP do nowej szaty graficznej".
 • Decyzja nr 3/2014 z dnia 13.01.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn."Światy obiektów dla aplikacji Zasoby".
 • Decyzja nr 4/2014 z dnia 13.01.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn."System zarządzania zadaniami pracowników ZILP".

   rok 2013:

 • Zarządzenie nr 37/2013 z dnia 20.12.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zakup komputerów przenośnych i urządzeń audiowizualnych".
 • Zarządzenie nr 36/2013 z dnia 19.12.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Zakład Informatyki Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 35/2013 z dnia 27.11.2013 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majatku w Zakładzi Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 34/2013 z dnia 26.11.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zakup komputerów przenośnych i urządzeń audiowizualnych".
 • Zarządzenie nr 33/2013 z dnia 26.11.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Dostosowanie aplikacji KCIK do nowych protokołów transmicji danych".
 • Zarządzenie nr 32/2013 z dnia 19.11.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Rozszerzenie przepustowości łącz VAN i Internet w zapasowym Centrum Przetwarzania Danych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 19.11.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych nr 24/2013 z dnia 09.08.2013 roku w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Wykonanie i utrzymanie Portalu Pracowniczego Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 30/2013 z dnia 17.10.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Zakładu Informatyki Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 04.10.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Rozbudowę infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 28/2013 z dnia 04.10.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zapewnienie usługi wsparcia dla oprogramowania CheckPoint".
 • Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 04.10.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zapewnienie usługi wsparcia dla oprogramowania VMware".
 • Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 01.10.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zakup drukarki do kart kryptograficznych".
 • Zarządzenie nr 25/2013 z dnia 11.09.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zapewnienie rozszerzonej usługi wsparcia dla oprogramowania Business Objects".
 • Zarządzenie nr 24/2013 z dnia 09.08.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Wykonanie i utrzymanie Portalu Pracowniczego Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 08.08.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zakup oprogramowania użytkowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 07.08.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Zamówienie uzupełniające na serwis urządzenia Cisco w RDLP Szczecinek".
 • Decyzja nr 4/2013 z dnia 06.08.2013 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na serwis routera Cisco 3825.
 • Decyzja nr 3/2013 z dnia 01.07.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. " Budowa i wdrożenie w LP Portalu Interpretacji Podatkowych i Prawnych (PIPIP)".
 • Decyzja nr 2/2013 z dnia 01.07.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. " Przejęcie wiedzy o PLD przez właściwe komórki organizacyjne Zakładu".
 • Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 01.07.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Modernizację pomieszczenia do celów pomieszczenia IT w budynku Lasów Państwowych w Sękocinie Starym".
 • Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 01.07.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Konserwację i rozwój oprogramowaia Taksator, Taksator Plan Cięć i Taksator Plany Uproszczone".
 • Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie zmiany obiegu dokumentów w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie zmiany regulaminu pracy w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie zmiany regulaminu kontroli wewnętrznej w Zakładzi Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 12.06.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych nr 13/2013 z dnia 29.05.2013 roku w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury klucza publicznego (PKI) Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 12.06.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych nr 12/2013 z dnia 29.05.2013 roku w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Utrzymanie i rozbudowa systemu poczty elektronicznej Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 29.05.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury klucza publicznego (PKI) Lasów Państwowych"
 • Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 29.05.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Utrzymanie i rozbudowa systemu poczty elektronicznej Lasów Państwowych"
 • Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 20.05.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych nr 5/2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Utrzymanie i rozbudowa serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych " - procedura po unieważnieniu postępowania.
 • Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 16.04.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń biurowych"
 • Zarządzenie nr 9/2013 z dnia 11.04.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Zakup usługi utrzymania, udostępniania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna"
 • Zarządzenie nr 8/2013 z dnia 25.03.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Rozszerzenie posiadanych licencji Cisco Unified Call Manager"
 • Zarządzenie nr 7/2013 z dnia 25.03.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Zakup oprogramowania użytkowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych"
 • Zarządzenie nr 6/2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na  "Zakup komputerów przenośnych i monitorów"
 • Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Utrzymanie i rozbudowa serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych"
 • Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 05.03.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Usługa wsparcia dla środowiska Microsoft Active Directory"
 • Zarządzenie nr 3/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Rozszerzenie posiadanych przez Lasy Państwowe licencji Informix 4GL"
 • Zarządzenie nr 2/2013 z dnia 18.02.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na ''Serwis urządzeń Centrów Przetwarzania Danych DGLP i biur rdLP wraz z wymianą napędów taśmowych w Centrum Przetwarzania Danych DGLP"
 • Zarządzenie nr 1/2013 z dnia 02.01.2013 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. "Zakup usługi udostępnienia, utrzymania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży e-Drewno "
 • Decyzja nr 1/2013 z dnia 02.01.2013 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na zakup usługi udostępnienia, utrzymania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży e-Drewno

   rok 2012:

         Wykaz aktów normatywnych - stan na 31.12.2012  pobierz

   rok 2011:

         Wykaz aktów normatywnych - stan na 31.12.2011  pobierz

   rok 2010:

         Wykaz aktów normatywnych - stan na 31.12.2010  pobierz

   rok 2009:

         Wykaz aktów normatywnych - stan na 31.12.2009  pobierz  

* Zarządzenia dostępne na wniosek.

Pliki do pobrania:
       Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [32 KB] pobierz
       Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [64 KB] pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych mgr inż. Piotr Smiatacz
Data modyfikacji: 2018/11/30 13:54:59
Redaktor zatwierdzający: Piotr Smiatacz
Wprowadzający: Dorota Żurek