Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego

szukaj >
>> Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.
Informacje dotyczące postępowań wszczętych przed wprowadzeniem nowego systemu publikacji dostępne są pod dotychczasowym adresem www.zilp.lasy.gov.pl/z/test01/foldprzetargi/

Zakład Informatyki Lasów Państwowych prowadzi postępowania przetargowe na potrzeby własne oraz w imieniu i na rzecz innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Rozbudowa macierzy HDS w CP i CZ na potrzeby EZD PUW: DZ.270.143.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2019/01/15
więcej...
Zakup programów informacji przestrzennej dla jednostek organizacyjnych LP: DZ.270.152.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2019/01/14
więcej...
Zakup i wdrożenie w PGL LP systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi klasy EMM (Enterprise Mobility Management): DZ.270.61.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/12/27 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Rozbudowa oprogramowania Check Point: DZ.270.180.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/12/13
więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE -Zakup pamięci RAM do serwerów IBM BladeCenter HS23: DZ.270.173.2018
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/11/27
więcej...
Odnowienie wsparcia na systemy RedHat Enterprise Linux Server: DZ.270.155.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/12/06 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Dostawa przełączników sieciowych dla biura DGLP: DZ.270.160.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/12/04 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup licencji Extended Fabric do przełączników SAN: DZ.270.154.2018 Procedura powtórzona
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/11/16
więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup 48 szt. rejestratorów do testów aplikacji mobilnej Leśnik+: DZ.270.171.2018
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/11/15
więcej...
Rozbudowa, dostarczenie oraz wdrożenie urządzeń sieciowych w Centrum Przetwarzania Danych LP: DZ.270.137.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/15 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup licencji Extended Fabric do przełączników SAN: DZ.270.154.2018
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/11/06
więcej...
Zakup usługi rozszerzonego wsparcia dla oprogramowania Informix: DZ.270.129.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/12/10 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
DIALOG TECHNICZNY - Utrzymanie i rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej LP: DZ.270.65.2015
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/10/31
więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup zestawów komputerowych na potrzeby ZILP: DZ.270.149.2018
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/19
więcej...
Dostawa kart kryptograficznych na potrzeby jednostek organizacyjnych LP: DZ.270.72.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/05 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Dostawa systemu monitoringu sieci WAN LP: DZ.270.104.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/12/03 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Rozbudowa przełączników SAN w obudowie IBM Flex System: DZ.270.136.2018
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/09/24
więcej...
Wykonanie i wdrożenie kompleksowej platformy integracji danych: DZ.270.57.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/10/15 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Przedłużenie licencji, serwisu i wsparcia technicznego dla środowisk zapór sieciowych NGFW CISCO ASA i Firepower: DZ.270.118.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/13 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Zakup serwerów na potrzeby MS Exchange: DZ.270.79.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/10/11 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Zakup 2 licencji wieczystych SteelCentral AppInternals wraz z rocznym wsparciem 2x AIA Agent SteelCentral AppInternals Agent (no console license needed) 2x MNT-RASP-AIA Support SteelCentral AppInternals Agent (RASP) (no console license needed): DZ.271.117.2018
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/30
więcej...
Usługi utrzymania i rozwoju systemu Taksator Plany Uproszczone - procedura po unieważnieniu postępowania: DZ.270.114.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/23
więcej...
Dostawa programów systemu informacji przestrzennej dla jednostek organizacyjnych LP: DZ.270.90.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/17 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Zakup usługi 12 miesięcznego wsparcia Oracle dla 1 sztuki licencji Oracle Database Standard Edition 2 - Oracle - Processor Perpetual:DZ.270.111.2018
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/06/29
więcej...
Zakup usługi 12 miesięcznego wsparcia Oracle dla 50 sztuk licencji Oracle User Productivity Kit Professional - Application User Perpetual i 4 sztuk licencji Oracle User Productivity Kit Professional - UPK Developer Perpetual: DZ.270.99.2018
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/06/29
więcej...
Zakup licencji MS Exchange: DZ.270.92.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/06 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Usługi utrzymania i rozwoju systemu Taksator Plany Uproszczone: DZ.270.66.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/20
więcej...
Zakup urządzeń do równoważenia obciążenia 'load balancer': DZ.270.77.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/22
więcej...
Dostawa i utrzymanie Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej oraz Systemu Wewnętrznej Informacji Prawnej dla jednostek organizacyjnych PGL LP przez okres 42 miesięcy: DZ.270.60.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/06 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Przedłużenie wsparcia dla 7000 licencji systemu Cisco Prime Collaboration Provisioning, zakup 500 nowych licencji, wykonanie migracji systemu Cisco Prime Collaboration Provisioning z wersji do wersji 12.x oraz wykonanie aktualizacji klastra systemu Cisco Unified Communications Manager do wersji 11.5: DZ.270.71.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/05/30
więcej...
Zakup i dostawa urządzeń DWDM dla Centrów Przetwarzania Danych LP: DZ.270.107.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/04/04 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Serwis urządzeń Centrów Przetwarzania Danych DGLP i biur rdLP wraz z wymianą napędów taśmowych w Centrum Przetwarzania Danych DGLP
przetarg nieograniczony, data składania: 2013/03/08 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych mgr inż. Piotr Smiatacz
Data modyfikacji: 2009/10/27 10:55:00
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: