Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Państwowe Gospodarstwo Leśne
LASY PAŃSTWOWE

szukaj >
>> Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE >> Raporty i prognozy

bip_logo_pl
odstep
Raporty i prognozy

Przedstawiamy raporty i prognozy dotyczące różnych zagadnienień prowadzenia gospodarki leśnej w PGL LP

Pliki do pobrania:
      Krótkoterminowa prognoza występowania ważnejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2020 roku pobierz
      Raport o stanie lasów w Polsce 2018 pobierz
      Stan zdrowotny lasów w Polsce w 2018 roku na podstawie badań monitoringowych pobierz
      Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2019 roku pobierz
      Stan zdrowotny lasów w Polsce w 2017 roku na podstawie badań monitoringowych pobierz
      Raport o stanie lasów w Polsce 2017 pobierz
      Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2018 roku pobierz
      Raport o stanie lasów w Polsce 2016 pobierz
      Stan uszkodzenia lasów w Polsce 2016 pobierz
       Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2017 roku pobierz
      Stan uszkodzenia lasów w Polsce 2015 pobierz
      Raport o stanie lasów w Polsce 2015 pobierz
      Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2016 roku pobierz
      Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2014 roku pobierz
      Raport o stanie lasów w Polsce 2014 pobierz
      Stan uszkodzenia lasów w Polsce 2014 pobierz
      Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2015 roku pobierz
      Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w Polsce - wyniki za okres 2010-2014 pobierz
      Raport o stanie lasów w Polsce 2013 pobierz
      Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2014 roku pobierz
      Raport o stanie lasów w Polsce 2012 pobierz
      Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2012 roku na podstawie badań monitoringowych pobierz
      Syntetyczne opracowanie na temat certyfikacji gospodarki leśnej pobierz
      Raport zwalczania szkodnictwa leśnego w 2012 r. pobierz
      Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2013 roku pobierz
      Informacja o realizacji "Krajowego programu zwiększania lesistości" w 2012 r. pobierz
      Aktualizacja stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2012 r. pobierz
      Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w Polsce - wyniki za okres 2008-2012 pobierz
      Aneks do opracowania pt.: "Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w Polsce" - wyniki za okres 2008-2012 pobierz
      Raport o stanie lasów w Polsce 2011 roku pobierz
      Raport o stanie zdrowotnym lasów w Polsce w 2011 roku pobierz
      Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2012 roku pobierz
      Raport zwalczania szkodnictwa leśnego w 2011 r. pobierz
      Aktualizacja stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r. pobierz
      Raport o stanie lasów w Polsce 2010 pobierz
      Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2010 roku na podstawie badań monitoringowych pobierz
      Raport o stanie zdrowotnym lasów w Polsce w roku 2010 pobierz
      Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w Polsce - wyniki za okres 2006-2010 (plik 17,4 MB) pobierz
       Informacja o realizacji "Krajowego programu zwiększania lesistości" w 2010 r. pobierz
       Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2011 roku pobierz
       Informacja o szkodnictwie leśnym za 2010 rok pobierz
       Aktualizacja stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2010 r. pobierz
       Syntetyczne opracowanie na temat certyfikacji gospodarki leśnej pobierz
       Raport o stanie lasów w Polsce 2009 pobierz
       Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2009 roku na podstawie badań monitoringowych pobierz
       Inwentaryzacja wielkoobszarowa lasów kraju wszystkich form własności - według stanu na dzień 1 stycznia 2006 roku (plik ok. 30 MB) pobierz
       Raport o stanie zdrowotnym lasów w Polsce w roku 2009 pobierz
       Informacja o realizacji "Krajowego programu zwiększania lesistości" w 2009 r. pobierz
       Informacja o szkodnictwie leśnym za 2009 rok pobierz
       Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2010 roku (plik ok. 36 MB) pobierz
       Syntetyczne opracowanie na temat certyfikacji gospodarki leśnej pobierz
       Aktualizacja stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych pobierz
       Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu: "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" pobierz
       Prognoza streszczenie (w języku niespecjalistycznym) pobierz
       Prognoza załączniki (plik ok. 270 MB) pobierz
       Program zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych pobierz
       Podsumowanie procedury zatwierdzania Programu pobierz
       Załączniki do Programu zwiększenie możliwości retencyjnych pobierz
      Sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2008 rok pobierz
      Raport o stanie lasów 2008 pobierz
      Informacja o PGL Lasy Państwowe 2007 pobierz
      Raport o stanie lasów 2007 pobierz
      Raport o stanie lasów 2006 pobierz
       Lasy Państwowe Raport roczny 2005 pobierz
       Raport: Analiza zwalczania szkodnictwa leśnego 2005 pobierz
       Prognoza występowania ważniejszych szkodników leśnych i chorób infekcyjnych w Polsce w 2006 roku pobierz
      Aktualizacja stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2006 r. pobierz
       Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2005 roku na podstawie badań monitoringowych (w BIP zamieszczamy tylko tekst, tabele i rysunki dostępne na wniosek - przyp. red.) pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr Michał Ciepłucha - dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
Data modyfikacji: 2020/04/06 14:23:20
Redaktor zatwierdzający: Adam Zabrocki
Wprowadzający: Adam Zabrocki